Ubezpieczenie Ucznia

                   W roku szkolnym 2020/ 2021 uczniowie szkoły ubezpieczeni są w firmie ubezpieczeniowej COMPENSA

Składka za jednego ubezpieczonego w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wynosi 45 zł. 

Umowa ubezpieczenia zawarta jest w zakresie pełnej ochrony ubezpieczeniowej - 

 działa 24 na dobę na obszarze całego świata (oprócz kosztów leczenia).

Ogólne warunki ubezpieczenia

Zakres ubezpieczeń i wysokość świadczenia

Zgłoszenie szkody