Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej szkoła oferuje:

 • zajęcia rewalidacyjne,
 • wsparcie psychologiczno - pedagogiczne w ramach zajęć terapeutycznych,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne,
 • trening zastępowania agresji,
 • trening umiejętności społecznych,
 • terapię pedagogiczną,
 • zajęcia relaksacyjne,
 • pomoc uczniom powracającym z zagranicy oraz cudzoziemcom,
 • konsultacje i wsparcie dla rodziców,
 • tutoring wychowawczy.

 Procedura organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Nasza szkoła uczestniczy w programie APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ 

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ  to program profilaktyki i promocji zdrowia. Program jest adresowany do dzieci w wieku 8-12 lat. Nauczyciele - realizatorzy uczestniczą w szkoleniu, a następnie pracują z uczniami, ucząc ich optymizmu i radzenia sobie z przeciwnościami.