Zadania dla kl. VIIIa

17/5/2020
Aktualności

Rozkład zajęć online

Zadania dla klasy VIII a

Język polski

Katarzyna Kondratowicz

TEMAT 1- Lekcja na NUADU ( poniedziałek)

TEMAT 2-  POWTARZAMY PRZED EGZAMINEM- 2 ( wtorek,  środa) załącznik 1

TEMAT 3- ROZMOWA O WARTOŚCIACH. MAŁGORZATA MUSIEROWICZ KWIAT  KALAFIORA ( czwartek, piątek) 

załącznik 2

 

ZŚK 8a

TEMAT 1- Lekcja na NUADU ( poniedziałek)

TEMAT 2- POWTARZAMY PRZED EGZAMINEM- 2  ( wtorek,  środa) załącznik 1

 

We wtorek godz.8.00-8.30 i w środę 9.00-9.30 lekcje online!

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt na dziennik lub  e-mail katkon-05@wp.pl !

 

Język angielski

Emilia  Grabowska

Lekcja  1

Subject:  Przygotowanie do egzaminu.

Bardzo proszę wykonać załączoną kartę pracy w ramach  przygotowania do egzaminu.

 załącznik

Lekcja  2

Subject:  Ćwiczenia leksykalne w zakresie tematu: Świat przyrody - ochrona środowiska.

LEKCJA  ONLINE:                   czwartek,  godz. 8:00

Przygotujcie  podręcznik na str. 113,  ćwiczenia str.  50.

 

Lekcja 3

Subject: Language functions.  

LEKCJA ONLINE:                            piątek, godz. 9:00

Przygotujcie  podręcznik na str. 115,  ćwiczenia  str.51

 

Język rosyjski

Halina Kuźmicka

Poniedziałek

Temat: Jaka dyscyplinę  sportu uprawiasz?

LEKCJA ON-LINE W  PONIEDZIAŁEK 18 MAJA 0 GODZ. 10.00

 

1.       Przepiszcie do  zeszytu notatkę: letnie i zimowe dyscypliny sportu.

Беги -  biegi

Баскетбол  - koszykówka

Валейбол  - siatkówka

Теннис  - tenis

Футбол  – piłka nożna

Прижки  - skoki

Хоккей  - hokej

фигурное  катание – jazda figurowa

лыжные  прижки – skoki narciarskie

2.      Wykonajcie zad. 1a ze str. 96-wypiszcie nazwy dyscyplin  sportowych.

(Materiał  omówimy na lekcji on-line)

 

Piątek

Temat: Jaką rolę  odgrywa sport w Twoim życiu?

1.       Przepiszcie do  zeszytu odmianę czasownika „zajmować sią”

я занимаюсь

ты занимаешься

он занимается

мы занимаемся

вы занимаетесь

они занимаются

2.       Przepiszcie  wiadomości –niebieska tabela na str. 98.

3.       Napiszcie, jaką  dyscyplinę sportu lubicie, jaki sport uprawiacie ( w szkole, klubie)

 

 

Język niemiecki

Monika Ziemiacka

18.05.2020 (poniedziałek)

Lekcja 17

Temat: Heute ist der achtzehnte Mai. Utrwalamy liczebniki  porządkowe w mianowniku i celowniku.

Powtarzamy sposób tworzenia liczebników porządkowych w mianowniku i  celowniku.. (będzie nam potrzebne na lekcji online podczas robienia ćwiczeń)

Utrwalamy poznane słówka w aplikacji instaling. (wpisujemy w  aplikacji tłumaczenie słówek!)

 

21.05.2020 (czwartek)

Lekcja 18

Lekcja online MS TEAMS godz.13.00 Obecność obowiązkowa!

Proszę przygotować zeszyt, podręcznik i ćwiczenia.

 

 

Historia

Sebastian Malczewski

Wtorek

Temat: Dzisiejszy świat1/2

Proszę  przeczytać w  podręczniku strony 246-248 a  następnie przepisać i wyjaśnić w zeszycie  poniższe zagadnienia i  terminy

 

Pierwsza rewolucja przemysłowa-

Rewolucja technologiczna-

Rewolucja naukowo -technologiczna-

 

Korporacja-

GWO-

Społeczeństwo informacyjne-

Kultura masowa-

 

Konsultacje na Microsoft Teams   10-10;30

 

 Środa

Temat : Dzisiejszy świat 2/2

Proszę  przeczytać w  podręczniku strony 249-252 a  następnie przepisać i  wyjaśnić w  zeszycie  poniższe zagadnienia.

 

Globalizacja ekonomiczna-

Globalizacja polityczna-

Globalizacja kulturowa-

 

Świat wielobiegunowy-

 

Dla zainteresowanych

https://www.youtube.com/watch?v=Nw8kRPu0i-o

 

 

Historia   Krzysztof  Wolański

Klasa 8A   ZŚK

 

Czwartek

Temat: Rozpad ZSRR.

Lekcja na platformie NUADU.

 

WOS

Beata Wilczewska -Rusel

Poniedziałek  

Temat: Organizacje międzynarodowe ONZ i NATO

 

Zapoznaj się z tematem str. 169- 171 i uzupełnij tabele w zeszycie

Środa

Temat: Unia Europejska

 

Lekcja online  na TEAMS  środa  godzina 10.00 -10.30 zaproszenie  będzie przesłane w czwartek na maila

 

 

Matematyka

Ewa Janczarska          

matematyka i  ZŚK

Poniedziałek  18.05

Temat:  Obliczanie  długości okręgu.

Rozwiązujecie zadania 8, 9 str.244 z podręcznika

Wtorek  19.05

Temat: Powtórzenie wiadomości o graniastosłupach.

Temat: Powtórzenie wiadomości o ostrosłupach.

Rozwiązujecie zadania powtórzeniowe zamieszczone na  platformie NUADU.

Środa    20.05   godz. 11.00-11.30. Lekcja   online Microsoft Teams.

Temat: Pole koła.

Piątek   22.05    godz. 10.00-10.30    Lekcja  online Microsoft Teams.

Temat: Zadania na obliczanie pola koła.

Na konsultacje umawiamy się na Teamsach ( przypominam  piszecie do mnie wiadomość przez dziennik   a ja wysyłam do was zaproszenie na Teamsy ).

 

Biologia

Bożena Sobolewska

(czwartek)

Sprawdzian z ekologii na platformie nuadu.pl dostępny w  terminie 21.05 o  godz. 12.00 -12.30

W razie  niejasności proszę o kontakt przez e-dziennik lub email.

 

Chemia

Wojciech Poznański

W tym tygodniu również realizujemy temat w zeszycie w postaci notatki  wg poniższego schematu:

Temat: Powtórzenie wiadomości o pochodnych  węglowodorów.  /podręcznik str. 186-188/

Proszę wykonać zad. Ze strony 188-na lekcji on line  rozwiążemy je –i powtórzymy podstawowe informacje o pochodnych.

UWAGA!!! Wymagania do sprawdzianu zostały przekazane  na e-dziennik. Sprawdzian zostanie udostępniony na NUADU od wtorku do piątku.  

•          Nauczyciel prowadzący: W. Poznański

 

Chemia-8a    dla Michała i Niny 8a

UWAGA!!!

 praca do wykonania do 23 V 2020

Wykonujemy notatkę w zeszycie wg poniższego schematu-karty pracy:

 

W tym tygodniu również realizujemy temat w zeszycie w postaci notatki  wg poniższego schematu:

Temat: Estry.  /podręcznik str 177-181/

1. Co to są estry?:

•          To substancje powstające z połączenia  …………………………. I ………………………………….. .

•          Powstają w wyniku reakcji estryfikacji: /zapisz reakcje estryfikacji  str. 177/

   
 1. Nazewnictwo estrów: /zapisz przykłady/
 2.  

a)       od kwasu mrówkowego /metanowego/- są to mrówczany np.: ……………………….

b)       Od kwasu octowego /etanowego/- są to octany np.: ……………………………………….

c)       Od kwasu propionowego /propanowego/- są to propioniany  np.: ………………….

d)       Od kwasu masłowego /butanowego/- są to maślany np.: ………………………………..

   
 1. Wzór ogólny estrów: /str 179/
 2.  

 

   
 1. Spalanie etanianu /octanu/ butylu :  /str 180-zapisz reakcję/
 2.  

 

   
 1. Zastosowanie estrów: /wypisz kilka przykładów/
 2.  

Na Nuadu będzie udostępniony  sprawdzian-można podejść w tym terminie jak klasy ósme. Lub udostępnię po  powtórzeniu i temacie aminokwasy/

 

Fizyka

Jerzy Zielinko

18.05.2020  (poniedziałek)

Temat:  Optyka – trening przed sprawdzianem.

Wypełnij kartę pracy i wyślij odpowiedzi na adres: jziel1@wp.pl

 

22.05.2020  (piątek)

Sprawdzian wiadomości o optyce na  platformie NUADU o godz. 15.00 – 15.45

 

 Geografia

Sylwester Woś

Drodzy Uczniowie:

Poniżej linki do lekcji:

Rolnictwo Azji (Azja południowo-wschodnia):

https://epodreczniki.pl/a/azja-poludniowo-wschodnia/DA9hjUXns

Japonia - symbol nowoczesnej gospodarki.

https://epodreczniki.pl/a/japonia---cechy-srodowiska-przyrodniczego-nowoczesna-gospodarka/DPzzx10Sg

Informatyka

gr. 02 – Małgorzata Kossakowska

Za tydzień sprawdzian z HTML-a i  tworzenia stron www. Przygotuję go tak, żebyście spokojnie mogli go napisać mimo Waszych konsultacji w szkole.

W tym pliku znajdziecie NaCoBezU do  sprawdzianu oraz podstawowe znaczniki wraz z opisem ich zastosowania. Może  przyda się to Wam przy tworzeniu strony. Przypominam, że macie czas do  25.05.2020, a oto wymagania dot. strony:

1.        W head: autor, tytuł, słowa kluczowe, język  polski, odpowiedni system znaków

2.        W body: tytuł (nagłówek)

3.        Przynajmniej 2 akapity tekstu o swoich  zainteresowaniach.

4.        Tabelka.

5.        Lista wypunktowana.

6.        Zdjęcie.

7.        Kolor tła na stronie i kolor tekstu  (przynajmniej w tytule).

 

Tych, którzy mają problem z HTML-em lub Instakodem  zapraszam do indywidualnych konsultacji na  Teamsy.

 

EdB

Aleksander Ciwoniuk

21.05.2020 r.

Powtórzenie materiału. Prace roczne zaliczeniowe.

Lekcja online na Teams w czwartek 8A godz. 10.00

WF

8a dziewczynki Dorota Cywoniuk

Zadania do wykonania na ten tydzień. Powodzenia.


https://ewf.h1.pl/student/?token=DovaY25PUVw4fa0jLshN6rDEQiJ0X630ncMBpRIQn0WvUIPYOf

 https://ewf.h1.pl/student/?token=NPCRlhJ21jSOU9qPFYR4J8mZPcDKEVQZeou8lrIfEGFIVLcjnp

 https://ewf.h1.pl/student/?token=BPUoEYYc63cJMxgn8mzFThpT2L4b7pCYYdhst7FtzCyb5q2IZ7
https://ewf.h1.pl/student/?token=db5vWismU6QCNIywOoGGWF1VCmrLEP8q8G9lneKwXdSScVttnE

 

8a chłopcy Tomasz Czech

PK Zastosowanie poznanych elementów technicznych i taktycznych w  grze.

https://ewf.h1.pl/student/?token=qnKIhDAt6T2uMAaGYyCum1l4M7D9WmxQsKXgHCUwf930zWQSS  

PR Doskonalenie szybkiego ataku i obrony „każdy swego”. PP-wykonuje i  stosuje w grze techniczne i taktyczne elementy gier: zwody, obronę „każdy  swego”

https://ewf.h1.pl/student/?token=EdzkyffhAZZeNcEbdOsutkBdEzlwVRVcQSTqzJvrBvRq227ZYh  

PS Doskonalenie techniki podstaw. elementów technicznych piłki  siatkowej (odbicia, zagrywka).

https://ewf.h1.pl/student/?token=7yjmFi7yMTyM0ZSBiCgeHzXhMByZXl65fpWjnJr0JONfgUseXG  

PN Gra właściwa – dosk. poznanych elementów

https://ewf.h1.pl/student/?token=mt1SrjOQ8yVJBFxmHjQYcJok5VSmeVdnFHHV92uFBrUjwcoMU1  

 

WDŻ

Krzysztof Wolański

Piątek

Klasa 8 a  Lekcja dla grupy  dziewcząt.

Lekcja na platformie NUADU.

 

Religia

Ks. Tadeusz

Szczęść Boże

Moi drodzy dnia 18 maja 1920r. urodził  się -  dziś już święty Jan Paweł II –  nasz wielki rodak, Papież, Karol Wojtyła. Dokładnie w poniedziałek 18 maja  2020r. obchodzimy setną rocznicę jego urodzin, dlatego proszę aby:

1.      Pokolorować  jeden poniższy rysunek Papieża (do wyboru)

rys.1, rys.2

2.      Napisać  korzystając z internetu krótki życiorys św. Jana Pawła II (przynajmniej 7  zdań)

3.      Ułożyć krótką  modlitwę do Boga przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II w intencji naszej  ojczyzny Polski.

 

Przypominam też o przesyłaniu zdjęć  prac bądź prezentacji do dnia 22 maja na adres: szkolawasilkow80@gmail.com (Tematy:Wielki Post, Wielkanoc, Matka Boża, św. Jan  Paweł II)