Zapraszamy Rodziców

7/5/2019
Aktualności

Szanowni Rodzice

Uprzejmie zapraszamy 15 maja o godz. 17.00 na zebrania klasowe, podczas których wychowawcy poinformują Państwa o przewidywanych ocenach końcoworocznych Waszych dzieci. Po zebraniach (w godz. 17.30-18.30) będzie możliwość indywidualnych rozmów z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Spotkanie z paniami: Lucyną Bejm, Katarzyną Rybnik-Mosiejuk i Justyną Jezierską będą możliwe po 19 maja.

Serdecznie zapraszamy.