Zadania dla kl. VIa

17/5/2020
Aktualności

Rozkład zajęć online

Zadania dla klasy VIa

Język polski

Małgorzata Szwabowicz

Poniedziałek

Cel: omówię i poprawię zadania ze sprawdzianu

Lekcja online godzina 10.00

Wtorek i środa

Cel: zapoznam się z treścią fragmentu „Pana Tadeusza” Adama  Mickiewicza

Przeczytaj  fragment księgi IV  od słów „Głupi niedźwiedziu! gdybyś w mateczniku siedział,”

Do słów „Tysiące powinszowań i wiwatów wrzasków.”

Streść wydarzenia w 8-10 zdaniach lub napisz plan wydarzeń.

Czwartek

Cel: poznam znaczenie pojęć instrumentacja głoskowa, wyliczenie

Lekcja online godzina 10.00

Piątek

Cel: zinterpretuje fragment „Pana Tadeusz i przyjrzę się środkom  stylistycznym

Wróć do przeczytanego fragmentu i wykonaj zadania.

1.        Podaj znaczenie do poniższych haseł

- instrument muzyczny Wojskiego

- inna nazwa puszczy

- rodzaj dawnej broni ręcznej

-biorący udział w nagonce

- pieśń pochwalna

- strzelba myśliwska

     2. Wyszukaj i dopisz  porównanie użyte w tekście. Co zostało uwydatnione dzięki temu zabiegowi?

„ starzec ożywił knieje i dąbrowy, jakby…”

„dmie znowu, jakby…”

2.        Policz ile epitetów wprowadził autor w danym  dwuwersie.

„ I szła muzyka coraz szersza, coraz  dalsza,

Coraz cichsza i coraz czystsza,  doskonalsza”

 

3.        Obejrzyj na YouTube film o Mickiewiczu https://www.youtube.com/watch?v=oPNMuFXPSeA

Powodzenia

 

Język angielski

Justyna Jezierska

GR. A1

ŚRODA  20.05 LEKCJA ONLINE

 

CZWARTEK  21.05. LEKCJA ONLINE

 

PIĄTEK  22.05 MATERIŁ DO SAMODZIELNEJ PRACY

                                                                                                                    22nd May Friday

SUBJECT: I opened the box  carefully... Ostrożnie otworzyłem pudełko...

Aim: I can form and  use adverbs of manner. Potrafię tworzyć  i stosować przysłówki sposobu.

 

1.  ADVERB= ADJECTIVE + LY

PRZYSŁÓWEK=PRZYMIOTNIK  +LY

**Pamiętaj:

PRZYMIOTNIK- odpowiada na pytanie; jaki? jaka? jakie?

PRZYSŁÓWEK-odpowiada na pytanie; jak? (w jaki sposób?)

Do  zeszytu: 4/66 oraz: notatka ze str:

https://www.ang.pl/gramatyka/przyslowki/tworzenie

 

ZDJĘCIE ZROBIONEJ NOTATKI WYŚLIJ NA MEGO  MAILA DO WTORKU.

jezierskajustka@gmail.com

 

2. 6/66 Zamień podane przymiotniki na przysłówki, następnie  uzupełnij nimi zdania i zapisz je w zeszycie.

 

 

Emilia Grabowska

Gr. A2

Lekcja  1

Subject:          Młodzi ludzie muszą więcej spać  – ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu i rozumieniu tekstu pisanego

LEKCJA ONLINE

WTOREK   GODZ.    8:00

 

Lekcja  2

Subject:   SKILLS STEPS.  ĆWICZYMY PISANIE E-MAILA.

                                                                 PIĄTEK   GODZ. 8:00

 

 Lekcja  3

Subject:  Praca projektowa - służby ratunkowe.

 

1.     Wysłuchaj nagrania 3.13 i wykonaj  zadanie 1 str 98.

2.     Wykonaj zadanie z ramki „Project”  str.98, w którym należy narysować lub wydrukować obrazek postaci wykonującej  zawód policjanta, strażaka lub ratownika medycznego i opisać go. (ok.50 słów)

Pracę wyślij do 22.05 na adres:

Angielski.emiliagrabowska@gmail.com

 

Język rosyjski

Halina Kuźmicka

Poniedziałek

Temat: Idziemy do  kawiarni-nazwy lokali gastronomicznych

1.       Na str. 92-93  znajdziecie obszerny słownik związany z tematem: Kawiarnia, restauracja.  Zapoznajcie się z tym słownictwem.

2.       Wpiszcie do  zeszytu notatkę:

Столовая -stołówka

Бистро - bistro

Кафе - kawiarnia

Ресторан - restauracja

Официант – kelner

Официантка - kelnerka

Меню -  karta dań

Блюдо – danie

(omówimy te treści na lekcji on-line)

Środa

Temat: Co lubię  jeść?-poznajemy nazwy dań

LEKCJA ON-LINE WE ŚRODĘ  20 MAJA O GODZ.12.00

1.       Wpiszcie do  zeszytu notatkę:

первое блюдо-pierwsze danie

второе блюдо-drugie danie

десерт-deser

закуска-przystawka

суп-zupa

салат-sałata

бульон-rosół

отбивная котлета-kotlet schabowy

пельмени-pierogi

картошка-ziemniaki

 

2.       Przeczytajcie  dialog na str. 94. Wypiszcie nazwy dań, które mam przygotowała na obiad.

(omówimy treści tej lekcji na lekcji on-line)

 

 

Język niemiecki

Kamil Stanisławski

22.05.2020  - Spotkanie z nauczycielem online godzina 10:00

 

Historia

Sebastian Malczewski

Wtorek

Temat : Upadek Rzeczpospolitej  2/2

Proszę  przeczytać w  podręczniku strony 221-224 a  następnie  przepisać i wyjaśnić w zeszycie  poniższe zagadnienia i  opisać postacie

 

Bitwa pod Szczekocinami-

Bitwa pod Maciejowicami-

Rzeź Pragi-

Aleksander Suworow-

 

III rozbiór Polski-

 

Konsultacje na Microsoft Teams   12-12:30

 

Środa

Temat : Powtórzenie wiadomości  

Proszę  przeczytać w  podręczniku strony 181-224 a  następnie uzupełnić zadania na podanej stronie ;

 

https://epodreczniki.pl/a/kryzys-reformy-i-upadek-rzeczypospolitej-szlacheckiej-lekcja-powtorzeniowa/DgF2u1tDU

 

 

Matematyka

Alina Pieszko

Poniedziałek 18.05

 Lekcja  online o godz. 11:00. Na maila otrzymasz zaproszenie.

1. Zapisz w zeszycie temat: Przypomnienie  własności i siatek prostopadłościanów i sześcianów.

2. Na lekcji przypomnimy siatki brył oraz zrobimy  zadania z podręcznika: 1/219, 2/220, 3/220

3. Przypomnimy wzory na obliczanie pola powierzchni  sześcianu i prostopadłościanu oraz zrobimy zadanie 9/221 podpunkty a) , d)

 

Wtorek 19.05

 1. Zapisz w zeszycie temat: Obliczanie pola  powierzchni prostopadłościanów i sześcianów.

2. Zrób zadania w ćwiczeniach: 1,2,3/105

3. Zrób w zeszycie podpunkty b), c) z zad. 9/221 z  podręcznika.

 

Środa 20.05

 Lekcja  online o godz. 11:00. Na maila otrzymasz zaproszenie.

1. Zapisz w zeszycie temat: Rozwiązywanie zadań.

2. Omówimy zadania z wtorku.

3. Rozwiążemy trudniejsze zadania o  prostopadłościanach i sześcianach zad. 10/221, 11/221 oraz 9/237, 10/237

 

Czwartek 21.05

 1. Zapisz w zeszycie temat: Graniastosłupy  proste.

2. Przeczytaj temat z podręcznika: str. 222-223

3. Obejrzyj filmiki:

https://www.youtube.com/watch?v=1xmNtfmJh2o  - cz.1

https://www.youtube.com/watch?v=c_ngYhQNiKk  - cz.2

4. Zrób w zeszycie zadania:  1,2,3/224

 

Piątek 22.05

 1. Rozwiąż zadania w ćwiczeniach: 1,2,3,4,5/105-106

W poniedziałek na lekcji online  poproszę parę osób o przysłanie mi zdjęć lekcji
 z czwartku 21.05 lub z piątku 22.05.

 

 

Biologia

Bożena  Sobolewska

Biologia kl. VI a  19.05 (wtorek) – B. Sobolewska

Temat  : Ssaki – kręgowce, które karmią młode mlekiem.

Proszę zapoznać się z lekcją na  platformie nuadu.pl dotyczącą ssaków a następnie wykonać ćwiczenia: (lekcja  dostępna będzie od 18.05 do 22.05).

Ćwiczenie 1:

Oceń prawdziwość  stwierdzeń dotyczących cech charakterystycznych ssaków. Zaznacz P, jeśli  stwierdzenie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

 

Ssaki to  zwierzęta zmiennocieplne. P /F

Ssaki  żyją na wszystkich kontynentach i  zamieszkują prawie wszystkie rodzaje środowisk. P /F

Ciało ssaków  jest pokryte cienką skórą, z której wyrastają włosy. P /F

Włosy chronią  przed drobnymi uszkodzeniami oraz utratą ciepła. P /F

Skóra ssaków  wytwarza też pazury, kopyta i rogi. P /F

W skórze ssaków  znajdują się komórki wydzielające łój, pot i mleko.  P /F

 

Ćwiczenie 2: (przeczytaj z podręcznika str.131)

Ustal, w jakich środowiskach żyją wymienione poniżej ssaki. Wpisz nazwy  zwierząt w odpowiednie miejsce:

foka,  nietoperz, wiewiórka, sarna, kret

Powietrze:  …………………………

Woda:  ………………………………

Gleba:  ………………………………

Ląd:  ……………………………………

Korony drzew:  ……………………….

 

Ćwiczenie 3:

Niedźwiedź  polarny żyje w Arktyce, gdzie temperatury powietrza spadają nawet do kilkudziesięciu  °C

poniżej zera.  Temperatura ciała tego ssaka nawet przy mrozie sięgającym –40°C nie spada  poniżej 37°C, co pozwala mu przetrwać w tych niezwykle trudnych warunkach  środowiska.

 

Wskaż cechę ssaków, dzięki której niedźwiedź polarny może żyć w tak  skrajnych warunkach środowiska.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Ćwiczenie 4: (przeczytaj z podręcznika str.132-133)

W budowie ssaków  występuje wiele cech, które są wynikiem przystosowania do życia na lądzie.

Dokończ zdania tak,  aby zawierały prawdziwe informacje.

Małżowina uszna  ułatwia ………………………………………………………………………..

Pazury chronią …………………………………………..  oraz ułatwiają ……………………………………………………. .

Powieki  umożliwiają ………………………………………………………………………… .

Gruba skóra  pokryta …………………………………………………………………….  chroni ciało ssaków przed  ……………………………………………………………………………………………………… .

Płuca zbudowane  z …………………………………………………………….. zapewniają sprawną  ………………………………………………………………………………………………………… .

 

Ćwiczenie 5: (przeczytaj z podręcznika str.134)

Oceń  prawdziwość stwierdzeń dotyczących rozmnażania ssaków. Zaznacz P, jeśli  stwierdzenie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

Ssaki są  zwierzętami żyworodnymi. P /F

Podczas ciąży u  samic ssaków powstaje łożysko. P /F

Zapłodnienie u  ssaków odbywa się poza organizmem matki. P /F

Ciąża u ssaków,  bez względu na gatunek, trwa zawsze dziewięć miesięcy. P/ F

 

W razie  niejasności proszę o kontakt przez e-dziennik lub email.

 

Geografia

Sylwester Woś

Drodzy Uczniowie

Poniżej linki do tematów :

1. Energetyka w Polsce i Europie (nie musicie robić pracy domowej, która tu jest zapisana)

https://epodreczniki.pl/a/zrodla-energii-w-polsce/D1AhQobcf

2. Turystyka w Europie Południowej (nie musicie robić pracy domowej, która tu jest zapisana)

https://epodreczniki.pl/a/europa-poludniowa---kultura-srodziemnomorska-turystyka/D12jFf1ja

Plastyka

Izabela Danilewska

Temat: Białystok miastem wielu kolorów i kultur. Miejska weduta. / „Domy,  ulice, samochody, ludzie – miasto tętniące życiem”.  Zastanów się,  poobserwuj i przenieś na papier to co wymyślisz. A może zainspirujesz się  obrazami Bernarda Bellotta? Inspiracja sztuką klasycyzmu.  Narysuj plan  pierwszy drugi i trzeci miasta.  Zadbaj o zgodność z tematem. Kryteria  sukcesu: Oryginalna interpretacja tematu, przedstawienie perspektywy  miejskiej, zwrócenie uwagi na dużą ilość szczegółów, dobór i zastosowanie  kolorystyki oraz staranność rysunku i zamieszczenie zdjęcia pracy do  24.05.2020 na padlecie. Powodzenia

 

Muzyka

Urszula Zajkowska

Zadanie dla chętnych

Informatyka

gr. 02 Małgorzata Kossakowska

Drodzy  Uczniowie,

Wyszukajcie w  sieci informacje o zawodach związanych z informatyką (np. grafik komputerowy,  informatyk, programista, tester oprogramowania, projektant stron www i in.).  Dowiedzcie się jak najwięcej o tym, który Was najbardziej zainteresuje.  Uwzględnijcie zakres obowiązków, plusy i minusy danego zawodu, potrzebne  umiejętności itd. Następnie podzielcie się swoją wiedzą z innymi,  opracowując, np. prezentację multimedialną, film, plakat w formie cyfrowej  bądź papierowej (w takim wypadku prześlijcie zdjęcie). Będę oceniała  poprawność, czytelność, pomysłowość, zaangażowanie. Żadnej bylejakości! Wiem,  że potraficie! Macie czas do 22.05.2020r.

 

Osoby mające problem z zadaniami z informatyki proszę o kontakt  mailowy – ustalimy konsultacje indywidualne na Teamsach.

 

gr. 01 Sylwester Woś

Dla potrzebujących wsparcia link do jutrzejszych konsultacji:

https://livewebinar.com/249-009-051          

Technika

Jerzy Zielinko

22.05.2020 (piątek)          

Temat: Drony – urządzenia o nieograniczonych  możliwościach.

Kliknij  link:

https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Technika-jak-to-dziala%5bPD%5d%5bkl_6%5d%5bpr_2019%5d/

 

Zapoznaj  się materiałem w podręczniku na stronie 62 i wykonaj w zeszycie  ćwiczenie 2.

Na ocenę  celującą możesz wykonać prezentację o dronach (nadobowiązkowo).

Odpowiedź  napisz również w edytorze tekstu(MS Word) i wyślij na adres: jziel1@wp.pl

Powodzenia!

 

WF

Tomasz Czech

PR Atak pozycyjny i obrona strefą. PP-omawia sposoby postępowania w  sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia

https://ewf.h1.pl/student/?token=EdzkyffhAZZeNcEbdOsutkBdEzlwVRVcQSTqzJvrBvRq227ZYh  

PK Atak pozycyjny – obrona strefą (fragmenty gry). PP-opisuje  podstawowe zasady taktyki obrony i ataku w wybranych grach zespołowych

https://ewf.h1.pl/student/?token=qnKIhDAt6T2uMAaGYyCum1l4M7D9WmxQsKXgHCUwf930zWQSS  

PS Minigra -doskonalenie postawy siatkarskiej i    orientacji na boisku. 

 https://ewf.h1.pl/student/?token=7yjmFi7yMTyM0ZSBiCgeHzXhMByZXl65fpWjnJr0JONfgUseXG    

PN Dosk. prowadzenia piłki prostym, zew. i wew.      podbiciem. 

https://ewf.h1.pl/student/?token=mt1SrjOQ8yVJBFxmHjQYcJok5VSmeVdnFHHV92uFBrUjwcoMU1

WDŻ

Krzysztof Wolański

Piątek

Temat: Dojrzewam do męskości.

Lekcja na platformie NUADU.

 

Religia

Religia prawosławna - ks. Paweł Łapiński 

(18.05.2020)

Temat: Powtórzenie wiadomości o Sakramentach.

- proszę powtórzyć wiadomości o sakramentach

(20.05.2020)

Temat: Św. Męcz. Gabriel - analiza troparionu.

- proszę bardzo dobrze nauczyć się czytać troparion 

Załącznik

Religia katolicka

Ks. Tadeusz

Szczęść Boże

Moi drodzy dnia 18 maja 1920r. urodził  się -  dziś już święty Jan Paweł II –  nasz wielki rodak, Papież, Karol Wojtyła. Dokładnie w poniedziałek 18 maja  2020r. obchodzimy setną rocznicę jego urodzin, dlatego proszę aby:

1.      Pokolorować  jeden poniższy rysunek Papieża (do wyboru)

rys.1, rys.2

2.      Napisać  korzystając z internetu krótki życiorys św. Jana Pawła II (przynajmniej 7  zdań)

3.      Ułożyć krótką  modlitwę do Boga przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II w intencji naszej  ojczyzny Polski.

 

Przypominam też o przesyłaniu zdjęć  prac bądź prezentacji do dnia 22 maja na adres: szkolawasilkow80@gmail.com (Tematy:Wielki Post, Wielkanoc, Matka Boża, św. Jan  Paweł II)