Erasmus + Akcja KA1

Od 1 września 2017 roku nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie rozpoczęli pracę w projekcie  MOBILNE APLIKACJE JAKO NARZĘDZIE W NOWOCZESNEJ EDUKACJI,  dofinansowany  przez Komisję Europejską, a realizowany w ramach akcji „Mobilność kadry edukacji szkolnej” programu Erasmus + KA1.

 Wybór projektu podyktowany jest faktem, iż misja i cele naszej placówki oraz potrzeby nauczycieli korespondują z rezultatami, jakie zakłada  „KA1 Mobilność edukacyjna kadry edukacyjnej”. Założenia te wychodzą naprzeciw naszym oczekiwaniom w zakresie samodoskonalenia się, dydaktyki,  nauki języków obcych i pracy wychowawczej z młodzieżą, z włączeniem aspektu międzykulturowego. Projekt zakłada m.in. wyjazdy 8 nauczycieli na tygodniowe kursy dotyczące używania aplikacji w pracy nauczyciela na różnych przedmiotach. Jako kraj docelowy wybraliśmy Dublin. Rekrutacja nauczycieli trwa cały wrzesień, a wyniki zostaną podane do wiadomości zainteresowanych na początku października 2017r. Realizacja projektu potrwa do 31.08.2019 roku.

Dokumentacja - regulamin, ankieta rekrutacyjna -  znajduje się u Dyrektora szkoły.