Zadania dla kl. VII

21/3/2020
Aktualności

Zadania dla klasy VII

Język polski

7a - prowadzący Katarzyna Kondratowicz

Proszę wykonać karty pracy związane z lekturą " Balladyna"  Juliusz Słowackiego

Temat 1- W SCENERII BAŚNIOWEJ, W CZASIE LEGENDARNYM. Z PRZEWODNIKIEM PO BALLADYNIE JULIUSZA   SŁOWACKIEGO załącznik 1

Temat 2-  WŚRÓD BOHATERÓW REALISTYCZNYCH I  FANTASTYCZNYCH     załącznik 2

Temat 3ZAZDROSZCZĘ TEJ, CO DZISIAJ RANO MNĄ BYŁA... OBLICZA  ZBRODNI   załącznik 3

Temat 4- KOBIETA AMBITNA CZY ZBRODNIARKA? PORTRET  PSYCHOLOGICZNY BALLADYNY załącznik 4

 

VII B - prowadzący Katarzyna Rybnik

Moi Drodzy,

czytajcie lektury, które Wam podałam – to zadanie długoterminowe. Codzienne czytanie jest niezbędne.  Cieszcie się odkrywaniem świata, czytając książki, artykuły z różnych dziedzin – tych, które was interesują.

Obejrzyjcie zachód słońca. Może uda Wam się wstać odpowiednio wcześnie, aby podziwiać wschód słońca. Słuchajcie muzyki – takiej, która uspokaja i takiej, przy której zatańczycie.

Na ten tydzień ponadto proponuję:

1.      Spotkanie ze sztuką – Dogadać się  między obrazami – o sztuce ulicznej : muralach, graffiti

Lekcja – obrazy , informacje, zadania są w Internecie – link poniżej:

https://epodreczniki.pl/a/dogadac-sie-miedzy-obrazami/D19HEftXw

poczytajcie, pooglądajcie, wykonajcie zadania.

2.      Przechodzimy do omówienia – zgodnie z umową – „Zemsty” Aleksandra Fredry. (zadania w załączniku)

3.   Nowe zagadnienie z nauki o języku  z działu Słowotwórstwo. (zadania w załączniku)

Załącznik z zagadnieniami do pobrania

Język angielski

klasy VII a/b - grupa A 2

Praca  domowa została wysłana na maila, w którym znajduje się instrukcja do  logowania na stronę INSTALLINGU. 

Proszę się  zalogować i  utrwalać słówka, które są tam umieszczone.   Pod koniec tygodnia każdy z uczniów zostanie oceniony w dzienniku  elektronicznym na podstawie wyników  znajdujących  się na  platformie. 

 W razie  problemów, proszę o kontakt drogą mailową lub przez dziennik  elektroniczny 

 Powiedzenia  !

 

kl 7ab - prowadzący J. JEZIERSKA

 

Lesson 3

Subject: Could you speak when youwere 2 years old?

              Czy potrafiłaś/potrafiłeś mówić w wieku 2 lat?

Aim:1. I can talk about:/Potrafię mówić o:

      a. abilities now and in the past /umiejętnościach teraz i w przeszłości

      b. permission / pozwoleniu

      2. I can use CAN and COULD.

 

1.ABILITIES / UMIEJĘTNOŚCI

Czasownik modalny CAN / CAN'T  wyraża UMIEJĘTNOŚCI (POTRAFIĘ, UMIEM/ NIE POTRAFIĘ, NIE UMIEM)

Odnosi się do TERAŹNIEJSZOŚCI.

Po nim czasownik wyrażający czynność występuje w BEZOKOLICZNIKU:

 

I can drive very well.(Potrafię świetnie prowadzić auto).

I can't play anyinstrument. (Nie umiem grać na żadnym instrumencie)

 

W odniesieniu do PRZESZŁOŚCI używa sie czasownika COULD (czytaj: kud) / COULDN'T (czyt. kudynt).

Po nim także czasownik przybiera formę BEZOKOLICZNIKA.

 

I could ride a bikewhen I was 4. (Potrafiłem jeździć na rowerze kiedy miałem 4 latka)

She couldn't speakEnglish 2 years ago. (Ona nie potrafiła mówić po angielsku 2 lata temu).

 

2.PERMISSION / POZWOLENIE

Aby wyrażać pozwolenie, zgodę, używamy czasowników CAN i COULD.

CAN- jest bardziej bezpośredni, mniej  formalny. Możesz go używać w rozmowie z kimś bliskim, z kolegami.

COULD- ma formę bardziej grzecznościową, uprzejmą, mniej bezpośrednią (w j.polskim: Czy mógłbym,mógłbyś...?)

Jak to wygląda w praktyce?

 

LESSON 4

Subject/Aim: I'm getting some practise in usingCAN/COULD.

(Nabywam wprawy w używaniu czasowników CAN  i  COULD)

Aby przećwiczyć  ten zakres gramatyki, proszę o zrobienie ćwiczeń na podanych stronach:

https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-117764.php

https://www.englishgrammar.org/or-grammar-exercise/

https://www.grammarbank.com/can-vs-could-exercise.html

Język rosyjski

VII a, b

Temat: Kartki z kalendarza- nazwy  miesięcy, dni tygodnia (2h

 

1.Posłuchaj nagrania -zad. 1 str.  73-74 i powtarzaj nazwy miesięcy. Obejrzy filmik na youtube Dni tygodnia i  miesiące - Lekcja rosyjskiego dla "świeżaków"

2. Przepisz do zeszytu tabele ze str.  74-liczebniki porządkowe, np. первое-pierwszego

3. Wykonaj w zeszycie ćwicz. 3 str. 74 –  Jaki jest teraz miesiąc, jaki dziś dzień tygodnia, jaka data?

4. Narysuj w zeszycie 5 kartek z kalendarza  z ważnymi dla ciebie datami, np. urodziny, imieniny mamy, Walentynki (wzór w  zeszycie ćwiczeń na str.  41)

5. Wypełnij w zeszycie ćwiczeń zadania ze  str. 40-41

6. Dla chętnych praca długoterminowa -  wykonaj plakat: Pory roku i miesiące -Времена года месяцы. Wzór na str. 40 w  zeszycie ćwiczeń, format i technika dowolna

 

 

Historia

7a

Temat: Komunizm w Rosji

Podręcznik s. 163 – 168, uzupełnij w zeszycie notatkę

 

1. Wojna domowa w Rosji w latach 1917- 1922

a.wymień   3 grupy  przeciwników władzy bolszewików:

b. wymień 3 metody terroru bolszewików wobec przeciwników

 

2. Podaj pełną  nazwę państwa rosyjskiego od końca 1922 roku

 

3. Poniższe informacje wpisz to odpowiedniej części tabeli

 Rozbudowa przemysłu ( industrializacja),  zakaz handlu  prywatnego,  wolny handel, kolektywizacja rolnictwa,  niewielkie przedsiębiorstwa prywatne,  odbieranie chłopom ziemi,   kołchozy, likwidacja kułaków ( bogaci chłopi) , przymus pracy, państwo rozdzielało żywność,  obowiązkowe dostawy zboża dla państwa, plany 5.letnie

 Dziękuję

7B

Temat:  Skutki I wojny światowej.

1.      Zapoznaj się:  https://epodreczniki.pl/a/skutki-i-wojny-swiatowej/Dw8MEObOJ

2.      Na stronie wykonaj ćwiczenia online.

3.       W zeszycie odpowiedz pisemnie na pytanie.

Jakie państwa w wyniku I wojny  uzyskały suwerenność ?

Matematyka

kl. 7a - Alina Pieszko - (23 – 25.03.2020)

1)     zapisać temat: Zapisywanie i rozwiązywanie równań.

·        W zeszycie wykonaj zad. 9/195 11/195

·        Przeczytaj rozwiązanie zadania z tekstem na str.197 w pomarańczowej tabelce.

·        z uwagą obejrzeć film - https://www.youtube.com/watch?v=bns6D081_MM

 

kl. 7a - Alina Pieszko - (26 – 27.03.2020)

2)     zapisać temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych

rozwiązać w zeszycie zad. 1/197, 2/197, 5/198, 6/198

Klasa 7b

Temat 1 i 2(poniedziałek i  wtorek): Ćwiczenia w rozwiązywaniu równań.

Rozwiąż zdania od 10 do 14 ze  strony 214 i 215 w podręczniku.

Temat 3(środa): Doskonalenie  rozwiązywania równań.

Rozwiąż zadanie 15 i 17 ze strony  215 w podręczniku.
 
 

Temat 4(czwartek): Ćwiczenia  w rozwiązywaniu zadań z treścią za pomocą równań.

Rozwiąż zadania 18 i 19 ze strony  200 oraz zadania 18 i 21 ze strony 215.


             Rozwiązania  zadań zapisujemy w zeszytach do matematyki. W razie jakichkolwiek wątpliwości  kontaktujemy się przez dziennik elektroniczny.

POWODZENIA!

             Jeżeli coś sprawi Ci dużą trudność,  zaznacz to w zeszycie. Po powrocie do szkoły wyjaśnimy wszelkie niejasności.

 

Biologia

Przygotować prezentację na wybrany temat (  do wyboru są dwa tematy):
 1. Budowa i działanie układu dokrewnego.
 2. Zaburzenia funkcjonowania układu dokrewnego.

Chemia

Zaczynamy nowy dział „Woda i roztwory wodne” – proszę w zeszycie  zrobić zakładkę i zapisać nazwę nowego działu. W  zeszycie zapisać temat i sporządzić notatkę  wg poniższego schematu:

Temat: Woda-właściwości i rola w przyrodzie.

   
 1. Źródła wody i znaczenie: /wypisz       kilka źródeł wody i podaj 2 znaczenia dla człowieka i przyrody/
 2.  
 3. Właściwości wody:
 4.  

a)      fizyczne:  ……………………………………………………………………………………………………………………

b)      chemiczne:  ……………………………………………………………………………………………………………….

odpowiedz na  pytanie: Dlaczego szklana butelka pęka, gdy wsadzimy ją napełnioną wodą do  zamrażarki? …………………………………………………………………………………………………………………………….

   
 1. Źródła zanieczyszczeń wody: /podaj       po 2 przykłady/
 2.  

a)      przemysł:  ……………………………………………………………………………………………

b)      komunalne:  ………………………………………………………………………………………..

c)       rolnictwo:  ……………………………………………………………………………………………

Jako praca na  ocenę: dla wszystkich (można wybrać jeden z dwóch):

   
 1. Jak zapobiec zanieczyszczeniom       wody?
 2.  
 3. Jak można oszczędzać wodę?  /praca pisemna z uzasadnieniem/
 4.  

 

Fizyka

Temat: Atomy  i cząsteczki.

 Uczeń:

·wyjaśnia,  że wszystkie ciała są zbudowane z cząsteczek lub atomów, że są one bardzo  małe, że stale się poruszają

·wymienia  poznane przykłady zjawisk makroskopowych świadczących o istnieniu, ruchu i  wzajemnym oddziaływaniu cząsteczek (lub atomów)

·opisuje  i demonstruje doświadczalnie zjawisko napięcia powierzchniowego

Link: https://www.youtube.com/watch?v=WLY0MqbZoRM

Wykonaj w zeszycie zadania 1, 2 na stronie 157

 

Geografia

Prezentacja Urbanizacja

Plastyka

Zapraszam  Cię na wirtualny spacer po dowolnym muzeum sztuki. Odnajdź obraz który Cię zachwyci, zainteresuje  lub z jakiegoś powodu zwróci twoją uwagę.  Zapisz tytuł, twórcę i nazwę muzeum w którym te dzieło odnalazłeś. Cd  w przyszłym tygodniu.

 Przydatny link: https://kulturze.pl. Wirtualne  spacery .  Super zwiedzania!

 

Informatyka

Gr. 02

Dziękuję tym, którzy wykonali zadania przewidziane na poprzedni  tydzień. Pozostałym przypominam, że zadania są oceniane, również ich brak!  Do piątku 27.03.2020 proszę wykonać zadania,  po tym czasie, wstawię ocenę.

Jeśli ktoś ma trudności z wykonaniem pracy, zawsze może się ze mną  skontaktować przez dziennik lub e-mail (margo2410@wp.pl)

Wejdźcie na stronę instakod.pl, zalogujcie się na swoje konto i  zróbcie zadania z lekcji:

Wejście i wyjście z programu wprowadzenie

Najpierw musicie wybrać lekcję i przeczytać wprowadzające informacje  teoretyczne, dopiero potem możecie przejść do zadań.

 

WF

ZDALNE WYCHOWANIE FIZYCZNE

Sylwia, Tomasz Czech

Zadania dla uczniów klas: 7AB chł.

Poniżej zamieszczamy linki do ćwiczeń, które każdy uczeń powinien  wykonać w ciągu najbliższych trzech tygodni (po 4 tygodniowo).

Zadanie do wykonania na ocenę:  nagraj samodzielne wykonanie jednego z podanych zestawów. Jeżeli nie masz  możliwości nagrania filmiku – opracuj w formie jednostronicowego referatu  jeden z tematów Edukacji Zdrowotnej.

Materiały podlegające ocenie (tekst, filmik) przynieś na pierwszą  lekcję wf po świętach.

https://www.youtube.com/watch?v=Rh6_JNVmACw  

https://www.youtube.com/watch?v=qREgqFYxl-Q  

https://www.youtube.com/watch?v=q8YgZR3GGU4  

https://www.youtube.com/watch?v=oKLMHA9ylYo  

https://www.youtube.com/watch?v=69QvqJYpNB8  

https://www.youtube.com/watch?v=rMetSeesL1I  

https://www.youtube.com/watch?v=NnYM_tEqUP4  

https://www.youtube.com/watch?v=X75pEADfuGo

https://www.youtube.com/watch?v=J7Evuks9Fos  

https://www.youtube.com/watch?v=PP2c5F4uVyI  

https://www.youtube.com/watch?v=uApTVB0sC0w  

https://www.youtube.com/watch?v=UhUrnwJL2dY  

tematy Edukacja Zdrowotna:

Zasady aktywnego wypoczynku zgodne z    rekomendacjami aktywności fizycznej dla swojego wieku

Ćwiczenia kształtujące nawyk    prawidłowej postawy ciała.

Ćwiczenia oddechowe i inne o    charakterze relaksacyjnym.

Aktywność fizyczna w różnych warunkach    atmosferycznych.

Ergonomiczne podnoszenie i    przenoszenie przedmiotów o różnej wielkości i ciężarze.

Rozkład dnia, uwzględniając proporcje    między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym a fizycznym.

Dobór rodzaju ćwiczeń relaksacyjnych    do własnych potrzeb. PP-Dobór rodzaju ćwiczeń relaksacyjnych do własnych    potrzeb.

Higiena wynikająca ze zmian    zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania.

Przyczyny i skutki otyłości,    odchudzania i stosowania sterydów.

Konsekwencje zdrowotne stosowania    używek i substancji psychoaktywnych.

Sposoby redukowania nadmiernego stresu    i radzenia sobie z nim.

Czynniki wpływające pozytywnie i    negatywnie na zdrowie i samopoczucie.

Wiadomości z zakresu olimpizmu.    Wyjaśnić ideę olimpijską, paraolimpijską i olimpiad specjalnych.

 

 7 a/b dziewczyny

Drodzy uczniowie, przesyłamy Wam kolejne propozycje ćwiczeń. Jednak, oprócz dbania o swoją tężyznę fizyczną, nie zapominajcie o zdrowym odżywianiu. Starajcie się, aby Wasze posiłki były różnorodne oraz bogate w warzywa i owoce. Poniżej w linku, zamieszczamy kilka propozycji. Mamy nadzieję, że z nich skorzystacie. Możecie spróbować wykonać je sami, z rodzeństwem lub z rodzicami.

Trzymajcie się zdrowo! Jesteśmy z Wami, dostępni poprzez dziennik elektroniczny.

Przykłady posiłków dostępne na stronie https://ncez.pl/przepisy

https://damianrudnik.com/wfwdomu/ (ruletka)

https://damianrudnik.com/rozciaganie-statyczne-po-treningu-unikaj-kontuzji-dbaj-o-zdrowie/ (ruletka)

WDŻ

klasa 7

Temat: Dojrzałość  to znaczy …. .

1)     Wyszukaj informacje dotyczące  rodzajów i kryteriów dojrzałości.

 

2)     Odpowiedz na pytania:

Jak reaguje osoba niedojrzała kiedy czuje złość?

Na czym polega dojrzałość w sensie prawnym?

W jaki sposób człowiek może osiągać dojrzałość moralną i intelektualną?

 

3)     Spróbuj utworzyć definicję dojrzałości człowieka.  Utworzoną przez siebie definicję zapisz w zeszycie.