Druki do pobrania

                            

 wzór usprawiedliwienia nieobecności dziecka

wzór prośba o zwolnienie z zajęć

podanie o zwolnienie z w-f          

wniosek o wydanie dupikatu legitymacji szkolnej     

Karta zapisu do świetlicy szkolnej