Obiady dla uczniów

OBIADY w roku szkolnym 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 dostawcą obiadów do stołówki jest:

Rewolucja – USŁUGI cateringowe

Cena jednostkowa 3-daniowego obiadu dla ucznia - 4,00 zł

Cena jednostkowa 3-daniowego obiadu dla pracownika pedagogicznego – 5,40  zł

Wszystkich chętnych do korzystania ze stołówki  prosimy o wydrukowanie dwustronne dwóch egzemplarzy umowy – druk zamieszczony poniżej i zgłoszenie się  z wypełnionymi drukami do kancelarii  szkoły w godzinach 14.00 -16.00  w celu podpisania umowy, na podstawie której będą zamawiane obiady dla ucznia.

PŁATNOŚCI ZA  OBIADY -  UWAGA NOWY NUMER  KONTA!

Płatności za obiady można dokonywać w formie przelewu lub wpłaty na konto bankowe szkoły:

Nr konta w PKO Bank Polski

20 1020 1332 0000 10021249 4599

Warunki!

1)      W tytule przelewu należy koniecznie wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa,opłata za obiady za miesiąc np. wrzesień 2020

2)     Przelewu za obiady należy dokonać najpóźniej do ostatniego dnia roboczego miesiąca  poprzedzającego miesiąc, w którym uczeń będzie korzystał z obiadów.

 

Płatność za obiady za miesiąc wrzesień  wynosi  80,00 zł – osiemdziesiąt złotych – 20 dni obiadowych – obiady będą dostępne od 3 września.

 

REGULAMIN STOŁÓWKI

INFORMACJA  DOTYCZĄCA WYSTĘPOWANIA  ALERGENÓW


Druki do pobrania:

umowa korzystania ze stołówki szkolnej - PROSZĘ UMOWĘ DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE W DWÓCH EGZEMPLARZACH !