Wielopokoleniowe spotkania z kulturą i przeszłością Wasilkowa

Projekt jest realizowany w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury. Jest nowatorskim przedsięwzięciem na terenie miasta i gminy Wasilków oraz interdyscyplinarnym, łączącym różne dziedziny kultury ( fotografia, literatura, film, historia lokalna ) oraz nowe technologie informatyczne. Wszystkie działania są powiązane ze sobą tematem przewodnim - historią, tradycją i kulturą Wasilkowa. W ramach zadania zaplanowano realizację m.in. takich wspólnych przedsięwzięć jak : SPOTKANIA Z TRADYCJĄ I KULTURA ZIEMI WASILKOWSKIEJ - wzmacniające poczucie wspólnoty i dumy z własnego miejsca zamieszkania. W ramach projektu uczniowie  podejmują następujące działania: biorą udział w warsztatach filmowych,  fotograficznych, tworzą grę komputerową, organizują wernisaż wystawy multimedialnej.