Rada Rodziców 2018/2019

                                                         Prezydium Rady Rodziców :

               Przewodniczący          - pan Adam Szmurło

               Wiceprzewodniczący - pani Agnieszka Lulewicz

               Sekretarz                     - pan Mariusz Dobrowolski

                                                       Komisja Rewizyjna :

                                         pani Magdalena Sokólska

                                         pani Magdalena Skutnik

                                         pan Piotr Sawicki

Regulamin rady Rodziców

Wysokość składek w roku szkolnym 2018/ 2019 :

50 zł - na cele statutowe ( jeżeli w szkole uczy się jedno dziecko

40 zł - na cele statutowe ( dotyczy drugiego i trzeciego dziecka w szkole )

40 zł - na ksero 

Pieniądze można wpłacać:
  • do przewodniczącego klasowej Rady Rodziców
  • w kancelarii szkoły
  • bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców, wpisując cel wpłaty oraz imię, nazwisko oraz klasę ucznia                                                                                      (np. darowizna na Radę Rodziców/ ksero - Anna Kowalska - 4b)
Nr konta bankowego Rady Rodziców:

32 1930 1624 3009 6802 2363 0001

BPS S.A. w Białymstoku z/s w Wasilkowie

                                                                  TERMINARZ ZEBRAŃ RADY RODZICÓW ( I semestr ):

                                                                               ( spotkania odbywają się w sali nr 6, od godziny 18.00)

                                                                    17 września

                                                                      4 października

                                                                      8  listopada

                                                                      3 grudnia

                                                                       9 stycznia