Zadania dla kl. VIII b

10/5/2020
Aktualności

Rozkład zajęć online:

Zadania dla klasy VIII b

Język polski

Katarzyna Kondratowicz

TEMAT 1- PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY( poniedziałek)- lekcja na NUADU

TEMAT 2-  JAK PRZYGOTOWAĆ CIEKAWY WYWIAD? ( wtorek,  środa) załącznik 1

TEMAT 3- POWTARZAMY PRZED EGZAMINEM-1 ( czwartek,  piątek) załącznik 2

 

We wtorek godz.8.00-8.30 i w środę 9.00-9.30 lekcje online!

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt na dziennik lub  e-mail katkon-05@wp.pl !

 

Język angielski

Justyna  Jezierska

Gr. A1

PONIEDZIAŁEK 11.05 LEKCJA  ONLINE

 

**KARTKÓWKA: SŁOWNICTWO:  TECHNOLOGIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚRODA 13.05

 

W ŚR. 13.05  LEKCJA ONLINE

** KARTKÓWKA Z TRYBÓW  WARUNKOWYCH (MATERIAŁ WYSŁANY NA MAILA I NA STR SZKOŁY-ĆWICZENIA W PODR)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIĄTEK 15.05 MATERIAŁ DO  SAMODZIELNEJ PRACY

 

SUBJECT: THE NATURAL WORLD.

Aim: I can talk about the weather,natural  places, plants and animals and the environment

 

1. The weather.

Do zeszytu: Zapisz wyrażenia określające pogodę (cw 1/112), następnie  zdania z cw 2/112(użyj podanego słowa by uzupełnić zdanie właściwą jego  forma: rzeczownikiem, czasownikiem lub przymiotnikiem)

 

2. Plants and Animals.

Zapisz w formie tabelki nazwy zwierząt oraz rośliny(5/112),  wstawiając je w odpowiednia kolumnę: Do każdej kolumny dopisz jeszcze  po 5 przykładów)

 

 

3. Natural places and lanscape.

Wypisz z banku słów nazwy związane z krajobrazem: podziel je na  krajobraz lądowy i wodny.

Zrób ćw 8/113.

 

4. The environment.  Środowisko.

Ćw 9-11/113. Ćw 9-zapisz pełne wyrażenia w zeszycie-wraz z  tłumaczeniem. Wykorzystaj je do ćw 10.

5. Praca domowa: w ćwiczeniach: ćw 2,4/50.

 

ZDJĘCIE NOTATKI PROSZĘ WYSŁAĆ DO PONIEDZIAŁKU 18.05 DO  GODZ. 12.00

 

Emilia  Grabowska

Gr. A2

Lekcja  1

Subject:  Przygotowanie do egzaminu.

Bardzo proszę wykonać załączoną kartę pracy i  odpowiedzi przesłać do piątku 15.05.2020 na adres:  angielski.emiliagrabowska@gmail.com

 

Lekcja  2

Subject:  Ćwiczenia leksykalne w zakresie tematu: Świat przyrody (ROŚLINY I ZWIERZĘTA).

LEKCJA  ONLINE      Czwartek godz. 8:00

Przygotujcie  podręcznik na str 112.

 

 Lekcja  3

Subject:  Ćwiczenia leksykalne w zakresie tematu: Świat przyrody - ochrona środowiska.

LEKCJA  ONLINE:                   Piątek  godz. 9:00

Przygotujcie  podręcznik na str 113 + ćwiczenia str 50.

 

Język rosyjski

Halina Kuźmicka

Poniedziałek

Temat: Zdrowie jest  najważniejsze-ćwiczenia w odmianie zaimków osobowych

LEKCJA ONLINE W  PONIEDZIAŁEK 11 MAJA O GODZ. 10.00

1.       Zapoznajcie się z  odmianą zaimków osobowych na końcu podręcznika „Ściąga z gramatyki”

2.       Wpiszcie do  zeszytu ćwicz. 7 na str. 89, posługujcie się „ściągą”.

Np. Сегодня плохая  погода и у неё болит голова. А у вас?

( Sprawdzimy to  ćwiczenie na lekcji online)

 

Piątek

Temat: Mój pierwszy  komputer-ćwiczenia wczytaniu

1.       Przypomnijcie  słownictwo nazywające urządzenia związane z tematem „komputer”- ćwicz. 2 na  str. 90.

2.       Przeczytajcie  tekst o Denisie na str. 91, nowe słownictwo wpiszcie do zeszytu.

благодаря компьтеру-dzięki komputerowi

печатать-drukować

кроме того-oprócz tego

ведь-przecież

нельзя-nie wolno

3.       Pod tekstem  znajdziecie pytania, odpowiedzcie na nie w zeszytach. Sprawdzimy na lekcji  online 18 maja.

Np.

Родители купили первый компьютер Денису, когда ему было 5  лет.

 

 

 

Język niemiecki

Monika Ziemiacka

11.05.2020 (poniedziałek)

Lekcja 15

Temat: Meine Ferienpläne. Planujemy wakacje.

Przepisujemy do zeszytu i uczymy się   na pamięć.

Liczebniki porządkowe tworzymy poprzez dodanie do liczebników  głównych odpowiednich końcówek.

W mianowniku do liczebników od 1 do 19 dodajemy końcówkę -te,  od 20 -ste oraz wstawiamy przed liczebnikiem rodzajniki der, die lub  das

2 zwei -dwa, 2. der zweite – drugi, die zweite  – druga, das zweite – drugie

20 zwanzig – dwadzieścia, der zwanzigste - dwudziesty

wyjątkiem jest 1, 3 i 7 gdzie zmienia się temat

1 eins – jeden,  1. der erste  – pierwszy

3 drei – trzy, 3. der dritte - trzeci

7 sieben – siedem,  7. der siebte – siódmy

Heute ist der  elfte Mai. Dzisiaj jest jedenasty maj.

W celowniku 1-19 am -ten od 20 – am -sten

Wir haben Deutsch am  elften Mai. Mamy niemiecki jedenastego maja.

 

13.05.2020 (środa)

Lekcja 16

Temat: Meine Ferienpläne. Planujemy wakacje.

Utrwalamy poznane słówka w aplikacji instaling. (wpisujemy w  aplikacji tłumaczenie słówek!)

 

 

Historia

Sebastian Malczewski

Wtorek

Temat: Integracja europejska  1/2

Proszę  przeczytać w  podręczniku strony 240-242 a  następnie przepisać i wyjaśnić w zeszycie  poniższe daty i  zagadnienia.

 1950-

1952-

1957-

 

EWWiS -

EWG –

Euroatom-

 

 Środa

Temat : Integracja europejska  2/2

Proszę  przeczytać w  podręczniku strony 243-245 a  następnie przepisać i wyjaśnić w zeszycie  poniższe zagadnienia.

 

Traktat z Maastricht-

Traktat o Unii Europejskiej-

 

Filary Unii Europejskiej –

Eurosceptycyzm-

 

Dla zainteresowanych

https://www.youtube.com/watch?v=Q6vaaztmih4

 

WOS

Krzysztof Wolański

Wtorek

Temat: Polska we współczesnym świecie.

Lekcja na platformie NUADU.

 

Czwartek

Temat:   Globalizacja. Dysproporcje rozwojowe  współczesnego świata.

Lekcja na platformie NUADU.

 

Proszę o wykonywanie ćwiczeń w NUADU i podanie tematu  swojej teczki tematycznej.

 

Matematyka

Ewa Karpacz

Temat 1(poniedziałek): Pierścień kołowy– lekcja online o godzinie  12:00

1. Zapisz temat lekcji w  zeszycie i obejrzyj film https://pistacja.tv/film/mat00447-pole-pierscienia-kolowego?playlist=534  

Podczas spotkania:

2. Jeszcze raz wyjaśnimy  czym jest i jak się liczy pole pierścienia kołowego.

3. Zapiszemy notatkę:

                                                                     

4. Rozwiążemy zadanie 12  ze strony 250 z podręcznika.

 

Temat 2(wtorek): Pole pierścienia kołowego – zadania.

1. Przypomnij wiadomości  z wczorajszej lekcji.

2. Rozwiąż zadania 23 ze  str. 256 z podręcznika i ćwiczenie 5 str. 107 (link do ćwiczeń https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2463  )

 

Temat 3(środa): Podsumowanie wiadomości o kole i okręgu.  – lekcja online o godzinie 10:00

1. Przypomnij wiadomości  dotyczące kół i okręgów. Zastanów się nad pytaniami, które chciałbyś zadać.

W czasie, krótkiego  spotkania (tym razem nie jest obowiązkowe) wyjaśnimy wszystkie wątpliwości  dotyczące potęg.

2. Rozwiąż kartkówkę na  platformie NUADU. Postaraj się wykonać zadania uważnie. Ocena z kartkówki  będzie wstawiona do dziennika.

POWODZENIA!

 

Temat 4(czwartek): Ile jest możliwości?

1. W zeszycie zrób  zakładkę. Zaczynamy nowy dział.

2. Zapisz temat lekcji i  przypomnij wiadomości, o których mówiliśmy 16.01, 17.01 i 3.02 (w podręczniku  strony 142-145)

3. Obejrzyj filmy ze  strony https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/wprowadzenie-do-kombinatoryki-i-rachunku-prawdopodobienstwa/plmat080-prawdopodobienstwo  

 

Temat 5(piątek): Analiza wyników doświadczeń losowych..

1. Przeczytaj notatkę z  podręcznika.

2. Rozwiąż zadania 1, 2  i 3 str. 262 w podręczniku.

 

Biologia

Bożena Sobolewska

14.05 (czwartek)

Temat : Materia  i energia w ekosystemie.

 

Obieg  materii w ekosystemie:

Dzięki  fotosyntezie producenci wytwarzają związki organiczne ze związków  nieorganicznych. Z uzyskanych w ten sposób związków korzystają konsumenci. Destruenci  rozkładają szczątki producentów i konsumentów na związki nieorganiczne, które  ponownie mogą być wykorzystane przez producentów.

Przepływ  energii przez ekosystem:

Producenci pochłaniają  energię słoneczną i wykorzystują ją do budowy swoich ciał. W ten sposób  energia trafia do ekosystemu. Konsumenci I rzędu uzyskują energię, zjadając  producentów, a konsumenci wyższych rzędów – zjadając innych konsumentów. Na  każdym poziomie troficznym energia jest wykorzystywana do wykonywania  czynności życiowych i rozprasza się w postaci ciepła, dlatego na każdy  kolejny poziom dociera jej coraz mniej.

Ćwiczenie 1:

Uzupełnij opis dotyczący materii i energii w ekosystemie. Wybierz  odpowiedzi spośród

podanych.

Większość  pierwiastków wchodzących w skład ekosystemu jest w ciągłym obiegu. Proces

ten nazywamy A / B. Organizmy, które  pobierają z gleby pierwiastki zawarte w solach

mineralnych i  używają ich do wytwarzania związków organicznych, to C / D. Destruenci

rozkładają  martwą materię organiczną do prostych związków E / F.

1

A. obiegiem materii                       B. przepływem  energii                 C. konsumenci

D. producenci                   E. organicznych                F. nieorganicznych

 

 Ćwiczenie 2:

Poniżej opisano  rożne zjawiska powiązane ze sobą w obiegu węgla w przyrodzie (obieg węgla  podręcznik str. 126).

Obok zdań dorysuj strzałkę w górę, jeśli proces prowadzi do  podwyższania stężenia CO2 w powietrzu, lub strzałkę w dół, jeśli  proces prowadzi do obniżenia zawartości CO2 w powietrzu.

A. Podczas  fotosyntezy rośliny produkują związki organiczne.

B. Wszystkie  organizmy oddychają, aby uzyskać energię niezbędną do procesów życiowych.

C. Destruenci  rozkładają materię organiczną do prostych związków nieorganicznych.

D. Wybuchy wulkanów  uwalniają duże ilości gazów.

 

Ćwiczenie 3:

Piramida energii  (podręcznik str. 128) przedstawia ilość energii zmagazynowanej w ciałach  organizmów na rożnych poziomach troficznych.

Zaznacz P,  jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

A. Na schemacie tej  piramidy kolejne poziomy troficzne są mniejsze od poprzednich. P F

B. Na każdym  poziomie troficznym część energii się rozprasza. P F

C. Wyższe poziomy  tej piramidy składają się z coraz mniejszych organizmów. P F

D. Organizmy z  każdego poziomu zużywają część energii na własne procesy życiowe. P F

 

Proszę  przeczytać z podręcznika podsumowanie str. 129 -132 i wykonać w zeszycie  zadania z podręcznika str. 132 -134.

 

Sprawdzian z  ekologii – na platformie NUADU będzie dostępny od 18.05 do 21.05. do godz.  20.00

 

W razie  niejasności proszę o kontakt przez e-dziennik lub email.

 

Chemia

Wojciech Poznański

W tym tygodniu również realizujemy temat w zeszycie w postaci notatki  wg poniższego schematu:

Temat: Aminokwasy.  /podręcznik str. 182-186/

   
 1. Co to są aminokwasy?
 2.  

to substancje organiczne (posiadające łańcuch  węglowy) zawierające grupę aminową (NH2)   i grupę  …………………………………….  (COOH)

                    Zapisz wzór glicyny:  ……………………………………../str. 182

 

   
 1. Właściwości kwasu aminoetanowego  /wypisz 4 zastosowania/
 2.  

a)       fizyczne-………………………………………………………………………………..

b)       chemiczne-…………………………………………………………………………………….

   
 1. Zastosowanie aminokwasów: /wypisz z podręcznika-str.       183/
 2.  

A) fenyloalanina-

B) kwas asparginowy-

C) glicyna-

D) lizyna-

E) treanina-

4. Łączenie się aminokwasów: patrz na str 184 i  uzupełnij zdania/

W wyniku łączenia się się aminokwasów powstaje  ……………………………….., ponieważ wiązanie między dwoma aminokwasami nazywamy  wiązaniem ………………………………  .  Oprócz tego związku powstaje przy każdym  wiązaniu 1 cząsteczka …………………. .   Jeżeli połączy się z sobą wiele aminokwasów powstaje wtedy ……………………….  (białko)

UWAGA!!!

•          Wymagania-  sprawdzian z pochodnych węglowodorów kl. 8

 

•          A) ALKOHOLE, KWASY KARBOKSYLOWE-wzory strukturalne, sumaryczne, reakcje  spalania (całkowite i niecałkowite z wyrównaniem  stron), nazwy zwyczajowe i chemiczne,  właściwości ogólne (fizyczne i chemiczne), rozpoznawanie grup funkcyjnych i  zastosowanie oraz:

•          Reakcja fermentacji alkoholowej, octowej, alkohole mono- i  poli-hydroksylowe (glicerol, borygo), wpływ alkoholu na organizm ludzki,  różnice i podobieństwa we właściwościach metanolu i etanolu, rozpoznawanie  alkoholi,

•          dysocjacja kwasów karboksylowych, proces zmydlania (powstawania  mydła-reakcja powstawania soli wyższych kw. Karoksylowych/tłuszczowych),  znajomość wzorów –kw. Palmitynowgo, stearynowego, oleinowego  (nienasycony-rozpoznawanie go-odbarwianie wody bromowej),

•          B) estry-nazewnictwo, rozpoznawanie, zasada tworzenia wzorów,  grupa estrowa, reakcja ogólna estryfikacji, spalania estrów…

•          C) aminokwasy – nazewnictwo, grupy funkcyjne (aminowa i  karboksylowa), wzór glicyny, peptydy i polipeptydy, właściwości glicyny.

 

 

Fizyka

Jerzy Zielinko

11.05.2020  (poniedziałek)

 Temat:  Powtórzenie wiadomości o optyce.

 Kliknij link: https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-z-optyki/D1DA27CE2

Wykonaj test ( ćwiczenia od 1 do 10)

Następna lekcja online

 

13.05.2020  (Środa)

W środę 13.05.2020 musicie odebrać  maila, na który otrzymacie zaproszenie na   lekcję online z fizyki.  Lekcja rozpocznie się o godz. 8:00 i  potrwa 30 minut. Aby dołączyć do lekcji  należy kliknąć (tuż przed 8:00) w  link na mailu „ Dołącz do spotkania w  aplikacji Microsoft Teams”  i wpisać swoje imię i nazwisko. Wtedy Was   zaakceptuję. Do zobaczenia !

 

 

Informatyka

gr. 02 – Małgorzata Kossakowska

Kontynuujemy lekcje z tworzenia stron www.

Wejdźcie na stronę e-podręcznika do informatyki: https://epodreczniki.pl/a/projektowanie-i-tworzenie-stron-www/D12oVbC7T#me558ed6087afbda1_d5e440

Przeczytajcie część tematu poświęconą wstawianiu obrazka i  hiperłącza. Wykorzystajcie znaczniki pokazane w e-podręczniku:

Wstawianie obrazka

<img  src=”nazwa.png”>

Wstawianie tzw. kontenera na obrazki:

<figure>
 <img  src=”zdjecie1.jpg” alt=”Dalia”/>
 <img  src=”zdjecie2.jpg” alt=”Owoce”/>
 <img  src=”zdjecie3.jpg” alt=”Aster kremowy”/>
 <img  src=”zdjecie4.jpg” alt=”Astry niebieskie”/>
 <figcaption>Zdjęcia  – Kwiaty jesienne</figcaption>
 </figure>

Wstawianie  odnośników:

<a  href=”http://www.epodreczniki.pl”>Treści e‑podręcznika</a>

Na koniec, jak zawsze należy zapisać zmiany (Zapisz) i obejrzeć wynik  w przeglądarce.

Pozostałe informacje z e-podręcznika o stronie internetowej są już  tylko dla chętnych. Kto chce się pobawić i uzyskać dodatkową pozytywną ocenę,  może do swojej strony dodać np. formularze, multimedia itd.

Na wykonanie strony internetowej o swoich zainteresowaniach macie  czas do 25.05.2020. Oto wymagania dot. strony:

Wymagania:

1.        W head: autor, tytuł, słowa kluczowe, język  polski, odpowiedni system znaków

2.        W body: tytuł (nagłówek)

3.        Przynajmniej 2 akapity tekstu o swoich  zaintereosowaniach.

4.        Tabelka.

5.        Lista wypunktowana.

6.        Zdjęcie.

7.        Kolor tła na stronie i kolor tekstu  (przynajmniej w tytule) – to będzie za tydzień.

 

Tych, którzy mają problem z HTML-em zapraszam w poniedziałek o godz.  11.00 na Teamsy. Jeśli ktoś potrzebuje konsultacji w sprawie Instakodu,  proszę dać znać, czy chce instrukcje przez dziennik, czy woli konsultację w  Teamsach.

 

EdB

Aleksander Ciwoniuk

14.05.2020 r.

Lekcja online na Teams w czwartek 8A godz. 10.00, 8B godz. 11.00

 

 

WF

8b dziewczynki Dorota Cywoniuk

W tym tygodniu zaskoczy was różnorodność ćwiczeń. Wykonajcie je w miarę  waszych możliwości. Nadal czekam na zadanie które było do wykonania  na  ocenę od osób, które jeszcze go nie odesłały. Pozdrawiam.


 https://www.youtube.com/watch?v=AtBpUSjWgXg

 https://ewf.h1.pl/student/?token=rIzMk4sgYRU5IkdWa1xueYShm0cSSS3rvHDNBavmGMBxtXo8un

 https://ewf.h1.pl/student/?token=WyIOZUEtkT4riE9K69sZLfbGec1oBOKMBTDcQ7GEG7d9PpySq6

 https://ewf.h1.pl/student/?token=81h9hbb1rtVK7KDsziST5a5U7iqFaL3sHFdTisvefphkTA2o1T

 

 

8b chłopcy Tomasz Czech

B / TS Doskonalenie gry – sędziowanie. PP-opisuje zasady wybranej  formy aktywności fizycznej spoza Europy

https://ewf.h1.pl/student/?token=DseSbeThRSwFWwRFliAPKAXU7YTUydUYg3jg5vUSv38QnA1uAJ  

PR Doskonalenie techniki, taktyki i gra bramkarza.

https://www.youtube.com/watch?v=ZuCi2b9RNE8  

U Gra właściwa – doskonalenie techniki i taktyki.

https://www.youtube.com/watch?v=yNKJEsjPKaA&t=17s

EZ Przyczyny i skutki otyłości, odchudzania i stosowania sterydów.  PP-Przyczyny i skutki otyłości, odchudzania i stosowania sterydów.

https://www.youtube.com/watch?v=Sbq1lyQVM9U  

 

 

WDŻ

Krzysztof Wolański

Lekcja dla grupy  chłopców.

 czwartek

Temat:  Przedwczesna inicjacja  seksualna.

Lekcja na platformie NUADU.