Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej szkoła oferuje:

 • zajęcia rewalidacyjne,
 • wsparcie psychologiczno - pedagogiczne w ramach zajęć terapeutycznych,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne,
 • trening zastępowania agresji,
 • trening umiejętności społecznych,
 • terapię pedagogiczną,
 • zajęcia relaksacyjne,
 • pomoc uczniom powracającym z zagranicy oraz cudzoziemcom,
 • konsultacje i wsparcie dla rodziców,
 • tutoring wychowawczy.

     

 Procedura organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej