Rada Rodziców 2019/2020

                                                         Prezydium Rady Rodziców :

               Przewodniczący          - pani Magdalena Sokólska  

               Wiceprzewodniczący - pani Dorota Skanecka

               Sekretarz                     - pani Anna Adamska

                                                       Komisja Rewizyjna :

                                         pani Justyna Łukowska

                                         pani Katarzyna Podłaszczyk

                                         pani Katarzyna Wysocka

Regulamin rady Rodziców

Wysokość składek w roku szkolnym 2019/ 2020 :

50 zł - na cele statutowe ( jeżeli w szkole uczy się jedno dziecko)

40 zł - na cele statutowe ( dotyczy drugiego i trzeciego dziecka w szkole )

40 zł - na ksero 

Pieniądze można wpłacać:
  • do przewodniczącego klasowej Rady Rodziców
  • w kancelarii szkoły
  • bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców, wpisując cel wpłaty oraz imię, nazwisko oraz klasę ucznia                                                                                      (np. darowizna na Radę Rodziców/ ksero - Anna Kowalska - 4b)
Nr konta bankowego Rady Rodziców:

32 1930 1624 3009 6802 2363 0001

BPS S.A. w Białymstoku z/s w Wasilkowie

                                                                  TERMINARZ ZEBRAŃ RADY RODZICÓW

                                                                                     I semestr 

                                                                               ( spotkania odbywają się w sali nr 6, od godziny 18.00 )

                                                                       22 października  

                                                                        26 listopada

                                                                           9 stycznia

                                                                           

                                                                                  II semestr
                                                                            4 marca

                                                                             15 kwietnia

                                                                             13 maja

                                                               

                                         

Szanowni Rodzice

Wszyscy czasem potrzebujemy pomocy, rozmowy, porady. Nie zawsze wiemy, jak załatwić sprawę, rozwiązać problem, gdzie się udać, by coś zmienić. Dlatego organizujemy grupę wsparcia dla rodziców. Inicjatywa wyszła od Rady Rodziców, dlatego też osobą do kontaktu jest pani Agnieszka Lulewicz, która udostępnia Państwu swój numer telefonu 608486959.

Z panią Lulewicz można się kontaktować telefonicznie lub osobiście w szkole, po spotkaniach Rady Rodziców.