Zwrot książek i podręczników

23/6/2020
Biblioteka

Biblioteka szkolna przypomina o konieczności zwrotu podręczników i wypożyczonych książek przed końcem roku szkolnego.

Informujemy, że uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika wiąże się z koniecznością wniesienia za niego opłaty nieprzekraczającej kosztu zakupu. Poniżej podajemy cennik podręczników.

Wpłaty prosimy dokonać na następujące konto:

Bank BPS Oddz. Białystok z/s w Wasilkowie
52 1930 1624 2009 6801 4762 0001

w tytule przelewu wpisując: imię, nazwisko, zwrot za podręcznik do … (podając przedmiot i klasę)

W celu rozliczenia z biblioteką należy przedstawić dowód wniesienia opłaty.

W przypadku zagubienia wypożyczonej z biblioteki książki innej niż podręcznik prosimy o jej odkupienie.

Cennik podręczników