Zadania dla kl. VIIa

17/5/2020
Aktualności

Rozkład zajęć online

Zadania dla klasy VIIa

Język polski

Katarzyna Kondratowicz

TEMAT 1- Lekcja na NUADU ( poniedziałek)

TEMAT 2- PISZEMY PRZEMÓWIENIE  ( wtorek, środa) załącznik 1

TEMAT 3- KOLORY ŚWIATA, KOLORY ŻYCIA W WIERSZU JANA LECHONIA ( czwartek, piątek) załącznik 2

 

We wtorek godz.10.00-10.30 i w środę 11.00-11.30 lekcje online!

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt na dziennik lub  e-mail katkon-05@wp.pl !

 

Język angielski

Justyna  Jezierska

Gr.  A1

WTOREK  19.05 MATERIAŁ DO SAMODZIELNEJ PRACY

*  MATERIAŁ WYSŁANY UCZNIOM NA MILA W PIĄTEK

UZUPEŁNIONE ĆWICZENIA ODEŚLIJ DO ŚRODY WIECZÓR

 

PIERWSZY TRYB  WARUNKOWY-ĆWICZENIA

 

1  Uzupełnij zdania czasownikami z nawiasów w  odpowiedniej formie (First Conditional)

ZWRÓĆ UWAGĘ, OD CZEGO  ZACZYNA SIE ZDANIE-OD WARUNKU CZY SKUTKU???

1          If you              (pass) your exams, I              (buy) you an MP3 player.  

2          They              (not be) famous singers if they              (not practise) every day

3          If she              (get) good marks in the exam, she              (study) English at university.

4          If you              (run) fast, you              (win) the race.  

5          If they              (drop) litter, the school              (be) very dirty.

6          We              (watch) TV together if he              (come) here early,  

7          If you              (not finish) your homework, I              (be) angry.

8          If it              (rain), we              (not go) swimming.

9          Our teachers                 (be) very angry  if we                 (spray) graffiti.

10        If it                 (not rain), we                 (go) skateboarding.

11        If she                 (run) fast, she                 (catch) the  bus.  

12        If I                 (finish) my homework, I                 (watch) the  programme on TV.

13        If he                 (not get) good marks in the exam, he                 (not go) to university.

14        If they                 (buy) some cheese  and tomatoes, they                  (make) pizzas.

15        I                 (not finish) my work if you                 (not help) me,  

16        If they                 (arrive) early, we                 (go) to the cinema

 

2. PRZETŁUMACZ. UŻYJ I TRYBU WARUNKOWEGO ( I SŁOWNIKA )

 

1. Dostaniesz złą ocenę   jeśli będziesz leniwy.

2. Jeśli twoja siostra będzie w domu, odwiedzę ją.

3. Co zrobisz jeśli nie wygrasz?

4. Jeśli mój brat nie będzie zmęczony, pójdzie z nami

5. On nie zagra, jeśli nie będzie trenował.

6. Jeśli ona rozpali ognisko, będzie bezpieczna.

7. On znajdzie drogę jeśli będzie podążał za słońcem

8. Zjesz owada jeśli będziesz głodny w dżungli?

 

3. UZUPEŁNIJ.

1          I’ll be happy if I               (pass) the exam!

2          If Dad lends me the money, I                   (be) able to buy  an MP3 player.

3          I’ll tell your parents if you                  (do) that again.

4          If we miss the next bus, we                   (not get) there  in time.

5          She’ll be upset if you                 (not send)  her a birthday card.

6          We’ll go for a walk if it                    (stop) raining.

7          If  you go to the doctor, he                  (give) you some medicine.

8          We will celebrate if we                    (win) the match tomorrow.

4. WYBIERZ WŁAŚCIWE  FORMY

1          Chantal will be upset if you not invite / don’t invite her.

2          If you tell anyone my secret, I never  speak / I’ll never speak to you again!

3          If we don’t leave now, we won’t / don’t get there in time.

4          If you go / will go with him to the doctor, he’ll be relieved.

5          I  finish / I’ll finish my work more quickly if you lend me your computer.

6          He’ll go shopping if it stop / stops raining.

7          If you know the answer, will / do you tell me?

8          They’ll come with us if we ask / will ask them.

 

ŚRODA 20.05  LEKCJA ONLINE

CZWARTEK 21.05  LEKCJA ONLINE

 

 

Lucyna  Bejm

Gr. A2

Wtorek  : 19.05

 Cel  lekcji : Utrwalamy materiał z  rozdziału 7.   Przygotowujemy się do  egzaminu ósmoklasisty.

Proszę uzupełnić w ćwiczeniach strony  : 26, 27, 28, 29, 30, 31 .

 

PROSZĘ ZROBIĆ ZDJĘCIE KAŻDEJ  UZUPEŁNIONEJ STRONY, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ WASZE IMIĘ I NAZWISKO.  – Zdjęcia proszę przesłać do środy , do  godziny 11.00

 

Środa  :  LEKCJA ONLINE – godzina 12.00

 

Cel  lekcji : uczymy się pisać recenzję  piosenki.

                    Proszę mieć przy sobie  podręcznik i ćwiczenia.

 

Czwartek  : praca  będzie zadana podczas lekcji  online .

 

 

Język rosyjski

Halina Kuźmicka

Poniedziałek

Temat: Kto jest kim z  zawodu?

1.       Na str. 90 w  podręczniku odnajdziecie tekst-ćwicz. 4. Przeczytajcie go i odpowiedzcie na  pytania, które znajdują się pod tekstem.

 

Np. Где разговаривали  ребята?

Ребята  разговаривали в школе на уроке русского языка.

2.       Wypiszcie z tekstu  nazwy zawodów, uczcie się ich na pamięć. Ćwiczenie sprawdzimy na lekcji  on-line.

Środa

Temat: Kto co robi?-zawody

LEKCJA ON-LINE WE CZWARTEK 21MAJA O GODZ.13.00

1.       Przypominam, że w  czasie lekcji on-line czytamy na ocenę wybrany przez Was tekst.

2.       Wykonajcie w  zeszycie ćwicz. 6 na str. 90

Np. Учитель-Учит детей в школе.

Репетитор - Помогает ученикам, у  которых задолженности (zaległości)в школе.

 

 

Język niemiecki

Monika Ziemiacka

18.05.2020 (poniedziałek)

Lekcja 17

Temat: Was sind Sie von Beruf? Rozróżniamy zawody w rodzaju męskim  i żeńskim.

Powtarzamy nazwy zawodów i sposób tworzenia żeńskiej formy nazw  zawodów. (będzie nam potrzebne na lekcji online podczas robienia ćwiczeń)

Utrwalamy poznane słówka w aplikacji instaling. (wpisujemy w  aplikacji tłumaczenie słówek!)

 

22.05.2020 (piątek)

Lekcja 18

Lekcja online MS TEAMS godz.13.00 Obecność obowiązkowa!

Proszę przygotować zeszyt, podręcznik i ćwiczenia.

 

 

 

Historia

Beata  Wilczewska –Rusel

Poniedziałek   Temat :   Pod rządami sanacji

 

Zapoznaj się z treścią podręcznika s. 207 -211 i przepisz notatkę do  zeszytu

Sanacja  - obóz piłsudczyków, który rządził Polska w  latach 1926-39  

 

Skutki zamachu majowego

- obalenie ustroju demokratycznego

- Ignacy Mościcki nowym  prezydentem

- utworzenie w sejmie stronnictwa   zwolenników  Piłsudskiego  BBWR  -  Bezpartyjnego Bloku Współpracy z  Rządem

- powstanie opozycji  sejmowej Centrolewu

- uchwalenie konstytucji  kwietniowej 1935 r. , która wzmocniła  pozycje  prezydenta

- aresztowania działaczy opozycji  

 

CZWARTEK  Temat:   Problemy gospodarcze Polski

Lekcja online na TEAMS piątek godzina 10.00 -10.30 zaproszenie będzie  przesłane w czwartek na maila

 

Dziękuję

 

Matematyka

Alina Pieszko

Wtorek  19.05

Lekcja  online o godz. 12:00. Na maila otrzymasz zaproszenie.

1.       Zapisz w zeszycie temat: Rozwiązywanie zadań o potęgach.

2.       Sprawdzimy zadania z piątku. Kilka osób będzie poproszone o  przysłanie zdjęć lekcji z piątku 15 maja.

3.       Zrobimy  w zeszycie zadania: 6/234, 7/235, 9/235, 10/235, 13/235  oraz 8/230

 

Środa  20.05

SPRAWDZIAN  na  NUADU z potęg. Dostępny od 8:00 do 20:00. TYLKO DZIŚ.

Nacobezu:

-  obliczę potęgi o wykładniku naturalnym

-  wykonam działania łączne z potęgami

-  wykonam działania na potęgach z zastosowaniem poznanych wzorów:

 

 

Czwartek 21.05

Lekcja online o godz. 12:00. Na  maila otrzymasz zaproszenie.

1.  Zapisz w zeszycie temat: Notacja wykładnicza.

2.  Omówimy zagadnienie – podręcznik str. 237, 238, 240, 241

3.  Zrobimy zadania  3/238, 5/239, 2,3/242

 

Piątek 22.05

1. Zapisz w zeszycie temat: Zapisywanie  dużych i małych liczb za pomocą notacji wykładniczej.

2. Rozwiąż w zeszycie zadania 1/138,  4/239, 1/242, 4/242

 

Biologia

Bożena  Sobolewska

19.05 (wtorek)

Temat:  Męski układ rozrodczy.

Ćwiczenie 1: Korzystając z  podręcznika str. 215 wypisz funkcje męskiego układu rozrodczego:

a.        …………………………………………………………………………………..

b.       …………………………………………………………………………………..

c.        ………………………………………………………………………………….

 

Ćwiczenie 2: Korzystając z  podręcznika str. 216 zapoznaj się z budową gamety męskiej – plemnika i uzupełnij  tabelę:

 

 Ćwiczenie 3: Korzystając z  podręcznika str. 215 uzupełnij tabelę:

 

Ćwiczenie 4: Korzystając z  podręcznika str. 217 uzupełnij tabelę:

 21.05 (czwartek)

Temat:   Żeński układ rozrodczy.

Proszę zapoznać się  z lekcją na platformie nuadu.pl „Żeński układ rozrodczy” (lekcja dostępna będzie od 18.05 do 22.05)

Ćwiczenie 1: Korzystając z  podręcznika str. 218 wypisz funkcje żeńskiego układu rozrodczego:

a.        …………………………………………………………………………………..

b.       …………………………………………………………………………………..

c.        ………………………………………………………………………………….

 

Ćwiczenie 2: Korzystając z  podręcznika str. 219 zapoznaj się z budową gamety żeńskiej ( inaczej zwanej  komórką  jajową).  Oceń prawdziwość  stwierdzeń dotyczących gamety żeńskiej. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest  prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

 

Gameta żeńska  jest strukturą wielokomórkową.     P/ F                                                                                                   Komorka jajowa jest wypełniona substancjami zapasowymi, którymi odżywia  się zarodek w pierwszych dniach.   P/ F                                                                                                                              Komorka  jajowa porusza się samodzielnie podczas przemieszczania się w drogach  rodnych. P/ F                                       W  każdym pęcherzyku jajnikowym znajduje się tylko jedna komórka jajowa. P/ F

Ćwiczenie 3: Korzystając z  podręcznika str. 218 uzupełnij tabelę:

 

Ćwiczenie  4: Numerami 1–3  oznaczono cechy charakterystyczne budowy narządów układu rozrodczego, a literami A–C funkcje tych narządów.

Uzupełnij tabelę. Przyporządkuj cechy (1–3) oraz funkcje (A–C) do  podanych narządów.

 

1. Gruba warstwa mięśni i ukrwiona błona śluzowa.

2. Nabłonek wyposażony w poruszające się rzęski.

3. Ściany zbudowane z elastycznej, rozciągliwej błony mięśniowej.

A. Transportuje komórkę jajową.

B. Jest miejscem rozwoju zarodka i płodu.  

C.Umożliwia wydanie na świat potomstwa.

 W razie  niejasności proszę o kontakt przez e-dziennik lub email.

 

Chemia

Wojciech Poznański

W  zeszycie zapisz temat i  wykonaj notatkę wg poniższego schematu. Jeżeli masz problem z obliczeniami  poczekaj albo zostaw to do lekcji online we wtorek.

Temat: Powtórzenie o  wodzie i roztworach wodnych.   /podręcznik  str. 192-194/

Na lekcji  zrobimy zadania ze str. 194 a uczniowie powtarzają i utrwalają wiadomości z  tego działu

Wymagania:

1.        Woda-właściwości i znaczenie,  zanieczyszczenia i sposoby oszczędzania wody,

2.     Woda  jako rozpuszczalnik-rozpuszczalność różnych substancji w wodzie, dipol, co ma  wpływ na rozpuszczanie i szybkość rozpuszczania

3.      Roztwory wodne-rodzaje (właściwe,  koloidalne, zawiesiny, nasycone i nienasycone),  przykłady, emulsje…

4.      rozpuszczalność substancji w  wodzie- czynniki , umiejętność odczytywania z tabeli str. 173

5.      Umiejętność rozwiązywania zadań na  stężenie procentowe z wykorzystaniem wzoru i jego przekształceń

 

Na NUADU zostanie umieszczony  sprawdzian od wtorku do piątku. Potrzebny będzie kalkulator i podręcznik z  krzywymi rozpuszczalności.

 

Fizyka

Jerzy Zielinko

20.05.2020 (środa)

Temat: Wyznaczanie objętości.

  W środę 20.05.2020 musicie odebrać  maila, na który otrzymacie zaproszenie na   lekcję online z fizyki.  Lekcja rozpocznie się o godz. 10:00 i  potrwa 30 minut. Aby dołączyć do  lekcji należy kliknąć (tuż przed 10:00) w  link na mailu „ Dołącz do  spotkania w aplikacji Microsoft Teams”  i wpisać swoje imię i nazwisko.  Wtedy Was  zaakceptuję. Do zobaczenia !

 

15.05.2020 (Piątek)

Temat: Gęstość.

Kliknij link:

https://www.youtube.com/watch?v=5qAAtB4zz6U

W zeszycie zapisz wyjaśnienia:

1.        Co to jest gęstość? Od czego zależy? Podaj  wzór.

2.        Podaj jednostkę gęstości.

3.        Wykonaj zadanie 2 na stronie 202 w podręczniku  (pamiętaj o ujednoliceniu jednostek). Rozwiązanie wyślij na adres: jziel1@wp.pl

Powodzenia.

 

Geografia

Sylwester Woś

Drodzy Uczniowie.

Poniżej linki do lekcji:

1. Energetyka Polski: https://epodreczniki.pl/a/zrodla-energii-w-polsce/D1AhQobcf

2. Gospodarka morska.

A. https://epodreczniki.pl/a/mieszkamy-nad-morzem/D1Cq52F2L

B. w ćwiczeniach zad. 1 i 2 str. 88

C. Sprawdź w podręczniku str. 144 (Polska w pigułce)

Który port morski w Polsce jest największy? ( Przeładunki w portach morskich)

D. Diagram strona 144

Jakich ryb w Polsce łowi się najwięcej. Trzy przykłady.

Plastyka

Izabela Danilewska

Lekcja zdalna klasy 7a 18.05.2020  11:00 do 11:30

 Narysuj Białystok miasto wielu kolorów i kultur. Dalekie i bliskie,  różne plany. Znaczenie otoczenia. Pokaż swoja wizję tematu. Zadbaj o  kompozycję i jej wielowymiarowość, plan pierwszy, drugi, trzeci aż po linię  horyzontu. Bądź oryginalny. Zwróć uwagę na kolory. Dbaj o estetykę swojego  obrazu. Możesz użyć kredek, farb, mazaków, możesz mieszać techniki. Format A  3 lub A4. Zdjęcie pracy umieść na padlecie do 23.05.2020. Dobrej zabawy

 

 

Muzyka

Urszula Zajkowska

Zadanie dla chętnych

Informatyka

gr. 02 – Małgorzata Kossakowska

Drodzy  Uczniowie,

Wyszukajcie w  sieci informacje o zawodach związanych z informatyką (np. grafik komputerowy,  informatyk, programista, tester oprogramowania, projektant stron www i in.).  Dowiedzcie się jak najwięcej o tym, który Was najbardziej zainteresuje.  Uwzględnijcie zakres obowiązków, plusy i minusy danego zawodu, potrzebne  umiejętności itd. Następnie podzielcie się swoją wiedzą z innymi,  opracowując, np. prezentację multimedialną, film, plakat w formie cyfrowej  bądź papierowej (w takim wypadku prześlijcie zdjęcie). Będę oceniała  poprawność, czytelność, pomysłowość, zaangażowanie. Żadnej bylejakości! Wiem,  że potraficie! Macie czas do 22.05.2020r.

 

Osoby mające problem z zadaniami z informatyki proszę o kontakt  mailowy – ustalimy konsultacje indywidualne na Teamsach.

 

gr. 01 - Sylwester Woś

Drodzy uczniowie.

Przesyłam drugą część pojęć komputerowych.

W tym pliku znajdują się nowe i te z poprzedniej lekcji.

https://drive.google.com/open?id=1VuyQ5UHy_QSXSbNBCkgidCbzNZwKkUc7

Za tydzień kartkówka (28.05). Będzie ona na zasadzie testu. Pojęcie i cztery odpowiedzi. Należy wybrać właściwą odpowiedź.

Przyjemnej nauki.    


Dla potrzebujących wsparcia link do jutrzejszych konsultacji:

https://livewebinar.com/907-011-885    


WF

7a  dziewczynki Dorota Cywoniuk

Zadania do wykonania na ten tydzień .Powodzenia.

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=DovaY25PUVw4fa0jLshN6rDEQiJ0X630ncMBpRIQn0WvUIPYOf

 https://ewf.h1.pl/student/?token=NPCRlhJ21jSOU9qPFYR4J8mZPcDKEVQZeou8lrIfEGFIVLcjnp

https://ewf.h1.pl/student/?token=BPUoEYYc63cJMxgn8mzFThpT2L4b7pCYYdhst7FtzCyb5q2IZ7

https://ewf.h1.pl/student/?token=db5vWismU6QCNIywOoGGWF1VCmrLEP8q8G9lneKwXdSScVttnE

 

7a chłopcy – Tomasz Czech

PK Zastosowanie poznanych elementów technicznych i taktycznych w  grze.

https://ewf.h1.pl/student/?token=qnKIhDAt6T2uMAaGYyCum1l4M7D9WmxQsKXgHCUwf930zWQSS  

PR Doskonalenie szybkiego ataku i obrony „każdy swego”. PP-wykonuje i  stosuje w grze techniczne i taktyczne elementy gier: zwody, obronę „każdy  swego”

https://ewf.h1.pl/student/?token=EdzkyffhAZZeNcEbdOsutkBdEzlwVRVcQSTqzJvrBvRq227ZYh  

PS Doskonalenie techniki podstaw. elementów technicznych piłki  siatkowej (odbicia, zagrywka).

https://ewf.h1.pl/student/?token=7yjmFi7yMTyM0ZSBiCgeHzXhMByZXl65fpWjnJr0JONfgUseXG  

PN Gra właściwa – dosk. poznanych elementów

https://ewf.h1.pl/student/?token=mt1SrjOQ8yVJBFxmHjQYcJok5VSmeVdnFHHV92uFBrUjwcoMU1  

 

WDŻ

Krzysztof  Wolański

Lekcja dla grupy  dziewcząt.

Piątek

Temat: Przekazywanie życia.

Lekcja na platformie  NUADU.