Samorząd uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI I OPIEKUNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Opiekunowie: Ewa Karpacz, Małgorzata Szwabowicz, Magdalena Białokozowicz

Przewodnicząca SU: Maria Czuprys 8b

Zastępca Przewodniczącej SU: Aleksandra Zdancewicz 8a

Sekcje SU: artystyczna, medialna, porządkową, informacyjna.

Regulamin Balu Zimowego