Terminarz zebrań i spotkań indywidualnych z nauczycielami                          w roku szkolnym 2018/2019

                                                            

                                                                                   ZEBRANIA KLASOWE                                                                                                         

                                                           Zebrania klasowe rozpoczynają się o godzinie 17.00 

                                                                                            WRZESIEŃ 

                                                                                  11.09 – klasy III  oddziały gimnazjalne

                                                                                  12.09 – klasy  V oraz VIII

                                                                                  13.09 – klasy IV  oraz VII  

                                                                                            STYCZEŃ

                                                                                  16.01. 2019 - wszystkie klasy

                                                     

                              ZEBRANIA KLASOWE, PO KTÓRYCH ODBYWAJĄ SIĘ SPOTKANIA INDYWIDUALNE Z NAUCZYCIELAMI

                                                                         

                                                                                           19      października

                                                                                            14      listopada

                                                                                            12      grudnia

                                                                                            13       marca

                                                                                             15      maja

                                                                                           

                                               Godzina   17.00- 17.30   - zebrania wszystkich klas

                                               Godzina    17.30 - 18.30 - spotkania indywidualne z nauczycielami