Zadania dla kl. VII b

3/5/2020
Aktualności

Rozkład zajęć online

Zadania dla klasy VII b

Język polski

Katarzyna  Rybnik

Spotkania online planuję na:  poniedziałek    04.05.20r.  godz. 10:00 – 11:30,

                                                    Środa   08.05.20r.     godz. 11:00 – 11:30

 

1.       Poniedziałek – 4.05.320r.

w czasie spotkania zajmiemy się genezą „Latarnika” H. Sienkiewicza

a)      wszyscy znacie treść noweli,

b)      informacje o autorze – krótkie  odpowiedzi na pytania:

W którym wieku żył H. Sienkiewicz?

– W jakim mieście studiował?

– Pod jakim pseudonimem pisał?

– Ile miał lat, kiedy wyjechał do USA?  

– W jakiej roli wyjechał do USA?

– Podaj tytuły dwóch nowel H.  Sienkiewicza.

– Po jakich kontynentach podróżował?

– Podaj tytuł powieści inspirowanej  wyprawą do Afryki.

– Co to jest Trylogia?

– Wymień powieści wchodzące w skład  Trylogii.

– Podaj tytuł powieści, której akcja  rozgrywa się w czasach pierwszych chrześcijan.

– Jaki dar od narodu otrzymał  Sienkiewicz w roku jubileuszu pracy twórczej?

– W jaki sposób pisarz został  uhonorowany w 1905 r.?

– Gdzie zmarł pisarz?

– Gdzie znajduje się grób H.  Sienkiewicza?

c)       Co znaczy pojęcie : geneza utworu

 

Wtorek    -   05.05.20r.

Świat  przedstawiony w noweli „Latarnik” H. Sienkiewicza

Zaznaczasz fragmenty dotyczące czasu,  wypisujesz wszystkie wymienione miejsca,   znajdujesz cytaty dotyczące bohatera, wymieniasz koleje losu  Skawińskiego jako:

a)      żołnierza –  wymień wszystkie wojny, powstania, w których brał udział i  w jakich latach,

-  proszę o znajomość słów :  wojownik, bojownik

b)      emigranta, tułacza – wszystkie zajęcia, jakich się podejmował i gdzie,

- proszę o zapoznanie się ze znaczeniami słów: emigrant, tułacz

c)      latarnika –  gdzie  znajdowała się latarnia.

- dlaczego podjął pracę,  jakie  były obowiązki latarnika, jak przebiegało życie, kontakty z innymi.

 

Środa  -  lekcja online  06.05.20r.

Omawiamy elementy świata przedstawionego ze  szczególnym uwzględnieniem losów bohatera.

Czwartek  - 07.05.20r.

Redagujemy opowiadanie - praca  stylistyczna, której  temat ,  nacobezu  ustalimy podczas lekcji środowej;  pracę należ przesłać na wszystkim znany mój  mail ;

Termin  – 11.05.20r.

Piątek  –  08.05.20r.

Charakterystyka  bohatera – gromadzimy  wszystkie  cytaty dotyczące Skawińskiego , zwracamy uwagę na metafory  dotyczące losu bohatera; zadanie wymaga uważnej  lektury fragmentów.

 

Język angielski

Justyna  Jezierska

WTOREK  05.05- MATERIAŁ DO SAMODZIELNEJ PRACY - 2 lekcje:

 

I. SUBJECT:SURVIVAL./PRZETRWANIE

Aim: I understand the text "Survival  game"./Rozumiem tekst "Gra:Przetrwanie"

 

1. VOCABULARY  FROM THE TEXT/SŁOWNICTWO Z TEKSTU.( Zapisz słówka w zeszycie)

*w nawiasach podana jest  wymowa-to też zapisz. Wymawiaj na głos wszystkie słówka podczas zapisywania.

a tip-rada

survive/s(e)rwajw/-przetrwać

survival/s(e)rwajwl/-przetrwanie

a shelter-schronienie

charge /czardż/-naładować

need/niid/ potrzebować

pick-zebrac/zerwać

copy-naśladować

avoid/ewojd/-unikać

keep cool-utrzymać chłód (nie przegrzać się)

in the early  morning-wczesnym rankiem

in the late  afternoon-późnym popołudniem

wear-nosić na sobie/wkładać

insects-owady

find the way-znaleźć  drogę

get out of-wydostać się z

from east to west-ze wschodu na zachód

the moon-księżyc

in the north-na  pólnocy

at midnight-o północy

its position-jego układ, położenie

decide/disajd/-zdecydować

a noise-hałas

throw at/0roł et/- rzucać w

still-nieruchomo

get bored-znudzić się

It's getting dark-ściemnia się

a branch-gałąź

at night-nocą

in the daytime-w  ciągu dnia

someone/samłan/-ktoś

follow-podążać

directions/direkszyns/-kierunek;  wskazówki

 

2. Reading. Przeczytaj tekst na str 68-69. KORZYSTAJ ZE SŁOWNICTWA  W ZESZYCIE.

Staraj się przetłumaczyć  sobie w myślach tekst. Wybierz właściwe (wg  Ciebie) rozwiązanie w każdym punkcie. Następnie posłuchaj i sprawdź, czy  Twoje pomysły były właściwe.

 

*Na maila otrzymasz nagranie do  tego punktu. ( nr 2.18)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. SUBJECT/AIM:  I KNOW SURVIVAL EXPRESSIONS./ ZNAM WYRAZENIA ZWIĄZANE Z PRZETRWANIEM

 

Na podstawie tekstu uzupełnij i zapisz w zeszycie wyrażenia z cw. 1  str 68. Następnie posłuchaj i sprawdź. Powtórz je z nagraniem.

*Nagranie otrzymasz na maila (nr  2.17)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚRODA  06.05 LEKCJA ONLINE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CZWARTEK  07.05 LEKCJA ONLINE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Lucyna Bejm

GR. A2

Wtorek :

Cel lekcji :  Utrwalamy  umiejętności dotyczące wyrażania przyszłości za pomocą „Will”, „to be going  to”  i „Present continuous Tense”.

 

1.         Wykonaj  ćwiczenia online - Z KAŻDEGO ĆWICZENIA ZAPISZ ODPOWIEDZI DO ZESZYTU.

Zrób zdjęcie zapisanych odpowiedzi i wyślij  mi na maila.

http://www.my-english.edu.pl/index.php?id=78

https://www.montsemorales.com/gramatica/Futurtenses.htm

https://www.e-grammar.org/present-tense-be-going-to-future/test2-exercise3/

 

2.        Przetłumacz pytania :

 

1.        Co robisz dzisiaj wieczorem ?

2.        Jakie masz plany na wakacje ?

3.        Czy zamierzasz wyjeżdżać gdzieś w lipcu ?

4.        Gdzie masz zamiar uczyć się po szkole  podstawowej?

5.        Idziesz do kina jutro ? jaki film będziesz  oglądać ?

 

ŚRODA -  lekcja online - godzina 12.00   (Zaproszenie będzie wysłane na maila we  wtorek )

Cel lekcji : uczymy się oferować pomoc i prosić o pomoc .

 

CZWARTEK – praca będzie  zadana podczas lekcji w środę.

 

Język rosyjski

Halina Kuźmicka

Poniedziałek 04.05.2020

Temat:  Moja rodzina składa się z…-odmiana rzeczownika „rodzina

Na końcu podręcznika w „Ściągawce z  gramatyki” odnajdziecie odmianę rzeczownika „семья”-rodzina. Przepiszcie do  zeszytu formy l. poj. i mn.

 

1.      Odpowiedzcie na pytania dotyczące  waszej rodziny:

Кто в твоей семье?

Как зовут твоего папу/ твою маму?

Как зовут твоего брата/твою сестру?

У тебя есть бабушка/дедушка?

 

2.      Przepiszcie do zeszytu niebieską  tabelę z podręcznika – ćwicz. 6a str. 87

Я моложе брата на год. – Jestem  młodszy od brata o rok

Я старше брата на 2 года. – Jestem  starszy od brata o 2 lata.

3.      Odpowiedzcie na pytania do tekstu-w  zeszycie

Сколько человек в семьи Крюковых?- Ile osób  jest w rodzinie Kriukowych?

Бабушка работает?- Czy babcia pracuje?

Кто к ним часто приезжает? – Kto do nich  często przyjeżdża?

Сколько лет Ларисе? – Ile lat ma Łarysa?

Куда ходит Федя?- Dokąd chodzi Fiedia?

Кто в семье юристом? – Kto jest prawnikiem?

Кем работает папа Ларисы?- Kim jest tata  Łarysy?

Куда едет семья летом? – Dokąd jeździ  rodzina latem?

Środa 06.04.2020

Temat:  Opowiedz o swojej rodzinie-ćwiczenia językowe

LEKCJA  ON-LINE  we czwartek 7 maja GODZ. 13.00

1.      Przygotujcie krótką wypowiedź o  swojej rodzinie:

Np. Z ilu osób się składa się Twoja rodzina?

Czy macie rodzeństwo?

Jak nazywa się rodzeństwo, rodzice?

Gdzie mieszkają dziadkowie?

2.      Przypomnijcie konstrukcję –Jestem  młodszy, starszy od…

3.      Przepiszcie do zeszytu i  przetłumaczcie zdania na język rosyjski:

- Jestem starszy od brata o rok.

- Tata jest starszy od brata o 3 lata.

- moja siostra jest młodsza ode mnie o 5 lat.

- Babcia jest młodsza od dziadka o 2 lata.

(TREŚĆ TEJ LEKCJI OMÓWIMY WE CZWARTEK NA LEKCJI ONLINE)

 

Język niemiecki

Monika Ziemiacka

04.05.2020 (poniedziałek)

Lekcja 13

Temat: Was möchtest du werden? Pytam o zawód.

Przepisujemy  zdania do zeszytu i uczymy się ich na pamięć. Utrwalamy słówka w aplikacji  instaling.

Was möchtest du werden?  Kim chciałbyś zostać?

Was ist dein Vater von Beruf? Kim jest twój tata z zawodu?

Was ist deine Mutter von Beruf? Kim jest twoja mama z zawodu?

Was macht dein Vater? Co robi twój tata?

Was macht deine Mutter? Co robi twoja mama?

Wo arbeitet dein  Vater? Gdzie pracuje twój tata?

Wo arbeitet deine  Mutter? Gdzie pracuje twoja mama?

 

06.05.2020  (środa)

Lekcja 14

Temat: Ich  möchte Lehrer werden. Udzielam informacji  na temat zawodu.

Przepisujemy  zdania do zeszytu i uczymy się ich na pamięć. Utrwalamy słówka w aplikacji  instaling.

Ich möchte Lehrer  werden. Chciałbym zostać nauczycielem.

Ich möchte  Lehrerin werden. Chciałabym zostać nauczycielką.

Er ist Mechaniker von Beruf. On jest mechanikiem z zawodu.

Sie ist  Krankenschwester von Beruf. Ona jest pielęgniarką z zawodu.

Er repariert  Autos. On naprawia samochody.

Sie pflegt kranke  Menschen. Opiekuje się chorymi.

Er arbeitet in einer Autowerkstatt. . On pracuje w warsztacie.

Sie arbeitet im  Krankenhaus. Ona pracuje w szpitalu.

 

Uwaga! 08.05.2020 piątek konsultacje online z języka niemieckiego.  

Informację wyślę mailem.

 

 

Historia

Krzysztof  Wolański

Wtorek

Lekcja online.

 

Piątek.

Temat: Komunizm w ZSRR.

Lekcja na platformie  NUADU.

 

Matematyka

Ewa  Karpacz

Temat  1(poniedziałek):  Potęgowanie iloczynu i ilorazu.

1.  Zapisz temat i obejrzyj film https://pistacja.tv/film/mat00303-mnozenie-poteg-o-jednakowych-wykladnikach?playlist=45   oraz    https://pistacja.tv/film/mat00304-dzielenie-poteg-o-jednakowych-wykladnikach?playlist=45  

2.  Pod tematem lekcji zapisz krótką notatkę:

3.  Rozwiąż ćwiczenie 1 i 2 ze strony 96 (link do ćwiczeń   https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2364  

 

Temat  2(wtorek):   Ćwiczenia w potęgowaniu iloczynu i ilorazu.  – lekcja online w Teams

1.  Przypomnij wiadomości z wczorajszej lekcji.

Podczas  spotkania online:

2.  Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.

3.  Rozwiążemy zadania 1, 2 i 3 ze strony 232 z podręcznika.

 

Temat  3(środa): Działania na potęgach.  

1.  Przypomnij sobie wszystkie poznane do tej pory działania na potęgach.

2.  Zapisz temat i pod tematem (jeszcze raz, żebyś wszystko miał w jednym  miejscu)

 

3.  Przeczytaj przykłady ze strony 233.

4.  Rozwiąż ćwiczenie 1 str. 97 oraz ćwiczenie 3 str. 98 (link do ćwiczeń https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2364  

 

Temat  4(czwartek): Doskonalenie umiejętności  wykonywania działań na potęgach.. – lekcja online w Teams

Podczas  spotkania rozwiążemy zadania: 4, 6 i 7 ze stron 234 i 235 z podręcznika.

POWODZENIA!

 

 

Biologia

Bożena  Sobolewska

5.05 (wtorek)

Temat: Budowa i działanie narządu wzroku.

Lekcja i zadania ćwiczeniowe na platformie nuadu.pl (dostępne od 5.05 do 12.05)

1. Aparat ochronny: (korzystając z podręcznika str.195 wpisz funkcje wymienionych elementów)

W przypadku braku podręcznika, proszę korzystać z dostępnych na stronie wydawnictwa NOWA ERA https://ebooki.nowaera.pl/nowasp/?_ga=2.233920990.1355419154.1588243796-2078488311.1531818867

- powieki z rzęsami: ………………………………………………………………….

- gruczoł łzowy: ……………………………………………………………………..

-spojówka: ………………………………………………………………………….

2. Budowa gałki ocznej: (rys. w podręczniku str.196 lub na platformie nuadu.pl)

- rogówka i twardówka,

-naczyniówka,

-siatkówka (plamka żółta i tarcza nerwu wzrokowego),

- źrenica,

-soczewka,

- ciało szkliste.

3. Opisz rolę:

- czopków:…………………………………………………………………………..

-pręcików: ………………………………………………………………………….

4.Wyjaśnij na czym polega:

-adaptacja oka: …………………………………………………………………….

-akomodacja oka: ………………………………………………………………….

5. Uzupełnij zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

 

Promienie świetlne przedostają się do oka przez A / B.Zostają one odpowiednio załamane

dzięki C / D. Obraz powstający na siatkówce jest odwrócony i E / F. Mózg odbiera informacje

płynące z obu oczu, nakłada je na siebie i dzięki temu widzimy obraz G / H.

 

A. rogówkę  B. tęczówkę   C. źrenicy  D. soczewce   E. pomniejszony

 F. powiększony G. dwuwymiarowy H. trójwymiarowy

7.05(czwartek)

Temat:  Ucho – narząd słuchu i równowagi.

Ucho człowieka składa się z trzech części:

- ucho  zewnętrzne (małżowina uszna i przewód słuchowy),

- ucho środkowe  (jama bębenkowa z kosteczkami słuchowymi i trąbka słuchowa)

- ucho  wewnętrzne (błędnik składający się ze ślimaka, z przedsionka i kanałów  półkolistych).

Komórki zmysłowe  odbierające dźwięki znajdują się w ślimaku. Przetwarzają one drgania

na impulsy  nerwowe.

Narząd równowagi  stanowią kanały półkoliste, które są wypełnione płynem. Ruch płynu pobudza

rzęski komórek  zmysłowych, co jest przetwarzane na informację przesyłaną do mózgu.

 

Ćwiczenie 1: Poniżej podano nazwy elementów budowy ucha.

1

przewód słuchowy • kosteczki słuchowe (młoteczek, kowadełko, strzemiączko) • trąbka słuchowa • ślimak •małżowina uszna • kanały półkoliste • przedsionek

 

Wpisz nazwy elementów budowy ucha w  odpowiednie miejsca tabeli (możesz korzystać z podręcznika str. 200 i 201).

 

Ćwiczenie 2:   Opisz drogę jaką pokonuje w uchu fala  dźwiękowa wpisując brakujące elementy:

małżowina uszna →  …………………………...→ błona bębenkowa → ................................ → kowadełko  → ……………………………….. → ……………………………. → nerw słuchowy → ośrodki słuchowe w korze  mózgowej (płaty skroniowe)

 

Geografia

Sylwester Woś

Drodzy Uczniowie.

W poniedziałek otrzymacie lekcję pt. Zmiany w polskim przemyśle i energetyka w Polsce.

Link do lekcji samoedukującej:

https://drive.google.com/open?id=1NuUJ8ItHWXqhlwgLDqPoaoYFiZm_Tkhu_DYNZdvs3BE

Chemia

Wojciech Poznański

W  zeszycie zapisz temat i  wykonaj notatkę wg poniższego schematu. Jeżeli masz problem z obliczeniami  poczekaj albo zostaw to do lekcji online we wtorek.

Temat: Stężenie procentowe  roztworów. (cz.1)  /podręcznik str. 184-191/

Uczymy się  obliczać stężenia procentowe i jak je się osiąga – gdyż w większości w życiu  używamy roztworów o określonym stężeniu lub zawartości np. Co oznacza że  mleko ma zawartość 2% tłuszczu?

     
  1. Stężenie procentowe roztworu  (Cp) /podaj definicję z oznaczeniami –       str 184/:
     

Praca domowa /obowiązkowa do przesłania na e-dziennik lub  e-mail-jako zdjęcie/

Zad. 1,3/191 dla wszystkich – max na ocenę 5

 

 

Fizyka

Jerzy Zielinko

(poniedziałek)

Temat: Parowanie i skraplanie.

Nauczysz się

  poznasz  procesy parowania, wrzenia i skraplania,

  zrozumiesz,  dlaczego podczas wrzenia temperatura jest stała,

  zastosujesz  zdobytą wiedzę o skraplaniu do wyjaśnienia takich zjawisk, jak mgiełka  nad czajnikiem, czy zaparowane szyby.

 

Praca z epodręcznikiem:  https://epodreczniki.pl/a/film-samouczek/DVxvMIjVa

Obejrzyj Film samouczek .

 

 Zapisz w zeszycie definicję parowania,  wrzenia , skraplania.

Wykonaj ćwiczenie 3,4 ze strony 188.

Rozwiązania zadań wyślij na adres: jziel1@wp.pl

 Powodzenia!

 

(piątek)

Temat: Cząsteczki i ciepło –trening  przed sprawdzianem.

Przeczytaj  wiadomości w podręczniku na stronie 189 i odpowiedz na pytania:

1.  Korzystając z tabeli temperatur topnienia i wrzenia substancji zamieszczonej  w podręczniku ( strona240 – tablica 6) podaj przykłady substancji, które w  temperaturze minus 20°C występują w stanie:

a)  stałym

b)  ciekłym,

c)  gazowym

2. Jakie cechy posiadają ciała w stanie  stałym dotyczące:

a)  łatwości zmiany kształtu?

b)  łatwości zmiany objętości?

3.Jakie cechy posiadają ciała w stanie  ciekłym dotyczące:

a)  łatwości zmiany kształtu?

b)  łatwości zmiany objętości?

4.Jakie cechy posiadają ciała w stanie  gazowym dotyczące:

a)  łatwości zmiany kształtu?

b)  łatwości zmiany objętości?

5. W jakim stanie skupienia łatwo zmienić  kształt ciała a trudno zmienić objętość?

6. Jaka cecha zimowej kurtki powoduje, że w  zimny dzień jest nam ciepło?

7. Podaj trzy przykłady dobrych:

a)  izolatorów ciepła

b)  przewodników ciepła.

8. Podaj znaczenie zjawiska konwekcji w  przyrodzie.

9. Podaj przykłady procesów, w których  ciało:

a)  przyjmuje energię cieplną

b)  oddaje energię cieplną

 

Odpowiedzi  wyślij na adres: jziel1@wp.pl

Pamiętaj, aby podać swoje nazwisko, imię  i klasę. Następna lekcja online.

Powodzenia!

 

 

Plastyka

Izabela Danilewska

Przymiarki do tej pracy już robiliśmy, ale  powtórzymy: Wybierz dowolny obraz malarski artysty, który Cię zainteresował,  jeśli miałbyś możliwość posiadać oryginał, to tego artysty ten obraz. (Nie  masz pomysłu, wejdź na stronę szkolnej biblioteki odnajdź zakładkę muzea  sztuki, pooglądaj, wybierz 1 obraz) Wykonaj mapę myśli o tym obrazie i jego  twórcy. Inspiruj się jeszcze raz https://www.youtube.com/watch?v=8BgkWIEeX-M.  Czego oczekuję: NIE tradycyjnej notatki ale znalezionych informacji: Autor,  kiedy, gdzie tworzył w jakim kierunku, tytuł obrazu, kiedy powstał, gdzie się  znajduje. Może znajdziesz ciekawostki o powstaniu obrazu, a może o jego  przygodach? Opis obrazu: technika, którą został stworzony, podłoże na którym  obraz powstał, środki wyrazu zastosowane przez artystę w obrazie. PONIEWAŻ TO  JUŻ KOLEJNA MAPA, SPRAW BY BYŁA CZYTELNA, ZASTOSUJ różną wielkość liter oraz  kształt,  zamiast pisać pewne słowa posłuż się wymyślonymi lub  znalezionymi ikonami. Bądź twórczy. Proszę o zamieszenie mapy obrazu do  10.05.2020 na padlecie. My spotkamy się na teamsach w drugim tygodniu maja.

 

Muzyka

Urszula Zajkowska

Temat: Przedstawiciel polskiej szkoły narodowej - Fryderyk  Chopin.

Zadanie:

1. Odszukaj w Internecie następujących utworów Fryderyka  Chopina:

* etiuda "Rewolucyjna";

* Polonez A-dur;

* Walc a-moll-"Wiosenny walc".

2. Posłuchaj każdego z nich kilkakrotnie.

3. W kilku zdaniach napisz co wpłynęło na to, że właśnie  ten utwór został przez Ciebie wybrany (możesz napisać o emocjach  towarzyszących podczas słuchania, jak również o wspomnieniach, które być może  któryś z utworów przywołuje).

4. Swoją wypowiedź prześlij do 8 maja 2020 roku na adres chocho29@wp.pl

Życzę miłego słuchania i będę czekać na Wasze pisemne  refleksje.

 

 

Informatyka

gr. 02 – Małgorzata Kossakowska

Proszę  zapoznać się z lekcją dotyczącą algorytmów zamieszczoną na Khan Academy:

https://pl.khanacademy.org/computing/computer-science/algorithms#intro-to-algorithms

Szczególnie uważnie (może dwukrotnie) obejrzyjcie film „Co to jest algorytm  i dlaczego powinno Cię to obchodzić?”, a potem przeczytajcie o grze w  zgadywanie liczb oraz o znajdowaniu najkrótszej drogi.

Następnie wykonajcie test na Nuadu. Powodzenia.

 

Osoby mające problem z zadaniami z informatyki proszę o kontakt  mailowy – ustalimy konsultacje indywidualne na Teamsach.

 

Sylwester Woś gr. 01

Drodzy Uczniowie. W czwartek jest kartkówka z budowy komputera.

Link do kartkówki:

https://www.testportal.pl/test.html?t=6ySBM2KuRNpJ      

Kartkówka będzie aktywna w czwartek  7.05. od 00:00 do 23:59.

Będziecie mogli zrobić test o dowolnej porze dnia, a nawet nocy.

Na wykonanie zadań będziecie mieli określony czas. Poszczególne pytania nie będą ograniczone czasowo. Możecie wrócić do poprzednich pytań.

Macie tylko jedno podejście.

Na początku pojawi się instrukcja. Wpisujecie numer z dziennika, imię i nazwisko oraz klasę (proszę wpisać klasę liczbami arabskimi: 5A, 5B, 5C, 5D).

Potem rozpoczynacie właściwe zadania.

Na końcu testu pojawi się ilość zdobytych punktów, odsetek punktów i ocena.


WF

7b  dziewczynki Dorota Cywoniuk

Zadania na ten tydzień .Oprócz ćwiczeń trochę tańca. Pamiętajcie  ćwiczenia wykonujemy na miarę swoich możliwości.Proszę też uczniów którzy nie  przesłali zadania które było na ocenę o jego jak najszybsze  przesłanie  .Powodzenia.

 

https://www.youtube.com/watch?v=fbq187_-Eqg

 https://www.youtube.com/watch?v=BufCRxoi7nw

 https://www.youtube.com/watch?v=zPageHu9BGI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2H5eYj3kAjNlUPdWV9BFEAtD70w6jGSkYjTrP68G3BFjIwNpumlY0whEs

 

7b chłopcy Tomasz Czech

PN  Gra właściwa – dosk. poznanych elementów.

https://ewf.h1.pl/student/?token=eDHOvnMUUqJLOIF8zF3wvUngMsbQXxUTHi3hzqseheCcP4LIVm

PS  Doskonalenie techniki podstaw. elementów technicznych piłki siatkowej (odbicia,  zagrywka).

 https://ewf.h1.pl/student/?token=2OJL7gHefmTQspun1bLhUm4fTMTvZgMHNWkOudjPoyAAvy8uYi  

PS  Zbicie piłki z wystawienia od partnera.

https://ewf.h1.pl/student/?token=xntR2vvHt2tIUdFqllllHwh74opZ8z40SY7O0erYPhFijfpdel

PN  Stałe fragmenty gry (rzuty)

 https://ewf.h1.pl/student/?token=kohbi4K5p6qdwKPYkFq84v1rjeEjj7S2E7X79qpTuFFcZfuqbM

 

WDŻ

Krzysztof  Wolański

Piątek

Lekcja dla grupy dziewcząt.

Lekcja na platformie NUADU.