Rada Rodziców 2018/2019

                                                         Prezydium Rady Rodziców :

               Przewodniczący          - pan Adam Szmurło

               Wiceprzewodniczący - pani Agnieszka Lulewicz

               Sekretarz                     - pan Mariusz Dobrowolski

                                                       Komisja Rewizyjna :

                                         pani Magdalena Sokólska

                                         pani Magdalena Skutnik

                                         pan Piotr Sawicki

Regulamin rady Rodziców

Wysokość składek w roku szkolnym 2018/ 2019 :

50 zł - na cele statutowe ( jeżeli w szkole uczy się jedno dziecko

40 zł - na cele statutowe ( dotyczy drugiego i trzeciego dziecka w szkole )

40 zł - na ksero 

Pieniądze można wpłacać:
  • do przewodniczącego klasowej Rady Rodziców
  • w kancelarii szkoły
  • bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców, wpisując cel wpłaty oraz imię, nazwisko oraz klasę ucznia                                                                                      (np. darowizna na Radę Rodziców/ ksero - Anna Kowalska - 4b)
Nr konta bankowego Rady Rodziców:

32 1930 1624 3009 6802 2363 0001

BPS S.A. w Białymstoku z/s w Wasilkowie

                                                                  TERMINARZ ZEBRAŃ RADY RODZICÓW

                                                                                     I semestr 

                                                                               ( spotkania odbywają się w sali nr 6, od godziny 18.00)

                                                                    17 września

                                                                      4 października

                                                                      8  listopada

                                                                      3 grudnia

                                                                       9 stycznia

                                                                                      II semestr

                                                                 13.02

                                                                 13.03

                                                                  3.04

                                                                  6.05

                                                                  5.06

Szanowni Rodzice

Wszyscy czasem potrzebujemy pomocy, rozmowy, porady. Nie zawsze wiemy, jak załatwić sprawę, rozwiązać problem, gdzie się udać, by coś zmienić. Dlatego organizujemy grupę wsparcia dla rodziców. Inicjatywa wyszła od Rady Rodziców, dlatego też osobą do kontaktu jest pani Agnieszka Lulewicz, która udostępnia Państwu swój numer telefonu 608486959.

Z panią Lulewicz można się kontaktować telefonicznie lub osobiście w szkole, po spotkaniach Rady Rodziców.