We wear what we sing

W naszej szkole uczennice klasy 3F realizują projekt eTwinning  pt."We wear what we sing" we współpracy ze szkołami zagranicznymi z Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Włoch, Rumunii, Macedonii.

Założeniem projektu jest doskonalenie umiejętności językowych poprzez muzykę, a produktem finalnym stworzenie koszulek na podstawie wybranej piosenki z pozytywnym przekazem.

Jest to doskonały sposób na nawiązanie znajomości z rówieśnikami z innych szkół i ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim.