Rekrutacja 2020/2021

Uwaga Rodzice !!!!

Informujemy, że do klas pierwszych i klas czwartych zostali zakwalifikowani wszyscy kandydaci z obwodu naszej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu szkoły nie zostali zakwalifikowani.

Listy przyjętych:

do klasy I

do klasy IV

Listy osób nieprzyjętych:

do klasy I

do klasy IV

Podstawa prawna

REKRUTACJE 2020/2021

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 25 stycznia 2018 r. nr XLI/357/18   w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wasilków, oraz postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły informujemy, że:

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie, w roku szkolnym 2020/2021 prowadzi zapisy do następujących klas:

Klasy pierwszej ogólnej

Klasy czwartej ogólnej

Klasy czwartej o profilu sportowym.

 

 Zasady przyjęcia ucznia do klas PIERWSZYCH i CZWARTYCH

 

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

1.     W pierwszej kolejności do naszej szkoły przyjmowani są uczniowie zamieszkali na terenie obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego.

Warunkiem przyjęcia jest złożenie wypełnionego „Zgłoszenia o przyjęcie ucznia” podpisanego przez rodziców lub opiekunów. 

Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 w Wasilkowie

Miejscowości: Dąbrówki i Nowodworce.

W mieście Wasilków następujące ulice: Bagienna, Białostocka, Błękitna, Bociania, Ciemna, Cisowa, Czysta, Dereniowa,Dworna, Emili Plater, Elektryczna, Gajna, Edwarda Godlewskiego, Łukasza Górnickiego, Grodzieńska do numeru 57, Jana Pawła II, Jurowiecka, Kamienna, Kościelna (domy- do numeru 72 oprócz numerów: 62, 62/1, 65, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, 67, 69 i 71), Tadeusza Kościuszki, Kryńska, Kupiecka, Leśna, Łazienna, Mickiewicza, Nadawki, Nadrzeczna, Nowa, Ogrodowa, Piasta, Pogodna, Produkcyjna, Przejazdowa, Przemysłowa, Przytorowa, Rynek Kilińskiego, Rzemieślnicza, Henryka Sienkiewicza, Skrzatów, Słoneczna, Spożywcza, Supraślska, Stanisława Staszica, Stawowa, Wincentego Witosa, Wojtachowska do numeru 76, Wołowicza, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Zachodnia, Zakładowa, Zaułek, Zielona.

 

Pliki do pobrania:

Zgłoszenie dziecka o przyjęcie do klasy I

Zgłoszenie dziecka o przyjęcie do klasy IV

Oświadczenie (wola zapisu) dziecka do klasy pierwszej.

  

2.     Dzieci spoza obwodu szkoły przyjmowane są do Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie na wniosek rodziców ,,Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu”, jeśli szkoła po zebraniu zgłoszeń z obwodu będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Pliki do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy IV.

 

Zasady przyjęć kandydatów do klasy IV SPORTOWEJ

 

Do oddziałów sportowych przyjmowani są kandydaci, którzy:

  • posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny sportowej, które należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej,
  • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego,
  • uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale,
  • w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki niż liczba miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej.

Rejestracja wniosków do oddziałów sportowych odbywa się w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, tj. od 17 lutego do 9 marca 2020 r.

 

„Zgłoszenie o przyjęcie ucznia”  i ,,Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu” przyjmowane są codziennie w sekretariacie szkoły w terminie od 17 lutego do 09 marca 2020 r., w godzinach od 7.30  do 15.00. 

Zarządzenie Burmistrza Wasilkowa w sprawie rekrutacji