Samorząd uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI I OPIEKUNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Samorząd klas VI-VIII

Opiekunowie: Katarzyna Kondratowicz, Halina Kuźmicka, Emilia Grabowska, Agnieszka Polak

Przewodnicząca SU: Judyta Śliwińska 7B

Zastępca Przewodniczącej SU: Mateusz Doroszkiewicz 8b

Sekcje SU: organizacyjna, plastyczna, informacyjno- dziennikarska.

 

Samorząd klas I-V (tzw. Mały Samorząd)

Opiekunowie: Patrycja Bawej, Katarzyna Benedysiuk-Gołębiewska, Małgorzata Szwabowicz

Przewodnicząca SU: Anna Amonowicz klasa VA

Zastępca Przewodniczącej SU: Anita Himik klasa IVB