Zadania dla kl. VIII

21/3/2020
Aktualności

Zadania dla klasy VIII

Język polski

8a i b

Proszę wykonać karty pracy związane z  lekturą " Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza, ponadto wykonujcie  zadnia na stronie CKE ( trening przed egzaminem).

Temat 1- MIĘDZY SACRUM A PROFANUM. RZYM PIERWSZYCH  WIEKÓW W POWIEŚCI załącznik 1

Temat 2- NA ULICACH I W ZAUŁKACH STAROŻYTNEGO  RZYMU  załącznik 2

Temat 3- W KRĘGU MIŁOŚCI   załącznik 3             

 

ZŚK 8a 

   Proszę wykonać kartę pracy  (1)  związaną z lekturą " Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza, ponadto  wykonujcie zadnia na stronie CKE ( trening przed egzaminem). Proponuję zadania z  dwóch wybranych dni.  

 

Język angielski

KLASA  8A i 8B  a2  Emilia Grabowska

 

SUBJECT: HEALTHY LIFESTYLE  AND TREATMENT.

 

1.       Znam części ciała oraz słownictwo dot.  zdrowego trybu życia:

              ex  1 p.94

              ex  2 p.94

oraz quiz poniżej -> zacznij od fiszek

 https://quizizz.com/join/quiz/58219fc29f9e4a715e5d354d/start?from=soloLinkShare&referrer=5e74f31818a464001b18f30f

 

2.       Znam nazwy chorób  i wypadków:

Ex5,6,7/95

Quiz poniżej:

 http://quizizz.com/join/quiz/5ce43d2d429360001a7113e4/start?from=soloLinkShare&referrer=5e74f31818a464001b18f30f

 

3.       Znam sposoby leczenia:

Ex8,9,10 p. 95

 https://quizizz.com/join/quiz/5dc182e0a9b26b001cd20669/start?referrer=5e74f31818a464001b18f30f

 

4.       Ćwiczenia str. 42

 

Odpowiedzi do zadań z podręcznika poproszę  na Messengera.

 E-MAIL:

DO KOŃCA TYGODNIA  BARDZO PROSZĘ O NAPISANIE I WYSŁANIE MI POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ E-MAILA EX.6/100

Subject:  Language functions.

 

Zapisz do zeszytu wyrażenia i  frazy:

MAKING A REQUEST:

Could you help me  with this?- możesz mi w tym pomóc?

Could I speak to a doctor?- mogę rozmawiać z lekarzem?

I’d like to make an appointment?- chciałbym umówić się na wizytę

                                                             

ACCEPTING A REQUEST:

YES, OF COURSE!

Sure!

No problem!

REFUSING A REQUEST:

I’M AFRAID, I CAN’T.

I’m afraid not.

I’m sorry, you  can’t.

That’s not possible.

 

Zadanie 3,4,6,7 p. 97 wykonaj  do zeszytu.

Odpowiedzi wyślijcie na Messengera.

 

 

SUBJECT:  PAST PERFECT.

 

UWAGA!!!!!!  TEN TEMAT OMÓWIMY NA ZOOMIE W ŚRODĘ O GODZ. 8:30.

CZEKAM  NA WASZE ADRESY E-MAIL, ABYŚCIE MOGLI WZIĄĆ UDZIAŁ W LEKCJI ONLINE NA ŻYWO!

Angielski                                           E. Grabowska

8A                  ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

SUBJECT: MUST/MUSTN’T; HAVE  TO /DON’T HAVE TO.

 

ZAPISZ  DO ZESZYTU I ZAPAMIĘTAJ:

„MUST” oraz   „HAVE TO/ HAS TO”

Czasownik mustmusieć  - używany jest w zdaniach wtedy, gdy jest mowa o konieczności wynikającej z  wewnętrznego przekonania osoby mówiącej, gdy jest to opinia mówiącego. We  wszystkich osobach ma taką samą formę:

I / you/ you/he /she/ it        MUST

We/ you they                                     MUST

I must phone Alie. I haven't spoken to her for a month.

We must go.

Have to – musieć - użyjemy wtedy, gdy mówimy o  konieczności narzuconej nam przez przepisy, zalecenia rodziców, lekarza,  szefa, itp. Ten czasownik odmienia się przez osoby i czasy:

I /you/we/they           HAVE TO

HE/SHE/IT                HAS TO

I have to come back home before midnight.

SHE haS to leave her car here.

MUSTN'T   àNIE WOLNO!

Mustn't znaczy NIE WOLNO! We  wszystkich osobach ma taką samą formę.

You mustn't park here. It's not permitted. Nie wolno ci tu parkować. To zabronione.

She mustn’t use the phone here! Ona nie  może tu używać telefonu!to zabronione.

You mustn't go with me. Children are not allowed. Nie wolno ci iść ze mną. Nie wpuszczają dzieci.

Czasownik nie musieć wyrażamy za pomocą  DON’T/DOESN’T HAVE TO:

Odmienia się przez osoby:

I / you/we/they DON’T HAVE TO

He/she/it     DOESN’T HAVE TO

You don't have to park here. We can drive a bit closer. Nie musisz tutaj parkować. Możemy  podjechać bliżej.

You don't have to go with me. Stay at home if you're  tired. Nie musisz iść ze mną. Zostań w domu,  jeśli jesteś zmęczony.

 

Wykonaj  ćwiczenia online:

https://quizizz.com/join/quiz/5e6a6d62a743b9001b5fcd18/start?from=soloLinkShare&referrer=5e74f31818a464001b18f30f

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/have_to.htm

https://agendaweb.org/verbs/modals-must-have-to-exercises.html

 

Co  musisz robić aby wieść szczęśliwe życie, a czego nie wolno Ci robić?

Uzupełnij  zdania czasownikami MUST/MUSTN’T.

                                                                         

Kl. 8b - prowadząca J. JEZIERSKA

WITAJCIE

Mam nadzieję, że poprzednia praca została wykonana.

Proszę o odpisanie mi na dziennik, czy zrobiliście poprzednie zadania.

Dziś wysyłam zestaw ćwiczeń związanych z wyrażeniami używanymi na co dzień, z reagowaniem, rozmowami. Proszę zrobić ćwiczenia na podanych stronach, zaś w zeszycie zapiszcie te mini dialogi lub wyrażenia,których nie umieliście dobrać, które były najtrudniejsze.

Ćwiczenia mają rozwiązanie online, więc proszę o zrobienie danego zestawu DO SKUTKU! Aż wyjdzie Wam dobrze.

Jak na razie otrzymałam jakikolwiek odzew tylko od J.O. A cóż resztą?????????????????????

 

2 ćwiczenia:

https://www.english-in-chester.co.uk/e-learning/lesson/everyday-expressions-1/

 1 ćwiczenie

https://www.english-in-chester.co.uk/e-learning/lesson/everyday-expressions-2/

 2 ćwiczenia.

https://www.english-in-chester.co.uk/e-learning/lesson/everyday-expressions-3/

 2 ćwiczenia

https://www.english-in-chester.co.uk/e-learning/lesson/everyday-expressions-4/

 

Na stronie szkoły dostępne są zestwy z języka angielskiego.Proszę o informację zwrotną na temat Waszej pracy. Co zrobiliście.

I pamiętajcie: ZOSTAŃCIE W DOMACH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

jj

Język rosyjski

VIII a, b

Temat: Alfabet zdrowia

1.      Przeczytaj zadanie 2 ze str. 83. Wpisz do  zeszytu te czynności, które wykonuje osoba prowadząca zdrowy tryb życia.  Skorzystaj ze słownika w podręczniku.

2.      Odmień przez przypadki rzeczownik ‘zdrowie”-  skorzystaj ze ściągawki na końcu podręcznika.

3.      Czy prowadzisz zdrowy tryb życia? (Ведёшь  ли ты здоровый образ жизни? Wymień kilka czynności i zapisz do zeszytu  (min. 3 czynności)

Temat: Jem obiad o czwartej po południu-nieoficjalne określanie  czasu

1.      Przypomnij liczebniki (obejrzyj filmiki na  yuotube-Rosyjski z Maszą)

2.      Zapoznaj się z informacjami na str. 84-85  (tabele z zegarami)

3.      Wykonaj zadanie 9 str. 86-udziel odpowiedzi  na pytania

 

Historia

Historia 8 A IND

Temat: Komuniści u władzy.

1)     Przeczytaj temat z podręcznika s.152-159.

2)      Zapoznaj się https://epodreczniki.pl/a/przejecie-wladzy-przez-komunistow-w-polsce/DBu0F4ljP  Wykonaj ćwiczenia online.

3)     W zeszycie wykonaj  polecenie 7 s. 157 w podręczniku

Klasa 8 a i b

Temat: Stan Wojenny

https://epodreczniki.pl/a/powstanie-solidarnosci-i-stan-wojenny/DX9vQEMif

   Posłuchaj piosenki pt. „Obława” Jacka Kaczmarskiego. Zacytuj fragmenty tekstu piosenki, które w sposób szczególny odnoszą się do życia politycznego w okresie stanu wojennego. Skomentuj je w zeszycie (10 zdań)

WOS

8a

 Temat: Samorząd gminny

 

Podręcznik s. 124- 125,  proszę przeczytać informacje i wykonać polecenia

 

1. Gmina - NAJMNIEJSZA JEDNOSTKA PODZIAŁU TERYTORIALNEGO POLSKI

 

 

2. Wymień 5 miejscowości , które wchodzą w skład gminy Wasilków lub Czarnej Białostockiej,w  zależności od miejsca zamieszkania

 

3. Uzupełnij tekst

Władze gminy są wybierane w wyborach ....................... na .......... lata. Rada gminy lub miasta pełni rolę lokalnego .............. . Członków rady nazywamy..........   i  wybierają oni spośród siebie ...........  .

Wójt,burmistrz i prezydent miasta to władza ............. .  Swoje zadania realizują przy pomocy ........

...............  lub ......... .   Radnym może zostać osoba, która ukończyła  ....   lat. O urząd burmistrza , wójta lub prezydenta miasta może ubiegać się po ukończeniu ..... lat.

 

Dziękuję.

8 B

Temat: Samorząd terytorialny.

1) https://epodreczniki.pl/a/samorzad-terytorialny/DD84jQJsx

2) Zaproponuj działanie, które pomoże w rozwiązaniu konfliktu w ćwiczeniu 1.

3) Wykonaj ćwiczenie 6 i 7 .

4)Wymień zadania własne gminy oraz zadania własne powiatu.

Matematyka

Klasa 8b

W dalszym ciągu rozwiązujemy testy  przesyłane na pocztę mailową i ćwiczymy korzystając z materiałów na stronach  internetowych, np. 

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/
 
 

            Rozwiązania  zadań zapisujemy w zeszytach do matematyki. 

Kl. 8a

Otrzymaliście na maila skany pracy klasowej z działu Graniastosłupy i ostrosłupy. Proszę zrobić poprawę pracy klasowej. Najczęściej popełniane błędy wynikają z  nieznajomości wzorów na pole powierzchni i objętość graniastosłupa i ostrosłupa i pola figur płaskich. W  podręczniku rozdział V, zwróćcie uwagę na kształt poszczególnych brył i sposób rysowania str.180, 181 (poćwiczyć ładne rysowanie figur).  Proszę rozwiązać w zeszycie wszystkie zadania w których popełniliście błędy. We wtorek przyślę skan prawidłowych rozwiązań. Przeanalizujcie je i w razie pytań piszcie na mojego maila. Gratuluję  osobom które dostały 6.

W dalszym ciągu rozwiązujcie codzienny zestaw zadań ze strony

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

ZŚK 8a 

Temat: Odcinki w ostrosłupach.

Przeczytać z podręcznika str. 192 – 194. Rozwiązać zadanie 1 str. 194 ( patrz przykład str. 192)

Temat: Utrwalenie wiadomości o graniastosłupach i ostrosłupach.

Podręcznik str. 169 i str. 174. Należy nazwać graniastosłupy, wskazać podstawy, ściany boczne, krawędzie podstawy, krawędzie boczne, przekątne ściany bocznej i przekątne graniastosłupa. Podać liczbę krawędzi, ścian i wierzchołków w zależności od podstawy graniastosłupa. Znać wzór na objętość i pole powierzchni całkowitej graniastosłupa.

Str.179,180 rodzaje ostrosłupów, wskazać podstawę, ścianę boczną, krawędzie podstawi krawędzie boczne i określić liczbę ścian, krawędzi i wierzchołków w zależności od podstawy. Wzór na pole powierzchni i objętość ostrosłupa str. 184 i 189.

Przykładowe zadania do ćwiczeń otrzymacie w środę na maila. W razie pytań piszcie na mojego maila.

Biologia

Przygotować prezentację na wybrany temat (  do wyboru są trzy tematy):
 1. Nieantagonistyczne zależności między gatunkami.
 2. Antagonistyczne zależności między populacjami.
 3. Cechy populacji.
 Klasa 8 a (nauczanie indywidualne)
 

Temat: Nieantagonistyczne zależności między gatunkami.
 Przeczytać z podręcznika temat str. 111-115. Wypisać rodzaje zależności  nieantagonistycznych i podać po 2 przykłady.

Chemia

Klasa  8-chemia

W tym tygodniu również realizujemy temat w zeszycie w postaci notatki  wg poniższego schematu:

Temat:  Porównanie właściwości alkoholi.   /podręcznik str154/

1. Stan  skupienia alkoholi: /uzupełnij tabelkę/

     
  1. Reakcje spalania: /zapisz       wszystkie trzy przykłady-całkowite, niecałkowite do sadzy i czadu/
  2.  

•           a) A) butanolu:

 

•           B) propanolu:

 

•           C) pentanolu:

UWAGA!!!  Jeżeli temat został wcześniej zrealizowany w szkole-utrwalamy wiedzę z tego  tematu i wykonujemy zad. 1,2/156.

 

Fizyka

Temat: Konstruowanie obrazów tworzonych przez soczewkę   skupiającą.

Uczeń:

· wyjaśnia, co to znaczy,  że soczewka tworzy obraz przedmiotu i opisuje, jak wygląda ten obraz (prosty  czy odwrócony) w zależności od odległości przedmiotu od soczewki

·  demonstruje,  jak powstaje ten obraz i  wyjaśnia jego powstawanie za pomocą   schematycznego  rysunku

 

Temat  w podręczniku na stronie 183 – 185. W ramach ćwiczeń wykonaj zadanie 1, 2,3,  4 str.184-185

Informatyka

Gr. 02

Dziękuję tym, którzy wykonali zadania przewidziane na poprzedni  tydzień. Pozostałym przypominam, że zadania są oceniane, również ich brak!  Do piątku 27.03.2020 proszę wykonać zadania,  po tym czasie, wstawię ocenę.

Jeśli ktoś ma trudności z wykonaniem pracy, zawsze może się ze mną  skontaktować przez dziennik lub e-mail (margo2410@wp.pl)

Wejdźcie na stronę instakod.pl, zalogujcie się na swoje konto i  zróbcie zadania z lekcji:

Wejście i wyjście z programu wprowadzenie

Najpierw musicie wybrać lekcję i przeczytać wprowadzające informacje  teoretyczne, dopiero potem możecie przejść do zadań.

 

EdB

26.03.2020 r.

Temat: Złamania i zwichnięcia

Przeczytać od strony 99 do strony 103

Praca domowa:

Wykonaj notatkę w zeszycie:

1. Jakie są typowe objawy urazów kości i stawów oraz ich rodzaje?

2. Jak się opatrywanie złamania, skręcenia i zwichnięcia?

3. Jak są sposoby unieruchamiania kończyn?

4. Kiedy zastosujemy chustę trójkątną?

5. Jakie jest postępowanie ratownicze w przypadku urazów  kręgosłupa?

 

WF

ZDALNE WYCHOWANIE FIZYCZNE

Sylwia, Tomasz Czech

Zadania dla uczniów klas: 8AB chł.

Poniżej zamieszczamy linki do ćwiczeń, które każdy uczeń powinien  wykonać w ciągu najbliższych trzech tygodni (po 4 tygodniowo).

Zadanie do wykonania na ocenę:  nagraj samodzielne wykonanie jednego z podanych zestawów. Jeżeli nie masz  możliwości nagrania filmiku – opracuj w formie jednostronicowego referatu  jeden z tematów Edukacji Zdrowotnej.

Materiały podlegające ocenie (tekst, filmik) przynieś na pierwszą  lekcję wf po świętach.

https://www.youtube.com/watch?v=Rh6_JNVmACw  

https://www.youtube.com/watch?v=qREgqFYxl-Q  

https://www.youtube.com/watch?v=q8YgZR3GGU4  

https://www.youtube.com/watch?v=oKLMHA9ylYo  

https://www.youtube.com/watch?v=69QvqJYpNB8  

https://www.youtube.com/watch?v=rMetSeesL1I  

https://www.youtube.com/watch?v=NnYM_tEqUP4  

https://www.youtube.com/watch?v=X75pEADfuGo

https://www.youtube.com/watch?v=J7Evuks9Fos  

https://www.youtube.com/watch?v=PP2c5F4uVyI  

https://www.youtube.com/watch?v=uApTVB0sC0w  

https://www.youtube.com/watch?v=UhUrnwJL2dY  

tematy Edukacja Zdrowotna:

Zasady aktywnego wypoczynku zgodne z    rekomendacjami aktywności fizycznej dla swojego wieku

Ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej    postawy ciała.

Ćwiczenia oddechowe i inne o    charakterze relaksacyjnym.

Aktywność fizyczna w różnych warunkach    atmosferycznych.

Ergonomiczne podnoszenie i    przenoszenie przedmiotów o różnej wielkości i ciężarze.

Rozkład dnia, uwzględniając proporcje    między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym a fizycznym.

Dobór rodzaju ćwiczeń relaksacyjnych    do własnych potrzeb. PP-Dobór rodzaju ćwiczeń relaksacyjnych do własnych    potrzeb.

Higiena wynikająca ze zmian zachodzących    w organizmie w okresie dojrzewania.

Przyczyny i skutki otyłości,    odchudzania i stosowania sterydów.

Konsekwencje zdrowotne stosowania    używek i substancji psychoaktywnych.

Sposoby redukowania nadmiernego stresu    i radzenia sobie z nim.

Czynniki wpływające pozytywnie i    negatywnie na zdrowie i samopoczucie.

Wiadomości z zakresu olimpizmu.    Wyjaśnić ideę olimpijską, paraolimpijską i olimpiad specjalnych.

 

 

8 a/b dziewczyny

Drodzy uczniowie, przesyłamy Wam kolejne propozycje ćwiczeń. Jednak, oprócz dbania o swoją tężyznę fizyczną, nie zapominajcie o zdrowym odżywianiu. Starajcie się, aby Wasze posiłki były różnorodne oraz bogate w warzywa i owoce. Poniżej w linku, zamieszczamy kilka propozycji. Mamy nadzieję, że z nich skorzystacie. Możecie spróbować wykonać je sami, z rodzeństwem lub z rodzicami.

Trzymajcie się zdrowo! Jesteśmy z Wami, dostępni poprzez dziennik elektroniczny.

Przykłady posiłków dostępne na stronie https://ncez.pl/przepisy

https://damianrudnik.com/wfwdomu/ (ruletka)

https://damianrudnik.com/rozciaganie-statyczne-po-treningu-unikaj-kontuzji-dbaj-o-zdrowie/ (ruletka)


WDŻ

klasa 8.

Temat: Budowanie relacji międzyosobowych.

1)     Zastanów się i odpowiedz na pytania.

Jakie czynniki wpływają na rozwój naszej osobowości?

Co mogę dać drugiemu człowiekowi?

Czym jest przyjaźń?

Jaki powinien być przyjaciel?

Dlaczego przyjaźń jest szkołą charakteru?

 

2)      Podziel kartkę na pół. Po lewej stronie wypisz to, co uważasz za swoje zalety, a po prawej  to nad czym chciałbyś/chciałabyś popracować. Jeśli wad jest o wiele więcej niż zalet, prawdopodobnie nie doceniasz siebie. Jeśli odwrotnie – być może  się przeceniasz.

 

3)      W zeszycie odpowiedz pisemnie  na dwa pytania.

Co łączy młodych ludzi i zbliża do siebie?

Co oddala młodych ludzi od siebie?