Zadania dla kl. VIII b

17/5/2020
Aktualności

Rozkład zajęć online

Zadania dla klasy VIII b

Język polski

Katarzyna Kondratowicz

TEMAT 1- Lekcja na NUADU ( poniedziałek)

TEMAT 2-  POWTARZAMY PRZED EGZAMINEM- 2 ( wtorek,  środa) załącznik 1

TEMAT 3- ROZMOWA O WARTOŚCIACH. MAŁGORZATA MUSIEROWICZ KWIAT  KALAFIORA ( czwartek, piątek) 

załącznik 2

We wtorek godz.8.00-8.30 i w środę 9.00-9.30 lekcje online!

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt na dziennik lub  e-mail katkon-05@wp.pl !

 

Język angielski

Justyna  Jezierska

Gr. A1

PONIEDZIAŁEK  18.05 LEKCJA ONLINE

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

ŚRODA  20.05 LEKCJA ONLINE

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

PIĄTEK  22.05 LEKCJA ONLINE GODZ. 12.00

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

Emilia  Grabowska

Gr. A2

Lekcja  1

Subject:  Przygotowanie do egzaminu.

Bardzo proszę wykonać załączoną kartę pracy w ramach  przygotowania do egzaminu.

 karta pracy

 

 Lekcja  2

Subject:  Ćwiczenia leksykalne w zakresie tematu: Świat przyrody - ochrona środowiska.

LEKCJA  ONLINE:                   czwartek,  godz. 8:00

Przygotujcie  podręcznik na str. 113,  ćwiczenia str.  50.

 

 Lekcja 3

Subject: Language functions.  

LEKCJA ONLINE:                            piątek, godz. 9:00

Przygotujcie  podręcznik na str. 115,  ćwiczenia  str.51

 

Język rosyjski

Halina Kuźmicka

Poniedziałek

Temat: Jaka dyscyplinę  sportu uprawiasz?

LEKCJA ON-LINE W  PONIEDZIAŁEK 18 MAJA 0 GODZ. 10.00

 

1.       Przepiszcie do  zeszytu notatkę: letnie i zimowe dyscypliny sportu.

Беги -  biegi

Баскетбол  - koszykówka

Валейбол  - siatkówka

Теннис  - tenis

Футбол  – piłka nożna

Прижки  - skoki

Хоккей  - hokej

фигурное  катание – jazda figurowa

лыжные  прижки – skoki narciarskie

2.      Wykonajcie zad. 1a ze str. 96-wypiszcie nazwy dyscyplin  sportowych.

(Materiał  omówimy na lekcji on-line)

 

Piątek

Temat: Jaką rolę  odgrywa sport w Twoim życiu?

1.       Przepiszcie do  zeszytu odmianę czasownika „zajmować sią”

я занимаюсь

ты занимаешься

он занимается

мы занимаемся

вы занимаетесь

они занимаются

2.       Przepiszcie  wiadomości –niebieska tabela na str. 98.

3.       Napiszcie, jaką  dyscyplinę sportu lubicie, jaki sport uprawiacie ( w szkole, klubie)

 

 

 

Język niemiecki

Monika Ziemiacka

18.05.2020 (poniedziałek)

Lekcja 17

Temat: Heute ist der achtzehnte Mai. Utrwalamy liczebniki  porządkowe w mianowniku i celowniku.

Powtarzamy sposób tworzenia liczebników porządkowych w mianowniku i  celowniku.. (będzie nam potrzebne na lekcji online podczas robienia ćwiczeń)

Utrwalamy poznane słówka w aplikacji instaling. (wpisujemy w  aplikacji tłumaczenie słówek!)

 

21.05.2020 (czwartek)

Lekcja 18

Lekcja online MS TEAMS godz.13.00 Obecność obowiązkowa!

Proszę przygotować zeszyt, podręcznik i ćwiczenia.

 

 

 

Historia

Sebastian Malczewski

Wtorek

Temat: Dzisiejszy świat1/2

Proszę  przeczytać w  podręczniku strony 246-248 a  następnie przepisać i wyjaśnić w zeszycie  poniższe zagadnienia i  terminy

 

Pierwsza rewolucja przemysłowa-

Rewolucja technologiczna-

Rewolucja naukowo -technologiczna-

 

Korporacja-

GWO-

Społeczeństwo informacyjne-

Kultura masowa-

Konsultacje  na Microsoft  Teams  9 - 9:30

 

 Środa

Temat : Dzisiejszy świat 2/2

Proszę  przeczytać w  podręczniku strony 249-252 a  następnie przepisać i  wyjaśnić w  zeszycie  poniższe zagadnienia.

 

Globalizacja ekonomiczna-

Globalizacja polityczna-

Globalizacja kulturowa-

 

Świat wielobiegunowy-

 

Dla zainteresowanych

https://www.youtube.com/watch?v=Nw8kRPu0i-o

 

WOS

Krzysztof Wolański

Poniedziałek

Lekcja online.

 

Czwartek

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Sprawy międzynarodowe”.

Lekcja na platformie NUADU.

Matematyka

Ewa Karpacz

 

Temat 1(poniedziałek): Obliczanie możliwości i analizowanie wyników doświadczeń losowych– lekcja online o godzinie 12:00

1. Przypomnij wiadomości z poprzednich lekcji.

Podczas spotkania:

2. Rozwiążemy zadania ze strony 263 z podręcznika.

 

Temat 2(wtorek): Obliczanie prawdopodobieństw.

1. Przypomnij wiadomości z poprzednich lekcji.

2. Rozwiąż ćw. ze strony 265 i zadania 1 i 2 str.266

 

Temat 3,4,5(środa,czwartek, piątek): Ćwiczenia w obliczaniu prawdopodobieństw. – lekcja online w środę o 10:00

Rozwiąż zadania ze strony 267 i 268 z podręcznika (środa – zadanie 3, 4 i 5; czwartek – zadania 6, 7 i 8; piątek – zadania 9 i 10).

Jeśli będziesz miał kłopoty we środę możesz się połączyć online (spotkanie dla chętnych).

POWODZENIA!

Biologia

Bożena Sobolewska

21.05 (czwartek)

Sprawdzian z ekologii na platformie nuadu.pl dostępny w  terminie 21.05 o  godz. 12.00 -12.30

W razie  niejasności proszę o kontakt przez e-dziennik lub email.

 

Chemia

Wojciech Poznański

W tym tygodniu również realizujemy temat w zeszycie w postaci notatki  wg poniższego schematu:

Temat: Powtórzenie wiadomości o pochodnych  węglowodorów.  /podręcznik str. 186-188/

Proszę wykonać zad. Ze strony 188-na lekcji on line  rozwiążemy je –i powtórzymy podstawowe informacje o pochodnych.

UWAGA!!! Wymagania do sprawdzianu zostały przekazane  na e-dziennik. Sprawdzian zostanie udostępniony na NUADU od wtorku do piątku.  

 

 

Fizyka

Jerzy Zielinko

18.05.2020  (poniedziałek)

Temat:  Optyka – trening przed sprawdzianem.

Wypełnij kartę pracy i wyślij odpowiedzi na adres: jziel1@wp.pl

1.  Uzupełnij zdania. Wybierz  właściwą odpowiedź spośród  podanych.

 

20.05.2020  (środa)

Sprawdzian wiadomości o optyce na  platformie NUADU o godz. 16.00 – 16.45

 

Geografia

Sylwester Woś

Drodzy Uczniowie:

Poniżej linki do lekcji:

Rolnictwo Azji (Azja południowo-wschodnia):

https://epodreczniki.pl/a/azja-poludniowo-wschodnia/DA9hjUXns

Japonia - symbol nowoczesnej gospodarki.

https://epodreczniki.pl/a/japonia---cechy-srodowiska-przyrodniczego-nowoczesna-gospodarka/DPzzx10Sg


Informatyka

gr. 02 – Małgorzata Kossakowska

Za tydzień sprawdzian z HTML-a i  tworzenia stron www. Przygotuję go tak, żebyście spokojnie mogli go napisać  mimo konsultacji w szkole.

W tym pliku znajdziecie NaCoBezU do  sprawdzianu oraz podstawowe znaczniki wraz z opisem ich zastosowania. Może  przyda się to Wam przy tworzeniu strony. Przypominam, że macie czas do  25.05.2020, a oto wymagania dot. strony:

1.        W head: autor, tytuł, słowa kluczowe, język  polski, odpowiedni system znaków

2.        W body: tytuł (nagłówek)

3.        Przynajmniej 2 akapity tekstu o swoich  zainteresowaniach.

4.        Tabelka.

5.        Lista wypunktowana.

6.        Zdjęcie.

7.        Kolor tła na stronie i kolor tekstu  (przynajmniej w tytule).

 

Tych, którzy mają problem z HTML-em lub Instakodem  zapraszam do indywidualnych konsultacji na  Teamsy.

 

EdB

Aleksander Ciwoniuk

21.05.2020 r.

Powtórzenie materiału. Prace roczne zaliczeniowe.

Lekcja online na Teams w czwartek godz. 11.00

 

WF

8b dziewczynki Dorota Cywoniuk

Zadania do wykonania na ten tydzień .Powodzenia.


https://ewf.h1.pl/student/?token=DovaY25PUVw4fa0jLshN6rDEQiJ0X630ncMBpRIQn0WvUIPYOf

https://ewf.h1.pl/student/?token=NPCRlhJ21jSOU9qPFYR4J8mZPcDKEVQZeou8lrIfEGFIVLcjnp

https://ewf.h1.pl/student/?token=BPUoEYYc63cJMxgn8mzFThpT2L4b7pCYYdhst7FtzCyb5q2IZ7
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=db5vWismU6QCNIywOoGGWF1VCmrLEP8q8G9lneKwXdSScVttnE

 

 

8b chłopcy Tomasz Czech

PK Zastosowanie poznanych elementów technicznych i taktycznych w  grze.

https://ewf.h1.pl/student/?token=qnKIhDAt6T2uMAaGYyCum1l4M7D9WmxQsKXgHCUwf930zWQSS  

PR Doskonalenie szybkiego ataku i obrony „każdy swego”. PP-wykonuje i  stosuje w grze techniczne i taktyczne elementy gier: zwody, obronę „każdy  swego”

https://ewf.h1.pl/student/?token=EdzkyffhAZZeNcEbdOsutkBdEzlwVRVcQSTqzJvrBvRq227ZYh  

PS Doskonalenie techniki podstaw. elementów technicznych piłki  siatkowej (odbicia, zagrywka).

https://ewf.h1.pl/student/?token=7yjmFi7yMTyM0ZSBiCgeHzXhMByZXl65fpWjnJr0JONfgUseXG  

PN Gra właściwa – dosk. poznanych elementów

https://ewf.h1.pl/student/?token=mt1SrjOQ8yVJBFxmHjQYcJok5VSmeVdnFHHV92uFBrUjwcoMU1  

 

 

WDŻ

Krzysztof Wolański

Lekcja dla grupy dziewcząt.

 

Czwartek

Lekcja na platformie NUADU.

 

Religia

ks. Tadeusz

Szczęść Boże

Moi drodzy dnia 18 maja 1920r. urodził  się -  dziś już święty Jan Paweł II –  nasz wielki rodak, Papież, Karol Wojtyła. Dokładnie w poniedziałek 18 maja  2020r. obchodzimy setną rocznicę jego urodzin, dlatego proszę aby:

1.      Pokolorować  jeden poniższy rysunek Papieża (do wyboru)

rys. 1, rys. 2

2.      Napisać  korzystając z internetu krótki życiorys św. Jana Pawła II (przynajmniej 7  zdań)

3.      Ułożyć krótką  modlitwę do Boga przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II w intencji naszej  ojczyzny Polski.

 

Przypominam też o przesyłaniu zdjęć  prac bądź prezentacji do dnia 22 maja na adres: szkolawasilkow80@gmail.com (Tematy:Wielki Post, Wielkanoc, Matka Boża, św. Jan  Paweł II)