Zadania dla kl. VIIa

31/5/2020
Aktualności

Rozkład zajęć online

Zadania dla klasy VIIa

Język polski

Katarzyna Kondratowicz

 

TEMAT 1- RÓŻNE JĘZYKI POLSKIE ( poniedziałek)- załącznik 1

TEMAT 2- KIEDY MOWA ZALEŻNA, A KIEDY NIEZALEŻNA ( wtorek,  środa) załącznik 2

TEMAT 3- ŻYCIE CZŁOWIEKA I KSZTAŁT ŚWIATA W WIERSZU JANA  KASPROWICZA ( czwartek,  piątek) załącznik 3

 

We wtorek godz.10.00-10.30 i środa godz. 11.00-11.30 lekcje online!

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt na dziennik lub  e-mail katkon-05@wp.pl !

 

Język angielski

Justyna  Jezierska

Gr.  A1

WTOREK 02.06. MATERIAŁ DO SAMODZIELNEJ  PRACY

LEKCJA 1.POWTÓRZENIE PIERWSZEGO TRYBU  WARUNKOWEGO-PRZYGOTOWANIE DO KARTKÓWKI

https://www.learnenglishfeelgood.com/grammar-firstconditional1.html

https://www.learnenglishfeelgood.com/grammar-firstconditional2.html

LEKCJA 2. UTRWALENIE CZASOWNIKÓW MODALNYCH:  MUST/MUSTN'T; SHOULD/SHOULDN'T

MUST/MUSTN'T

http://www.my-english.edu.pl/index.php?id=51

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/modals/must_not.htm

SHOULD/SHOULDN'T

http://www.my-english.edu.pl/index.php?id=50

ŚRODA 03.06. LEKCJA ONLINE GODZ. 12.00

TEST-PIERWSZY  TRYB WARUNKOWY

CZWARTEK 04.06. LEKCJA ONLINE GODZ. 11.00

 

Lucyna  Bejm

Gr. A2

Wtorek – konsultacje

Na konsultacje przychodzą uczniowie wg  listy wysłanej przez nauczyciela

 

Środa  – lekcja online – godzina 13.00

 

Czwartek  – lekcja online g- godzina 11.00

 

 

Język rosyjski

Halina Kuźmicka

Poniedziałek

Temat: Wiadomość od Maszy- ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem

 

TEKST DO PRZECZYTANIA

3 декабря в 10 часов тарговая  сеть "Семья" открывает в Иркутске новый магазин с товарами для всех  членов семьи. В нашем магазине представлены коллекции детской одежды для  мальчиков и деврчек, новорождённых, поростков и взрослых.

Кроме того у нс найдёте  игрушки, компьютеры, рюкзаки и много других товаров. Приглашаем всех  родителей сдетьми.

 

1.       Przeczytajcie tekst  ogłoszenia. Odpowiedzcie w zeszycie na pytania – ćwicz. 1a str. 91

2.       Na str. 91  znajdziecie treść e-maila. Przeczytajcie go, ułóżcie jego elementy w logiczną  całość-ponumerujcie.

Подробно - szczegółowo

обычный день- zwykły dzień

тогда – wtedy

3.      Z ćwiczenia 2b na  str.92 wybierzcie odpowiedzi zgodne z treścią maila. Wpiszcie je do zeszytu,  np. Рано утром Маша прогуливает собаку.-Wcześnie z rana Masza wychodzi z  psem na spacer.

  

Środa

Temat: Dzień  Maszy

 

LEKCJA  ON-LINE WE CZWARTEK 4 CZERWCA O GODZ. 13.00

 

1. Przeczytajcie ponownie maila  Maszy i w punktach opiszcie jej dzień. np. Маша встаёт в 6 часов. Потом  идёт гулять с собакой.

 2. Wykonajcie w zeszycie pisemnie  zad.4 str. 92. W luki wstawcie wyrazy z ramki. Tekst mówi o tym, kto pomaga w  przygotowaniu śniadania całej rodzinie.

 

Język niemiecki

Monika Ziemiacka

01.06.2020 (poniedziałek)

03.06.2020 (środa)

Lekcja 21, 22

Temat: Wiederholung. Powtórzenie wiadomości z działu 5 Familie.

Przepisujemy do zeszytu notatkę.

Robimy ćwiczenia powtórzeniowe 1-8/72,73

Utrwalamy poznane słówka w aplikacji instaling. (wpisujemy słówka!)

NACOBEZU DO SPRAWDZIANU

1.Nazwy członków rodziny. (s.53,54)

2.Przymiotniki określające cechy charakteru. (s.53,54)

3.Nazwy zawodów. (s.53,54)

4.Odmiana czasownika modalnego „können”. (s.68)

5.Zaimki osobowe w bierniku. (s.68)

6.Imiona własne w dopełniaczu. (określanie przynależności) (s.68)

 

05.06.2020 (piątek))

Konsultacje w szkole.

 

 

 

Historia

Beata  Wilczewska –Rusel

Proszę zapisać dział ,, Ku  wojnie ‘’

 

Poniedziałek     Temat:   Japońska ekspansja

 Zapoznaj się z treścią tematu podręcznik s. 232 – 234

Uzupełnij notatkę do zeszytu

 

1. Uzupełnij tekst :

Japonia od połowy XVII  wieku prowadziła  politykę ........ . Jej skutkiem było  ...... i  ...... państwa.  W  2  poł. XIX wieku pod presją  państwa  .........   otworzyła  się na świat. Władze  Japonii postanowiły unowocześnić państwo na wzór .......  . Rozbudowano przemysł, zreformowano  .......i utworzono  nowoczesną ........  . Wprowadzono ustrój monarchii .......  . Pojawiły się   partie polityczne , parlament , prawa  wyborcze otrzymali .....  .   Japonia na przełomie XIX i XX wieku.  prowadziła wojny  z ........ i  ......    .

2. Wymień przyczyny ekspansji japońskiej w latach 30.tych XX wieku

 

Proszę przesłać  notatkę   (tabela) z osiągnięć  nauki i  kultury II Rzeczpospolitej na maila jbrusel@gmail.com  do  3  czerwca – środa.

 

Piątek   Temat:   Podzielone Chiny

 

Lekcja online  -   Teams  10.00- 10.30

 

Matematyka

Alina Pieszko

Wtorek 2.06

Lekcja online o  godz. 12:00. Na maila otrzymasz zaproszenie.

1. Zapisz w zeszycie temat: Działania na pierwiastkach.

2. Na lekcji omówię wzory:

 

3. Zrobimy zadania: 1,2,3,4,5/253

 

Środa 3.06

1. Zapisz temat: Rozwiązywanie zadań o pierwiastkach.

2.  Przypomnij wiadomości o pierwiastkach z  poprzednich lekcji i podręcznika.

3. Rozwiąż zadania: 8,9,12/248 -249 oraz 23/250

 

Czwartek 4.06

Lekcja online o godz. 12:00.  Na maila otrzymasz zaproszenie.

1. Zapisz w zeszycie temat: Wyłączanie  czynnika przed znak pierwiastka.

2. Nauczymy się wyłączać  czynnik i rozwiążemy zadania: 6,7,8,9/254

3. Obejrzyj film aby  utrwalić wiadomości: https://pistacja.tv/film/mat00321-wylaczanie-czynnika-przed-znak-pierwiastka

 

Piątek 5.05

1. Zapisz w zeszycie temat: Włączanie  czynnika przed znak pierwiastka.

2. Obejrzy film: https://pistacja.tv/film/mat00322-wlaczanie-czynnika-pod-znak-pierwiastka?playlist=253

3. W zeszycie rozwiąż  zadania: 13,14,16/255

W następnym tygodniu  kartkówka z pierwiastków na Nuadu.

 

 

 

Biologia

Bożena  Sobolewska

2.06 (wtorek)

Temat:  Rozwój człowieka - od narodzin do starości.

Proszę zapoznać się  z lekcją na platformie nuadu.pl „Etapy życia człowieka” (lekcja dostępna będzie od 2.06 do 6.06) a następnie wykonać wszystkie  warianty ćwiczeń do lekcji.

Proszę zapisać  do  zeszytu i wykonać  ćwiczenia:

Ćwiczenie 1:

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie  jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

Ćwiczenie 2: 2

Kasia zaczyna  siadać, raczkować i gaworzyć. Ma jeszcze nie do końca zrośnięte ciemiączko

oraz pojawiają  się u niej pierwsze zęby mleczne.

 

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1. albo  2.

 

Kasia jest na  etapie rozwoju

 

 

3 Ćwiczenie  3: 2

 Podaj nazwy okresów rozwojowych, dla których charakterystyczne są  podane stwierdzenia.

 Osiągnięcie  dojrzałości psychicznej i społecznej. ………………………………………………………………..

Obniżenie  zdolności rozrodczych, u kobiet menopauza. …………………………………………………….

4.06 (czwartek)

Temat:   Higiena i choroby układu  rozrodczego.

Ćwiczenie 1:

Ginekolog zalecił pacjentce  badanie w kierunku bakterii powodujących choroby przenoszone

drogą płciową (choroby  weneryczne). Poniżej podano przykłady takich chorób.

 

1. Rzęsistkowica.             2. Kiła.                  3. AIDS.                4. Rzeżączka.                      5. WZW.

Dokończ  zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

 

Badanie zalecone przez  ginekologa pozwala wykryć choroby

A. 1 i 2.  B. 3  i 5.                 C. 2 i 4.                 D. 1  i 5.

 

 Ćwiczenie 2:

Podaj dwa przykłady profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową.

1.  ………………………………………………………………………………………………………………

2.  ………………………………………………………………………………………………………………

 

W razie  niejasności proszę o kontakt przez e-dziennik lub email.

 

Chemia

Wojciech Poznański

Przed nami ostatni dział i tematy związane z substancjami zwanymi  tlenkami i wodorotlenkami.

Temat: Wzory i nazwy  wodorotlenków-wodorotlenek sodu i potasu.    /podręcznik str. 209-215/

•       1. Wzór ogólny wodorotlenków: /napisz wzór – s.209/

 

     

W domu

Zad. 1,2/210 -   obowiązkowe dla wszystkich /czekam na e-dzienniku/

Dla chętnych  na cel. Zad. 3/215

 

Geografia

Sylwester Woś

Drodzy Uczniowie.

Poniżej znajduje się link do lekcji "Usługi w Polsce".

https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-uslug-w-polsce/DQsbxs6No

Przeczytajcie informacje i wykonajcie zadania na końcu lekcji. Polecenia i praca domowa zawarta w tej lekcji Was nie dotyczy, chyba że ktoś z Was chce się sprawdzić i poszerzyć wiadomości.

Przyjemnej nauki.

Fizyka

Jerzy Zielinko

3.06.2020 (środa)

Temat:  Ciśnienie.

Kliknij link: https://epodreczniki.pl/a/cisnienie-cisnienie-hydrostatyczne-i-atmosferyczne/DAWagu2Qo

Wykonaj zadanie 1,2,3/209 podręczniku.  Odpowiedzi wyślij na adres: jziel1@wp.pl

 

05.06.2020 (piątek)

Temat:  Ciśnienie hydrostatyczne.

Kliknij link: https://epodreczniki.pl/a/cisnienie-cisnienie-hydrostatyczne-i-atmosferyczne/DAWagu2Qo

Wykonaj zadanie 1,2 /213 podręczniku.  Odpowiedzi wyślij na adres: jziel1@wp.pl

 

Plastyka

Izabela Danilewska

Spotykamy się na lekcji online o godz. 12:00  Będziemy tworzyli  prezentację o Podlasiu do której mieliście poszukać informacji w poprzednim  tygodniu.


 
 

 

Informatyka

gr. 02 – Małgorzata Kossakowska

 

Osoby mające problem z zadaniami z informatyki proszę o kontakt  mailowy – ustalimy konsultacje indywidualne na Teamsach lub spotkamy się w  szkole 4.06.2020.

Wejdź na  stronę https://blockly.games/  . Zagraj we wszystkie gry. Prześlij screeny lub zdjęcia wyników lub  wykonanych zadań. Przypominam o przesłaniu zaległych prac.

 

WF

7a dziewczynki  Dorota Cywoniuk

Zadania do wykonania na ten tydzień.Oprócz zadań spotkanie online w  Microsoft Teams 03.06. środa godzina 9:00 -9:30.Zaglądajcie także na  szkolnego Facebooka.Powodzenia

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=Pr5WySCxVBXmxyyGZeDcd5u3l0HOmcYCupyAtosa5LwqO8UnlT

https://ewf.h1.pl/student/?token=UcZnFJKVEc3kkL36Z0SibnmexznOWh3b4OHV8HktNYVziVk9qj

 https://ewf.h1.pl/student/?token=QfZ4FMrsXuu38XIc830Sakn0jTkzuzQZNFipeUhhpohckIhgCI

 

 

7a chłopcy – Tomasz Czech

GDDN Wiadomości z zakresu  olimpizmu. PP-wyjaśnia ideę olimpijską, paraolimpijską i olimpiad  specjalnych 

https://www.youtube.com/watch?v=rijgu0-x91s  

LA Test – badanie postępu spr. fizycznej. Bieg, skok, rzut. piłka  lekarska 3 kg. PP-wymienia rekomendacje aktywności fizycznej dla swojego  wieku

https://ewf.h1.pl/student/?token=2M3I4MSBI3LYcUJB3KxvKRThWeyETpLXVRAkuXkVN2wB8fYLJZ  

G Test badanie postępu spr. fizycznej. Skłon, siad z leżenia, zwis na  drążku. PP-ocenia i interpretuje poziom własnej sprawności fizycznej

https://ewf.h1.pl/student/?token=5q7nuN4ku0lEjZNkwBbwe12I7MWC9TgQXxISQajJJKIHkgkmrL  

T Nauka kroku podstawowego Poloneza. PP-opracowuje i    wykonuje indywidualnie, w parze lub w zespole dowolny układ tańca 

https://ewf.h1.pl/student/?token=6cmjXPv7qvkRUGENhCOEuCGnTAlb1Pj0nL4tM5WYayKAQlpY2Y

WDŻ

Krzysztof  Wolański

Piątek

 Lekcja dla grupy dziewcząt.

Temat: Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo.

Lekcja na platformie NUADU.