Rada Rodziców 2019/2020

                                                         Prezydium Rady Rodziców :

               Przewodniczący          - pani Magdalena Sokólska  

               Wiceprzewodniczący - pani Dorota Skanecka

               Sekretarz                     - pani Anna Adamska

                                                       Komisja Rewizyjna :

                                         pani Justyna Łukowska

                                         pani Katarzyna Podłaszczyk

                                         pani Katarzyna Wysocka

Regulamin rady Rodziców

Wysokość składek w roku szkolnym 2019/ 2020 :

50 zł - na cele statutowe ( jeżeli w szkole uczy się jedno dziecko)

40 zł - na cele statutowe ( dotyczy drugiego i trzeciego dziecka w szkole )

40 zł - na ksero 

Pieniądze można wpłacać:
  • do przewodniczącego klasowej Rady Rodziców
  • w kancelarii szkoły
  • bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców, wpisując cel wpłaty oraz imię, nazwisko oraz klasę ucznia                                                                                      (np. darowizna na Radę Rodziców/ ksero - Anna Kowalska - 4b)
Nr konta bankowego Rady Rodziców:

32 1930 1624 3009 6802 2363 0001

BPS S.A. w Białymstoku z/s w Wasilkowie

                                                                  TERMINARZ ZEBRAŃ RADY RODZICÓW

                                                                                     I semestr 

                                                                               ( spotkania odbywają się w sali nr 6, od godziny 18.00 )

                                                                       22 października  

                                                                        26 listopada

                                                                           9 stycznia

                                                                           

                                                                                  II semestr
                                                                            4 marca

                                                                             15 kwietnia

                                                                             13 maja

                                                               

                                         

Szanowni Rodzice

Wszyscy czasem potrzebujemy pomocy,
rozmowy, porady. Nie zawsze wiemy, jak załatwić sprawę, rozwiązać problem,
gdzie się udać, by coś zmienić. Dlatego organizujemy grupę wsparcia dla
rodziców. Inicjatywa wyszła od Rady Rodziców, dlatego też osobą do kontaktu
jest pani Agnieszka Lulewicz, która
udostępnia Państwu swój numer telefonu 608486959.

Z panią Lulewicz można się kontaktować telefonicznie lub
osobiście w szkole, po spotkaniach Rady Rodziców.

Działalność i wydatki Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

 

Kochani Rodzice,

jak co roku, wpłacacie na Radę Rodziców kwoty, z których później realizujemy różne przedsięwzięcia służące naszym dzieciom. Serdecznie dziękujemy za wpłaty. Wasza rzetelność w dokładaniu się do "wspólnej skarbonki" pozwala naszej szkole, i tym samym naszym dzieciom, na podejmowanie różnych aktywności i przedsięwzięć, które nie byłyby możliwe bez Waszych dobrowolnych wpłat. Stokrotne dzięki za wspólne dzieło!

We wrześniu rozpoczynaliśmy rok szkolny z nadwyżką z roku poprzedniego w kwocie 7 217,20 zł. Do tego doszły w tym roku szkolnym Wasze wpłaty na sumę 10 545 zł (kwota ta – mamy nadzieję – jeszcze się zmieni, bo cały czas napływają wpłaty). W sumie dało to kwotę 17 821,73 zł. Z tych pieniędzy zostały zrealizowane takie zakupy, jak na przykład nagrody konkursowe dla uczniów, wyposażenie apteczki szkolnej, stroje dla pocztu sztandarowego, choinka świąteczna. Zorganizowane zostały bale zimowe z poczęstunkami (pizza) i nagrodami, przewóz uczniów na zawody sportowe itp.. Szczegółowe wydatki wymienione są w zamieszczonej poniżej tabelce. Na ten moment na koncie Rady Rodziców zostało 10 014,51 zł.

Wydatki, które jeszcze czekają Radę Rodziców w tym roku szkolnym to między innymi:

- nagrody dla dzieci na zakończenie roku szkolnego,

- organizacja Dnia Dziecka.

Będą jeszcze inne, drobniejsze wydatki, których kwot w tej chwili nie jesteśmy w stanie dokładnie zaplanować. Wszystkie planowane wydatki są omawiane i akceptowane na zebraniach Rady Rodziców.

Jak wiecie, oddzielnym funduszem są środki na kserokopie oraz utrzymanie kserokopiarek. Dla komfortu uczniów, a w większości przypadków z konieczności, nauczyciele kserują karty pracy, materiały źródłowe itp.. Wszyscy uczniowie z tego korzystają, dlatego również dziękujemy za solidarne składki na ten cel.

Zebrania Rady Rodziców odbywają się raz w miesiącu. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców, którzy mają odrobinę czasu i chęci do zaangażowania się w sprawy szkoły i naszych dzieci lub też mają jakieś pomysły czy pytania.

Rada Rodziców