Obiady dla uczniów

OBIADY w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 dostawcą obiadów do stołówki jest:
"Rewolucja - usługi cateringowe Alicja Walicka"
Cena jednostkowa 3-daniowego obiadu dla ucznia - 4.00 zł
Cena jednostkowa 3-daniowego obiadu dla pracownika pedagogicznego - 5,45  zł

WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI ZAPRASZAMY DO KANCELARII SZKOŁY W CELU PODPISANIA UMOWY, NA PODSTAWIE KTÓREJ BĘDĄ ZAMAWIANE OBIADY DLA UCZNIA.

PŁATNOŚCI  ZA  OBIADY:

Płatności za obiady można dokonywać w formie przelewu na konto bankowe szkoły:
konta w Banku BPS Oddz. Białystok z/s w Wasilkowie
52 1930 1624 2009 6801 4762 0001

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa, opłata za obiady za miesiąc np. wrzesień 2019

Terminy wpłat za obiady:

1.      Wrzesień - do 8 września 2019

2.      Październik - do 30 września 2019

3.      Listopad -  do 31 października 2019

4.      Grudzień - do 30 listopada 2019

5.      Styczeń  - w terminie od 1 do 7 stycznia 2020

6.      Luty  - do 31.01.2020

7.      Marzec  - do 28.02.2020

8.      Kwiecień -  do 31.03.2020

9.      Maj - do 30.04.2020

10. Czerwiec - do 31.05.2020

 

REGULAMIN STOŁÓWKI

INFORMACJA  DOTYCZĄCA WYSTĘPOWANIA  ALERGENÓW

Druki do pobrania:

umowa korzystania ze stołówki szkolnej - PROSZĘ UMOWĘ DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE W DWÓCH EGZEMPLARZACH !