Zadania dla kl. VIIa

24/5/2020
Aktualności

Rozkład zajęć online

Zadania dla klasy VIIa

Język polski

Katarzyna Kondratowicz

TEMAT 1-WYRAZY ZŁOŻONE I NAZWY WIELOWYRAZOWE. SKRÓTOWCE I SKRÓTY (  poniedziałek)- lekcja na NUADU

TEMAT 2- SPRAWDZIAN PODSUMOWUJĄCY PRACĘ W KLASIE 7- (1). ( wtorek,  środa) załącznik 1

TEMAT 3- ĆWICZYMY  PRZEKSZTAŁCANIE TEKSTÓW ( czwartek,  piątek) załącznik 2

 

We wtorek godz.10.00-11.00 lekcja online!

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt na dziennik lub  e-mail katkon-05@wp.pl !

 

Język angielski

Justyna  Jezierska

Gr.  A1

WTOREK  19.05 MATERIAŁ DO SAMODZIELNEJ PRACY

WYKONAJ  ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE ZASTOSOWANIE PIERWSZEGO TRYBU WARUNKOWEGO.

1. https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=5812

DO ZESZYTU ZAPISZ TE ZDANIA, W KTÓRYCH ZROBIŁAŚ/ZROBŁEŚ BŁĄD.

2. https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1834

DO ZESZYTU ZAPISZ TE ZDANIA, W KTÓRYCH ZROBIŁAŚ/ZROBŁEŚ BŁĄD.

 

ŚRODA 20.05  LEKCJA ONLINE GODZ. 12.00

 

CZWARTEK 21.05  LEKCJA ONLINE GODZ. 11.00

 

Język angielski

Lucyna  Bejm

Gr. A2

WTOREK  (26.05 )

  Cel lekcji : powtarzamy materiał dotyczący  czasowników modalnych

                     poznajemy podstawowe  idiomy w języku angielskim

 

Zapisz w zeszycie idiomy :  ( zrób zdjęcie z notatki w prześlij mi na  maila )

 

As  guiet as a mouse -  cichy ja mysz

As  proud as a peackok – dumny jak paw

As  calm as a cat - spokojny jak kot

As  strong as an ox – silny jak wół

As clumsy as a bear – niezdarny jak  niedźwiedź

As  blind as a bat – ślepy jak nietoperz

As  slow as a tortoise – wolny jak żółw

As  white as a snow – biały jak śnieg

As  hungry as a wolf -  głodny jak wilk

As  playfull as a kitten – figlarny jak kot

As  red as a cherry – czerwony jak wiśnia

As  graceful as a swan   - pełen wdzięku  jak łabędź

As hard – working as an ant – pracowity jak  mrówka

As busy as a bee – pracowity jak  pszczoła

As  green as a grass – zielony jak trawa

As  brave as a lion – odważny jak lew

As  quiet as a mouse – cichy jak mysz

As  faithful as a dog – wierny jak pies

As  gentle as a dove – delikatny jak gołąb

As  vain as a peacock – próżny jak paw

As good as a gold – dobry ( w sensie posłuszny,  dobrze wychowany ) jak złoto

 

Wykonaj  3 ćwiczenia w NUADU –  termin zakończeń  ćwiczeń wtorek – godzina 20.00

1  ćwiczenie dotyczy czasowników modalnych,

2  ćwiczenia są z zakresu  “ as +  adjective + as “

 

ŚRODA  ( 27.05 ) – lekcja online godzina 12.00  

 

CZWARTEK  ( 28.05 ) – praca będzie zadana w środę  podczas lekcji online

 

Język rosyjski

Halina Kuźmicka

Poniedziałek

Temat: Ja i moja  rodzina –ćwiczenia wpisaniu

1.       Napiszcie notatkę  o swojej rodzinie. Nauczcie się opowiadać.

Do zredagowania notatki  wykorzystajcie poniższe pytania.

Кто в  твоей семьи? Где вы живёте?

Как  зовут твою маму. тврего папу?/сестру/брата?

Сколько  им лет?

Кем  работают мама,папа?

В какомклассе  ты учишься?

Что  делаете в выходные? Чем занимаетесь?

( Zadanie  sprawdzimy na lekcji on-line)

 

Środa

Temat:  Powtarzamy, utrwalamy – rodzina, zawody

LEKCJA  ON-LINE WE CZWARTEK 28 MAJ O GODZ.13.00

1.       W zeszytach  ćwiczeń wykonajcie zadania na str. 46-49 ( bez zadania 5 na str. 49)

 

Język niemiecki

Monika Ziemiacka

 

25.05.2020 (poniedziałek)

Lekcja 19

Temat: Die Mutter  von Jochen ist Lehrerin. Opisujemy zawody rodziców naszych  rówieśników.

Przypominamy sposoby tworzenia przynależności i formy zaimków  dzierżawczych.(Grammatik kompakt str. 67,68 w podręczniku) będą nam potrzebne  na lekcji online w piątek.

Utrwalamy poznane słówka w aplikacji instaling. (wpisujemy w  aplikacji tłumaczenie słówek!)

 

29.05.2020 (piątek)

Lekcja 20

Lekcja online MS TEAMS godz.13.00 Obecność obowiązkowa!

Proszę przygotować zeszyt, podręcznik i ćwiczenia.

 

 

Historia

Beata  Wilczewska –Rusel

Poniedziałek     Temat:  Nauka i kultura II Rzeczpospolitej  

 Podręcznik s. 225 -230   przeczytaj i uzupełnij tabelę nazwiskami  przedstawicieli  nauki i kultury i ich osiągnięcia , sukcesy  

 

Piątek      Temat : Polityka  zagraniczna II Rzeczpospolitej  

 

Lekcja online na TEAMS GODZ. 10.00   , zaproszenie na maila w czwartek

 dziękuję

 

Matematyka

Alina Pieszko

Wtorek 26.05

Lekcja  online o godz. 12:00. Na maila otrzymasz zaproszenie.

 

1. Przed lekcja online koniecznie obejrzyj filmy:

https://pistacja.tv/film/mat00317-pierwiastek-kwadratowy-wprowadzenie?playlist=253   https://pistacja.tv/film/mat00319-pierwiastek-szescienny-wprowadzenie?playlist=623

https://www.youtube.com/watch?v=R0-DnwB765U

2. Zapisz w zeszycie temat: Pojęcie  pierwiastka.

3. Podczas spotkania online rozwiążemy zadania: 1,2,4,7/248

 

 Środa  27.05

1. Zapisz temat: Ćwiczenia w obliczaniu pierwiastków.

2. Przypomnij wiadomości z poprzednich lekcji.

3. Obejrzyj film (pierwsze 6 min): https://www.youtube.com/watch?v=3TSdv4F-4yw

4. Zapisz w zeszycie wzory i przeanalizuj przykłady z  podręcznika str. 245 (na dole) oraz rozwiąż w zeszycie zadania 17,18,19/250

 

Czwartek  28.05

Lekcja online o godz. 12:00. Na maila otrzymasz zaproszenie.

1. Zapisz temat: Obliczanie  wartości wyrażeń z pierwiastkami i potęgami – kolejność działań.

2. Przypomnimy  wiadomości o pierwiastkach.

3. Zrobimy zadania: 13  - a,d/250, 14 - e,f,g,h/249,15 – d,e,f/249, 21 – d,e,f/250

  

Piątek 29.05

1. Zapisz temat: Rozwiązywanie  zadań z pierwiastkami.

2. Rozwiąż w zeszycie  zadania: 9/249, 13 - b,c/249, 14 - a,b,c,d/249, 15 – a,b,c/249, 21 -  a,b,c/250

 

 

Biologia

Bożena  Sobolewska

26.05 (wtorek)

Temat:  Funkcjonowanie  żeńskiego układu  rozrodczego.

Proszę zapoznać się  z lekcją na platformie nuadu.pl „Funkcjonowanie żeńskiego układu  rozrodczego” (lekcja dostępna będzie od 25.05 do 29.05) a następnie wykonać  wszystkie warianty 4 ćwiczeń.

 28.05 (czwartek)

Temat:   Rozwój człowieka od poczęcia do  narodzin.

Proszę zapoznaj się  z lekcją na platformie nuadu.pl „Rozwój człowieka – zapłodnienie i  rozwój”                                                                            (lekcja  dostępna będzie od 25.05 do 29.05).   Następnie wykonaj: ćwiczenie 2(obejrzy film ),  ćwiczenia3,4,5 ( jeden wariant) i ćwiczenie  6 (sześć wariantów) oraz sprawdź poprawność swoich odpowiedzi. Następnie  wykonaj w zeszycie dwa ćwiczenia.

Ćwiczenie 1:

 Przyporządkuj opisy podane w tabeli do błon płodowych. Wstaw znak X w  odpowiednich komórkach tabeli.

 

Ćwiczenie 2:

Podaj trzy zalecenia dla kobiety w ciąży:

a.       …………………………………………………………………………..

b.      ………………………………………………………………………….

c.       ………………………………………………………………………….

W razie  niejasności proszę o kontakt przez e-dziennik lub email.

 

Chemia

Wojciech Poznański

Przed nami ostatni dział i tematy związane z substancjami zwanymi  tlenkami i wodorotlenkami.

Temat: Tlenki metali i niemetali.   /podręcznik  str. 196-201/

•       1. rodzaje tlenków: /napisz wzory sumaryczne i ich nazwy zwyczajowe/

A) niemetali:  /zapisz wzory sumaryczne-ustal wartościowość/

•       Tlenek wodoru - ……….. inaczej …………………..

•       Tlenek węgla (IV)-………… inaczej …………………

•       Tlenek węgla (II)-………… inaczej …………………….

•       B) metali:

•       Tlenek żelaza (III)- ……………… (rdza)

•       Tlenek wapnia - …………

•       Tlenek sodu - ………………

   
 1. Wzór ogólny tlenków z opisem: /zapisz str. 197/
 2.  

 

   
 1. Występowanie i zastosowanie: Tlenek krzemu       (IV)-
 2.  

Tlenek siarki (VI)

Tlnek siarki (IV)-

Tlenek wapnia-

Tlenek magnezu-

Tlenek żelaza (III)-

Tlenek glinu-                          /Ustal wzory  sumaryczne tlenków/

   
 1. Otrzymywanie tlenków: zapisz reakcje otrzymywania       tlenku magnezu i tlenku siarki (IV)
 2.  

W domu

Zad. 1,2/201 -   obowiązkowe dla wszystkich /czekam na e-dzienniku/

Zad. 3/201 dla chętnych

 

Fizyka

Jerzy Zielinko

27.05.2020 (środa)

Temat:  Wyznaczanie gęstości.

 W środę 27.05.2020 musicie odebrać  maila, na który otrzymacie zaproszenie na   lekcję online z fizyki.  Lekcja rozpocznie się o godz. 10:00 i  potrwa 30 minut. Aby dołączyć do  lekcji należy kliknąć (tuż przed 10:00) w  link na mailu „ Dołącz do  spotkania w aplikacji Microsoft Teams”  i wpisać swoje imię i nazwisko.  Wtedy Was  zaakceptuję. Do zobaczenia !

 

29.05.2020 (Piątek)

Temat: Gęstość.

Lekcja na  platformie NUADU o godz. 11.00 -11.30 (piątek 29.05.2020)

 

Plastyka

Izabela Danilewska

Lekcja online poniedziałek 25.05.2020. godz.12:00   

Multimedialna prezentacja o regionie. Przygotuj trzy propozycje do  wykorzystania podczas tworzenia Prezentacji o naszym regionie. Do każdej z  tych propozycji zapisz po 3 zdania je najbardziej charakteryzujące, lub ułóż  własna reklamę danego miejsca, Co na Podlasiu chciałbyś pokazać swojemu  koledze z innego. państwa. 


 
 

Muzyka

Urszula Zajkowska

W dogodnym dla siebie czasie posłuchaj przez 15 minut utworu bądź  fragmentów utworów z gatunku "muzyka poważna" (nazwa potoczna). Zrelaksuj  się i tylko posłuchaj, nie pisz, nie dziel się odczuciami czy wywołanymi  wspomnieniami. Zachowaj to sobie. Posłuchaj.

Życzę miłego odbioru.

 

Informatyka

gr. 02 – Małgorzata Kossakowska

Osoby mające problem z zadaniami z informatyki proszę o kontakt  mailowy – ustalimy konsultacje indywidualne na Teamsach lub spotkamy się w  szkole 4.06.2020.

Nowe zadanie dla Was: korzystając z aplikacji Poster my wall lub dowolnie wybranych programów graficznych  zaprojektujcie zupełnie nową okładkę do wybranej lektury szkolnej. Pamiętając  o prawach autorskich, nie używajcie istniejących już okładek. Liczy się  pomysł i wykonanie.

W załączniku znajdziecie opis działania Poster my wall. Nie musicie tam tworzyć konta, możecie zalogować się jako uczeń (oto instrukcja:))

Instrukcje dla uczniów

1.       Przejdź do strony https://pl.postermywall.com/index.php/authenticate/showlogin,  kliknij przycisk ‘Logowanie ucznia’ i wprowadź nazwę projektu , okładka_7a.

2.      Przejdź  do strony https://pl.postermywall.com/index.php/posterbuilder i  utwórz nowy projekt.

3.      Kliknij  przycisk ‘Zapisz’, aby zapisać projekt.

 

Okładki (podpisane) proszę zapisać w Poster my wall lub wysłać na  maila: margo2410@wp.pl  do 4.06.2020r.

 

 

WF

7a  dziewczynki Dorota Cywoniuk

Zadania do wykonania na ten tydzień. Powodzenia

https://ewf.h1.pl/student/?token=G9ZWN15BqReWVOURyE61auAQ25rjg3PpKzizxtnSFaHQZHAFlK

https://ewf.h1.pl/student/?token=C5Q5nn9DVaQyIxkoUWU3OuROvx3GyEuTRgA82BlSyzVjryWtT1

https://ewf.h1.pl/student/?token=9ZrlfeU7314eZvXWVEE4MXhvVKittE8TYiaR6SnqnRIcEic5iu

https://ewf.h1.pl/student/?token=CRrWy1LKoUbItpouFiW3pFULHdhGKKhyJAIM4WLz4lrURNbtde

 

7a chłopcy – Tomasz Czech

U Gra właściwa – doskonalenie  techniki i taktyki.

https://www.youtube.com/watch?v=yNKJEsjPKaA&t=17s  

B / TS Doskonalenie gry – sędziowanie.

https://www.youtube.com/watch?v=mrnUP6gKpEc  

G Test badanie postępu spr. fizycznej. Skłon, siad z leżenia, zwis na  drążku

https://ewf.h1.pl/student/?token=ogMLOLVwCKqVrFeNI93FFsgNmAxsxmikgPMW8Yp2xDsOB29xlw  

PN Stałe fragmenty gry (rzuty)

https://www.youtube.com/watch?v=WWc9iYxRpxs  

 

 

WDŻ

Krzysztof  Wolański

Lekcja dla grupy  chłopców.

 Piątek

Temat: Przekazywanie życia.

Lekcja na platformie NUADU.