„DOBRY ZAWÓD - FAJNE ŻYCIE"

Projekt „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” 

Głównym celem Projektu jest popularyzacja kształcenia zawodowego, zarówno wśród młodzieży szkół gimnazjalnych, jak i ich rodziców, którzy odgrywają kluczową rolę w planowaniu ścieżki edukacji swoich dzieci. Zadaniem Projektu jest ukazanie walorów i możliwości, ale głównie korzyści, jakie mogą osiągnąć młodzi ludzie, wybierając dalszą edukację prowadzącą do uzyskania uprawnień do pracy w określonym zawodzie i na konkretnym stanowisku.

Działania projektu kierowane do szkół gimnazjalnych:

1. Udział szkolnej kadry nauczycielskiej w seminariach poświęconych problematyce kształcenia zawodowego;

2. Udział szkolnej kadry odpowiedzialnej za doradztwo zawodowe w spotkaniach poświęconych tematyce powiązań profili nauczania szkół kształcenia zawodowego oraz zawodów przez nie oferowanych z rzeczywistymi potrzebami rynku pracy;

3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe indywidualne oraz grupowe dedykowane uczniom;

4. Spotkania mentoringowe dla uczniów i ich rodziców;

5. Udział uczniów w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach;

6. Wsparcie dedykowane rodzicom uczniów polegające na spotkaniach z doradcami zawodowymi i kadrą szkół zawodowych;

7. Udział uczniów w konkursach dedykowanych rożnym zawodom, w których wygrać będą mogli niezwykle atrakcyjne nagrody;

8. Udział uczniów w targach edukacyjno-zawodowych;

9. Udział w organizowanych eventach promocyjnych dedykowanych poszczególnym branżom i zawodom.