Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

22/6/2020
Aktualności

Drodzy Uczniowie,Szanowni Rodzice

W najbliższy czwartek i piątek odbędzie się rozdanie świadectw uczniom poszczególnych klas. Ze względów bezpieczeństwa nie organizujemy jednej, długiej uroczystości: każda klasa będzie miała wyznaczoną godzinę przybycia na halę sportową (wejściem od parkingu), gdzie wychowawca oraz dyrektor wręczą każdemu uczniowi świadectwo. Rodzice mogą towarzyszyć dzieciom, jednak na hali nie będzie ustawionych krzeseł, gdyż musielibyśmy dokonać ich dezynfekcji po każdym korzystającym.

Ponieważ zakończenie roku należy, mimo okoliczności, do najważniejszych uroczystości szkolnych, prosimy o  zadbanie, by uczniowie byli ubrani w strój galowy oraz mieli maseczki lub przyłbice. Przy wejściu do szkoły wchodzący będą proszeni o dezynfekcję rąk. Każdej klasie zostanie wyznaczone miejsce z zachowaniem bezpiecznej odległości od drugiego oddziału.
W tym roku nie będzie spotkań uczniów z wychowawcami w salach lekcyjnych, bezpośrednio po odebraniu świadectwa uczeń będzie poproszony o opuszczenie hali.

Poniżej prezentujemy harmonogram organizacji zakończenia roku 2019/2020.


Ze względu na zaistniałą sytuację, msza św. z okazji zakończenia roku w intencji wszystkich uczniów i pracowników szkoły w Kościele NMP Matki Miłosierdzia nie odbędzie się w piątek rano, księża zachęcają do uczestnictwa w nabożeństwie niedzielnym. W Cerkwi pw. św. Apostołów Piotra i Pawła nabożeństwo odbędzie się w piątek o godz. 8.00.