Rada Rodziców 2020/2021

                                                         Prezydium Rady Rodziców :

               Przewodniczący          - pani Magdalena Sokólska  

               Wiceprzewodniczący - pani Dorota Skanecka

               Sekretarz                     - pani Anna Adamska

                                                       Komisja Rewizyjna :

                                         pani Justyna Łukowska

                                         pani Katarzyna Podłaszczyk

                                         pani Katarzyna Wysocka

Regulamin Rady Rodziców

Wysokość składek w roku szkolnym 2020/2021 :

60 zł - na cele statutowe ( jeżeli w szkole uczy się jedno dziecko)

50 zł - na cele statutowe ( dotyczy drugiego i trzeciego dziecka w szkole )

20 zł - na ksero 

Pieniądze można wpłacać:
  • do przewodniczącego klasowej Rady Rodziców
  • w kancelarii szkoły
  • bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców, wpisując cel wpłaty oraz imię, nazwisko oraz klasę ucznia                                                                                      (np. darowizna na Radę Rodziców/ksero - Anna Kowalska - 4b)
Nr konta bankowego Rady Rodziców:

32 1930 1624 3009 6802 2363 0001

BPS S.A. w Białymstoku

                                                                  TERMINARZ ZEBRAŃ RADY RODZICÓW

                                                                                     I semestr 

                                                                               ( spotkania odbywają się w sali nr 4 , od godziny 17.00 )

                                                                      

                                                                        17 listopada

                                                                         15 grudnia

                                                                        12 stycznia

                                                                           

                                                                                                       

Działalność i wydatki Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

 

Kochani Rodzice,

jak co roku, wpłacacie na Radę Rodziców kwoty, z których później realizujemy różne przedsięwzięcia służące naszym dzieciom. Serdecznie dziękujemy za wpłaty. Wasza rzetelność w dokładaniu się do "wspólnej skarbonki" pozwala naszej szkole, i tym samym naszym dzieciom, na podejmowanie różnych aktywności i przedsięwzięć, które nie byłyby możliwe bez Waszych dobrowolnych wpłat. Stokrotne dzięki za wspólne dzieło!

We wrześniu 2019 roku rozpoczynaliśmy rok szkolny z nadwyżką z roku poprzedniego w kwocie 7 217,20 zł.  Do tego doszły w ubiegłym roku szkolnym Wasze wpłaty na sumę 11 354 zł. Mimo tego, że w drugim semestrze pracowaliśmy w systemie zdalnym, w uzgodnieniu z przedstawicielami RR zakupiono  między innymi :

- nagrody książkowe na zakończenie roku ( 1549 zł - klasy starsze, 670 zł - klasy młodsze)

-  przypinki dla uczniów na zakończenie roku szkolnego w kwocie 550 zł,

- Medal Złotego Absolwenta - 113 zł,

- donice ogrodowe - 745 zł  

W tym roku szkolnym rozpoczynaliśmy z nadwyżką 6335 zł  i z tej kwoty we wrześniu zakupiono ćwiczenia do biologii dla wszystkich klas za kwotę 1390,50 zł  oraz wyposażenie apteczki szkolnej i gabinetu pielęgniarskiego ( - 588, 53 zł ).

Obecnie ( koniec września ) saldo konta wynosi 4115,21 zł.

Mamy nadzieję, że w tym roku szkolnym będziemy pracowali w trybie stacjonarnym i będzie można zorganizować uczniom wszelkiego rodzaju atrakcje. Przed nami Andrzejki, Mikołajki, Bal Zimowy itp. Uczniowie biorą udział w konkursach organizowanych przez szkołę  oraz instytucje zewnętrzne. Nasi sportowcy zajęli trzecie miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych, które miały miejsce w ostatni piątek w Supraślu. Dowóz uczniów na  zawody sportowe jest również opłacany z funduszy RR.

Będą jeszcze inne, drobniejsze wydatki, których kwot w tej chwili nie jesteśmy w stanie dokładnie zaplanować. Wszystkie planowane wydatki są omawiane i akceptowane na zebraniach Rady Rodziców.

Jak wiecie, oddzielnym funduszem są środki na kserokopie oraz utrzymanie kserokopiarek. Dla komfortu uczniów, a w większości przypadków z konieczności, nauczyciele kserują karty pracy, materiały źródłowe itp. Wszyscy uczniowie z tego korzystają, dlatego również dziękujemy za solidarne składki na ten cel.

Na zebraniu Rady Rodziców 28.09 uzgodniono, że w tym roku kwota wpłacana na ten cel będzie mniejsza o połowę ze względu na znaczne środki pozostałe z ubiegłego semestru.

Zebrania Rady Rodziców odbywają się raz w miesiącu. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców, którzy mają odrobinę czasu i chęci do zaangażowania się w sprawy szkoły i naszych dzieci lub też mają jakieś pomysły czy pytania.

Dyrektor Szkoły,

Lucyna Bejm