Informacja dla uczniów i rodziców

20/5/2020
Aktualności

Szanowni Rodzice

W związku z organizacją w szkole zajęć opiekuńczo-wychowawczych i konsultacji dla uczniów prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

- Procedura organizacji opieki w szkole w czasie pandemii COVID-19

- Procedura przyprowadzania dzieci, przychodzenia uczniów do szkoły

- Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID

- Zgłoszenie ucznia klasy I na zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

- Zgłoszenie ucznia na zajęcia rewalidacyjne

- Oświadczenie rodzica