Zdalne nauczanie - ogłoszenia

23/10/2020
Aktualności

18.11.2020

7.11.2020

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

1. Od poniedziałku w klasach I i II nauka będzie prowadzona w formie zdalnej z pomocą platformy Teams. Poradnik Teams dla uczniów i rodziców jest dostępny poniżej. Plan lekcji online można będzie znaleźć na stronie szkoły w zakładce Uczeń - Plan nauki zdalnej oraz na stronie głównej w zakładce klasy.

2.W klasach IV - VIII plan ulega modyfikacji - dodane zostały lekcje wf i wdż. Prosimy o sprawdzenie planów w zakładkach poszczególnych klas. Poniżej znajdują się zasady bezpiecznego wykonywania ćwiczeń w domu.

3. Z powodu przejścia szkoły na nauczanie zdalne odwołane zostają obiady.

Zasady bezpiecznego wykonywania ćwiczeń w domu 

1. Przygotuj miejsce ćwiczeń, odsuń stół lub inny mebel, o który mógłbyś się uderzyć. Najlepiej ćwiczyć na macie bądź dywaniku, ponieważ zmniejszamy ryzyko poślizgnięcia się.  

2. Ćwicz w stroju sportowym, obuwiu sportowym lub boso (nigdy w samych skarpetkach).  

3. Przed każdym treningiem należy wykonać rozgrzewkę. Prawidłowo przeprowadzona zwiększa możliwości wysiłkowe oraz zmniejsza ryzyko kontuzji. Zacznij od podbicia tętna – wystarczą pajacyki czy bieg bokserski, następnie skup się na tym, by „dogrzać” mięśnie, stawy, więzadła i ścięgna, wykonując kilka ćwiczeń mobilizacyjnych w obrębie obręczy barkowej oraz bioder. Doskonale sprawdzą się dynamiczne wymachy, krążenia ramionami i nogami w różnych płaszczyznach i pozycjach. Daj sobie na to 10-15minut.  

4. Gdy czujemy ból w mięśniach, stawach lub ćwiczenie jest według ciebie zbyt trudne, przerywamy dane ćwiczenie.  

5. Ćwiczmy zawsze we własnym tempie.  

6. Skacząc, zawsze uginaj kolana.  

7. Dbaj o prawidłową technikę wykonania ćwiczeń.  

8. Staraj się ćwiczyć wtedy, kiedy w domu jest jeszcze inna osoba, by w razie potrzeby mogła udzielić Ci pomocy.  

30.10.2020

Poradnik Teams dla uczniów

23.10.2020

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice


Ponieważ otrzymaliśmy informację o zmianie w funkcjonowaniu szkoły od 24.10, klasy 4-8 będą się uczyły w formie zdalnej. Oto jak przedstawia się organizacja naszej pracy:
1. Na stronie internetowej szkoły znajduje się plan lekcji zdalnych. Lekcje będą trwały 20 – 30 minut ( w zależności od przedmiotu). Każda lekcja będzie się zaczynała o pełnej godzinie. W przerwie między lekcjami, dziecko może odpocząć lub odrobić pracę domową (uniknie w ten sposób konieczności spędzania dłuższego czasu przed komputerem wieczorem).
2. Prace domowe, zadania, testy itp. wysyłane będą uczniom poprzez dziennik elektroniczny lub w aplikacji Microsoft Teams – ustalą to nauczyciele z klasami.
3. W dzienniku elektronicznym będzie zaznaczana obecność ucznia. Uczniowie mają obowiązek mieć włączoną kamerę i mikrofon podczas lekcji ( chyba, że nauczyciel poprosi o wyłącznie).
4. Ważne jest, by podczas lekcji on-line uczniowie byli przygotowani do pracy tak, jak dzieje się to w szkole, czyli mieli zeszyt, podręcznik, ćwiczenia, przybory do pisania. Proszę o zadbanie, by nic Ich nie rozpraszało (młodsze rodzeństwo, zwierzęta domowe, itp). Czas lekcji jest krótki i ważne jest dla nas wszystkich, by był on wykorzystany jak najlepiej.
5. Proszę sprawdzać informacje na stronie internetowej o lekcjach zdalnych odwołanych z powodu choroby nauczyciela.
6. Uczniowie zostali poproszeni o zabranie swoich książek i ćwiczeń do domu. Jeżeli ktoś zostawił swoje pomoce w szkole, może się po nie zgłosić z rodzicem.
7. Główny kontakt z rodzicami uczniów odbywa się za pomocą dziennika elektronicznego.
8. Rewalidacja z uczniami klas starszych odbywa się za pomocą Microsoft Teams; chyba, że rodzice się zgodzą na zajęcia w szkole. Muszą wówczas sami przyprowadzić dziecko do szkoły.
9. Oceny za pracę zdalną będą wpisywane w dzienniku elektronicznym w zakładce ZDALNE NAUCZANIE.
10. Dzień 2 listopada jest dniem pracy ( nie jest dniem wolnym do zajęć dydaktycznych) zgodnie z zaleceniem ministerstwa.