Zadania dla kl. Vd

17/5/2020
Aktualności

Rozkład zajęć online

Zadania dla klasy Vd

Język polski

Halina Kuźmicka

PONIEDZIAŁEK 18.05.2020

Temat: „Podchody z  Indianami i ze zdaniami”. Analiza zdania pojedynczego

LEKCJA ON-LINE W  PONIEDZIAŁEK 18 MAJA O GODZ. 16.00

1.       Przypomnijcie  wiadomości o wypowiedzeniach:

Wypowiedzenia-----zdania (występuje  orzeczenie) i równoważniki zdania (brak orzeczenia)

Zdania--------pojedyncze (jedno orzeczenie)  i złożone (dwa i więcej orzeczeń)

Zdania pojedyncze dzielą się na  --------nierozwinięte (podmiot  +  orzeczenie)i rozwinięte (podmiot +  orzeczenia + określenia)

 

2.       Przeczytajcie  podane wypowiedzenia. Odszukajcie podmiot i orzeczenie. Stwórzcie grupę  podmiotu i grupę orzeczenia.

ü   Zmęczeni  podróżnicy powoli jechali przez rozległą dolinę.

ü   Siostra Moniki  wyszła godzinę temu na spacer z psem.

ü   Dyrektor naszej  szkoły odwołał mecz koszykówki.

ü   Wczoraj zostali  zatrzymani przez tutejszą policję dwaj niebezpieczni przestępcy.

( Analizę zdań wykonany w czasie lekcji on-line)

WTOREK 19.05.2020, ŚRODA 20.05.2020 (2h)

Temat: „Spacerkiem  przez wieki czyli z wizytą u Piasta. C. Niewiadomska „Piast”

1.       Przeczytajcie na  str. 184 tekst C. Niewiadomskiej „Piast”.

2.       Wpiszcie do  zeszytu :

Kim był Piast?

Kim byli Piastowie  (Wiem więcej str. 185)

3.       Określcie czas  akcji i miejsce wydarzeń.

4.       Napiszcie na  podstawie tekstu, czego dowiedzieliście się o każdym z bohaterów:

Piast Kołodziej -

Rzepicha -

Popiel -

Ziemowit –

5.       Co to jest podanie  i legenda?-przepisz z podręcznika definicje.

6.       Przeczytajcie  tekst w ćwicz. 4 na str. 188

7.       Wyjaśnijcie,  dlaczego przytoczony tekst o powstaniu państwa polskiego można nazwać podaniem?

Np. czas nieokreślony

8.       Napiszcie o jakim  obrzędzie mówi się w tekście „Piast”:

ü   Jak nazywa się  obrzęd?

ü   Kogo dotyczył?

ü   W jakim wieku przystępowali  do niego chłopcy?

ü   Jaki był  jego cel?

ü   W jaki sposób  Piast i Rzepicha przygotowywali się do uroczystości?

Na czym polegały postrzyżyny?

CZWARTEK 21.05.2020 , PIĄTEK 22.05.2020 (2H)

Temat: Typy związków  wyrazowych

LEKCJA ON-LINE WE  CZWARTEK 21 MAJA O GODZ. 9.00

1.       Przypomnijcie  treść lektury „W pustyni i w puszczy” i zdania, które wypowiada Kali.

2.       Przepiszcie  wypowiedzi Kalego i spróbujcie je poprawić.

ü   Wielki pies polecieć za bawołem

ü   To hieny śmiać się z Gebhra i z lwa.

 

Pewnie zauważyliście, że wyrazy w  wypowiedzi Kalego są niedostosowane gramatycznie: np. rzeczownik „pies”  wymaga, by czasownik zgadzał się z nim w liczbie, rodzaju.

3.       Zapiszcie do  zeszytu wnioski:

Wyrazy mogą się łączyć w związki:

ü   zgody - łączy się podmiot z orzeczeniem , rzeczownik z  przymiotnikiem i liczebnikiem

ü   rządu – łączy się czasownik z rzeczownikiem w określonym  przypadku, rzeczownik z rzeczownikiem

ü   przynależności – łączy się czasownik z przysłówkiem w roli  okolicznika

4.       Wykonajcie  zadanie. Nazwijcie związki wyrazowe.

 

Starszy barat szybko rozwiązał zadanie matematyczne.

 

brat rozwiązał- związek…………………………..

starszy brat- związek………………………………

rozwiązał zadanie – związek…………………..

rozwiązał szybko – związek…………………….

zadanie matematyczne – związek……………

 

5.       Powiedzcie, jakimi  przymiotnikami od nazw zwierząt należy uzupełnić poniższe związki zgody.  Wyjaśnij znaczenie tych wyrażeń (ustnie).

łabędzi, krokodyle,  końskie, lwi, ośla, pchli, wilczy, żabi

………………………..apetyt

…………………………łączka

…………………………łzy

…………………………pazur

…………………………skok

…………………………śpiew

…………………………targ

…………………………zdrowie    

                                       

 

Język angielski

Emilia Grabowska

Lekcja  1                    poniedziałek

 

Subject:  Utrwalamy FORMY PRZESZŁE CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH.

 

1.      Wykonaj  ćwiczenia klikając w link poniżej

https://agendaweb.org/exercises/verbs/simple-past-irregular-1

https://agendaweb.org/exercises/verbs/irregular-past-1.htm

https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple/irregular-verbs-write-1

https://agendaweb.org/exercises/verbs/simple-past-irregular-2

 

 Wykonujcie  te zadania do momentu, kiedy nie będziecie już popełniali błędów J

 

 Lekcja  2

Subject:   Zastosowanie czasu past simple w  opisywaniu przeszłych wydarzeń w oparciu o historyjkę obrazkową „The  Superfriends”.

LEKCJA  ONLINE- WTOREK GODZ.10:00

Przygotuj  podręcznik str. 93

 

 LEKCJA  3

Subject:  Past Simple- ćwiczenia na czasowniki regularne w formie przeszłej.

1.      Wstaw  czasowniki w odpowiedniej formie. W tym zadaniu są czasowniki regularne i  nieregularne:

do pobrania

 

LEKCJA  4


Subject:  Życie Mikołaja Kopernika  – rozmowy w  oparciu o przeczytane i wysłuchane teksty.

LEKCJA  ONLINE, PIĄTEK GODZ. 10:00

 

 

Justyna Jezierska

HOWEWORK: PYTANIA DO  TEKSTU: GHOST TOWN(page 82)

Odpowiedz pełnym zdaniem i wyślij zdjęcie odpowiedzi na maila.

1. Where is Jerome?

2. Why did people  come to Jerome in the first part of 20th century?

3. Why was Jerome  called a ghost town?

4. Why do tourists  come to Jerome nowadays?

5. Who works in  Jerome nowadays?

6. Why is Jerome  beautiful?

 

PONIEDZIAŁEK 18.05. LEKCJA ONLINE

** KARTKÓWKA: WSKAZYWANIE DROGI

 

SUBJECT: WHAT DOES HE DO?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WTOREK 19.05 MATERIAŁ DO  SAMODZIELNEJ PRACY

 

SUBJECT: A VISIT TO  BLENHEIM

Aim: I read and  understand the story of Agata and friends.

 

1. Listen to the story, then read it aloud. Posłuchaj nagrania, następnie przeczytaj  historyjkę na głos.

**nagranie otrzymasz na maila (track 3.3).

Zwróć uwagę, ze Sophie opowiada o przeszłości.

 

2. Find in the text these sentences. Write  them in your notebook.

1. Winston Churchill (czytaj: Czerczil), brytyjski premier w latach  40-tych, urodził się w Blenheim.

2. Jaką historie?

3. Nie wierzycie mi?

4. Około 200 lat temu, w domu nad tym, jeziorem żyła dziewczyna ze  swoja rodzina.

5. On zasadził te drzewa.

6. Dziś, pałac jest otwarty dla zwiedzających.

7. Nabraliśmy cię!

8. Co masz na myśli?

9. Mój dziadek pracował tu za   młodu.

10. Wpadła do jeziora i zginęła.

11. Opowiadaj! O czym to?

12. Jej ubrania były mokre.

13. Mój dziadek widział jej ducha.

14. Co to było?!

15. Dziewczyna kochała to jezioro, ale ono ją zabiło.

16. Opowiedział mi historię jeziora.

17. Nie wierzysz w duchy, nieprawdaż?

18. Była tu nad jeziorem.

..............................................................................................................................................................

CZWARTEK  21.05 LEKCJA ONLINE

.............................................................................................................................................................

PIĄTEK   22.05 MATERIAŁ DO SAMODZIELNEJ PRACY

 

SUBJECT/AIM: I KNOW HOW TO USE REGULAR VERBS  IN THE PAST.

ZNAM CZASOWNIKI REGULARNE W  FORMIE PRZESZŁEJ.

1. Do zeszytu: 3/92-jako  notatka

2. 2,4,5/92 - do zeszytu

 

Język rosyjski

Halina Kuźmicka

Wtorek

LEKCJA ON-LINE WE ŚRODĘ  20 MAJA O GODZ. 10.00

Temat: W  sklepie-dialogi

1.       Wpiszcie do  zeszytu zwroty stosowane podczas robienia zakupów:

Дайте,пожалуйста. -   Proszę mi podać.

Принесите,пожалуйста. - Proszę mi przynieść.

Покажите,пожалуйста. - Proszę mi pokazać.

Сколько стоит? – Ile kosztuje?

С вас 100 рублей. Pan/Pani płci 100 rubli.

Платите в кассу. Proszę zapłacić w kasie.

 

1 рубль -1 rubel

2,3,4 рубля – 2,33,4 ruble

5...рублей – 5…rubli

 2. Ułóżcie krótki  dialog na temat: Robię zakupy. Wykorzystajcie podane zwroty i słownictwo  nazywające artykuły żywnościowe

Piątek

Temat: Powtarzamy,  utrwalamy: zakupy, sklep

1.W podręczniku na str.  113 znajdziecie ćwicz.16. Wpiszcie je do zeszytu

             Przypominam o konstrukcji: chodzić po…-  ходить за...

2.Uzupełnijcie kartę  pracy, która znajdziecie w ZAŁĄCZNIKU

(możecie wpisać zadania  do zeszytu, jeżeli nie macie drukarki)

 

 

Historia

Beata  Wilczewska –Rusel

Czwartek  

Temat: Zjednoczenie Polski przez  Władysława Łokietka

lekcja online   -   Teams,  czwartek godz.  10.00- 10.30 , zaproszenie będzie wysłane  dzień wcześniej – środa na maila

notatka do zeszytu

1. Czynniki sprzyjające zjednoczeniu  ziem polskich

- rządzi dynastia Piastów

- Kościół popierał ideę zjednoczenia  kraju

- wzrost świadomości narodowej  ludzi

- zagrożenia zewnętrzne

2. Próby zjednoczenia ziem polskich w  końcu XIII wieku

- Przemysł II koronował się w 1295 r.  , zjednoczył Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie

- władcy czescy  Wacław II i Wacław III

3. Władysław Łokietek zjednoczył  Polskę  - zapisz kolorem

a. sukcesy

- zjednoczył Wielkopolskę i Małopolskę

- koronował  się w 1320 r.  – koniec rozbicia  dzielnicowego

- pokonał Krzyżaków pod Płowcami w  1331 r.

b. porażki

1309 r. Krzyżacy zagarnęli Polsce  Pomorze Gdańskie

- utrata Kujaw i ziemi dobrzyńskiej

Piątek   TEMAT : Polska Kazimierza Wielkiego

Temat w podręczniku s. 186 -192,

Obejrzyj film  https://www.youtube.com/watch?v=pG4Grmqwqh8

Zapisz do zeszytu

Kazimierz  Wielki

- syn Władysława Łokietka

- rządził w latach 1333 – 1370

- ostatni król z dynastii Piastów  

Polityka zagraniczna

1. Zawarł  pokój   wieczystego z Krzyżakami w Kaliszu 1343 r.

- Polska odzyskała Kujawy i ziemie  dobrzyńską

- Krzyżacy zatrzymali Pomorze Gdańskie  

2. Przyłączył  do Polski Ruś Halicką ( ziemie  dzisiejszej Ukrainy)

3. Reformy w kraju :

wymień 5 reform , które przeprowadził  Kazimierz Wielki aby wzmocnić państwo

dziękuję

 

Matematyka

Ewa Karpacz

 

Temat1(poniedziałek): Pola wielokątów.

1. Otwórz podręcznik na str. 200. Na zielonej  tablicy są rysunki wielokątów wraz ze wzorami na ich pola. Przerysuj do  zeszytu rysunki tych figur i na kolorowo obok nich wzory na ich pola. Musisz  znać na pamięć te wzory. Naucz się ich i poproś kogoś starszego, aby cię przepytał.

2. Obejrzyj film https://pistacja.tv/film/mat00242-pola-figur-zlozonych?playlist=392

3. W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenie 1 ze strony 102. Obliczenia zrób pod ćwiczeniem 2 na stronie 103 (nie będziemy go rozwiązywać).

 

Temat2(wtorek): Pola figur złożonych -podsumowanie. – lekcja online o godzinie 9:00

1. Przed spotkaniem zapisz temat i przypomnij to, co zrobiłeś na wczorajszej lekcji.

Podczas spotkania zapiszemy notatkę i rozwiążemy zadanie 2 str. 201

 

Temat 3(środa): Rozwiązywanie zadań dotyczących pól wielokątów.

Rozwiąż test online, który znajdziesz na stronie https://gwo.pl/strony/2121/seo_link:klasa-5-pola-figur

Pamiętaj, zanim dasz odpowiedź, wykonaj działania w zeszycie.

POWODZENIA!

 

Temat 4(czwartek): Podsumowanie wiadomości i sprawdzian opolach wielokątów.

1. Przed lekcją przypomnij, jak obliczamy pola podstawowych i złożonych wielokątów oraz jakie są jednostki pól i jak je zamieniamy.

2. Zamiast spotkania zaloguj się na platformę NUADU i rozwiąż test dotyczący pól wielokątów. Postaraj się wykonać je dokładnie. Za rozwiązany test pojawi się ocena w dzienniku.

POWODZENIA!

Biologia

Wojciech Poznański

ZACZYNAMY NOWY DZIAŁ – Różnorodność roślin

Temat:  Rośliny okrytonasienne. /zapisz  temat w zeszycie i poniższą notatkę uzupełniając ją/

Dziś poznamy grupę roślin  zaliczanych do okrytonasiennych – czyli pozostałe rośliny występujące na  świecie (ponad 250 tyś gatunków)

     
  1. Formy : /uzupełnij zdania       podając przykłady roślin/
  2.  

a)      Zielne-………………………………………………………………………………………………………………………..

b)      Krzewy-………………………………………………………………………………………………………………………

c)       Drzewa-……………………………………………………………………………………………………………………..

     
  1. Cechy roślin okrytonasiennych:       …………………………………………………………………………………
  2.  
  3. Budowa kwiatu i rozmnażanie       się: /narysuj i opisz kwiat/
  4.  

   

wyjaśnij  pojęcia:

-zapylanie-  …………………………………………………………………………………………………………………..

-zapłodnienie:  ………………………………………………………………………………………………………………

podaj przykłady:  rośliny wiatropylne-……………………………………………………………………………...,

rośliny  owadopylne-………………………………………………………………………………………………………….

 

Geografia

Sylwester Woś

Drodzy Uczniowie:

Poniżej link do poprawy lub zaliczenia kartkówki Pojezierza i Nizina Mazowiecka.

https://www.testportal.pl/test.html?t=MNENSYSNihDu

Kartkówka będzie dostępna przez 3 dni (od poniedziałku 00:01 do środy 23:59)

Powodzenia.

Kartkówkę poprawkową z Krajobrazu miejsko-przemysłowego udostępnię w środę i będzie aktywna do piątku.

Drodzy Uczniowie, poniżej link do lekcji samoedukującej;

https://view.genial.ly/5ec4f71caced720d95448ae1/presentation-pogoda

Zapraszam do nauki.


Poprawa kartkówki "Krajobraz miejsko-przemysłowy".

Dostępna do piątku do 23:59

https://www.testportal.pl/test.html?t=yFcsnN6BwUCS      

Plastyka

Izabela Danilewska

Lekcja zdalna klasy 5cd  18.05 godz.10:00-10;30

“Pejzaż z mojego okna”. O potrzebie tworzenia ekspresji i kontakcie z  naturą. Malowanie w plenerze – na miarę naszych możliwości. Jeśli chcesz  możesz obejrzeć filmik przygotowany przez edukatorów Muzeum Narodowego w  Warszawie https://youtu.be/HAc2e8ID3bY. Zainspiruj się  pejzażem zza okna wielkiego twórcy.  Zadanie Twoje polega na  namalowaniu, narysowaniu “Widoku z Twojego okna”, przyjrzyj się co widzisz,  zerknij w różnych porach dnia. Zobacz, jak światło wydobywa przedmioty,  postacie, ptaki na które nie zwróciłbyś uwagi wcześniej. Dostrzeż przyrodę i  jej ciekawe kształty. A może są rzeczy, na które nie zwracałeś/łaś wcześniej  uwagi. Pokaż jak najwięcej szczegółów i kolorów. Pamiętaj o pokazaniu głębi,  perspektywy obrazu. Jeżeli nie masz farb, kredek znajdź rozwiązanie. (A może  masz stare cienie do powiek, które też można wykorzystać? Jak oddać kolor za  pomocą malowania rozpuszczoną kawą? A może masz dużą ilość przypraw, które  mama pozwoli wykorzystać? Możesz ułożyć pracę ze skrawków materiałów). Tu  liczy się Twoja wyobraźnia i jak pamiętasz nie technika jest ważna, ale twój  przekaz! Zdjęcie pracy proszę o zamieszczenie do 22.05.2020 na padlecie,  zostaną ocenione. Nie zapomnij: Imię, pierwsza litera nazwiska i tytuł pracy.

 

Muzyka

Urszula Zajkowska

 

Zadanie dla chętnych

Informatyka

Małgorzata Kossakowska gr. 02

Dalej będziemy pracować w Excelu. Znowu będziemy to robić wspólnie w  Teamsach. Tuż przed lekcją wyślę Wam na maila link, dzięki któremu będziecie  mogli wspólnie pracować nad plikiem w Excelu, tak jak poprzednio. Proszę  zatem przed lekcją informatyki zalogować się na swojego maila i sprawdzić  pocztę.

W poniedziałek 18.05.2020 o godz. 13.00 zapraszam na spotkanie w Teamsach.

 

 

Technika

Jerzy Zielinko

18.05. 2020 (poniedziałek)

 Temat: Jak  obliczyć kaloryczność posiłku?

Kliknij na  link:

https://www.youtube.com/watch?v=X2LprFayMBM

Na  podstawie filmu wyjaśnij, jak obliczamy wartość kaloryczną posiłku?

Swoje odpowiedzi wyślij (jeśli potrafisz) na adres: jziel1@wp.pl

Powodzenia!

 

WF

5d  chłopcy Dorota Cywoniuk

Zadania do wykonania na ten tydzień. Powodzenia.

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=DovaY25PUVw4fa0jLshN6rDEQiJ0X630ncMBpRIQn0WvUIPYOf

https://ewf.h1.pl/student/?token=iSKVGMWCEANIwDqnfFMvoLz9Gyc4TjWwrnvI7JaXMyc61y452r

 https://ewf.h1.pl/student/?token=BPUoEYYc63cJMxgn8mzFThpT2L4b7pCYYdhst7FtzCyb5q2IZ7

 https://ewf.h1.pl/student/?token=db5vWismU6QCNIywOoGGWF1VCmrLEP8q8G9lneKwXdSScVttnE

 

 5d  dziewczynki Sylwia Czech

18.05

Piłka ręczna sposoby poruszania się w ataku i w obronie

https://ewf.h1.pl/student/?token=c6Z4I8AUOJ2AWAPHsyATe9t6Hx8ozgbqEsY6bj9Am4tiRBLpfk  

 

20.05

Piłka ręczna- Omówienie i ćwiczenia  doskonalące chwyt piłki, podania oraz kozłowanie.

https://ewf.h1.pl/student/?token=sCHEfGLsfrT7swWJv5VHa8aErqa5RqAsqHKMujXM1QjLtmoaLs  

21.05

Podstawowe ćwiczenia piłkarskie doskonalące prowadzenie  piłki wewnętrzną częścią stopy.

https://ewf.h1.pl/student/?token=IObYYsOjcyFElhQYW9myfrviS09QpbD98adzU5uk5s6DbtrAWB  

 

22.05

Quiz, zasady, ciekawostki związane z siatkówką.

https://ewf.h1.pl/student/?token=i8YoMrGH611Q0S4TJkIjV34vjvpqaQIfNFi9qbeHTTPBRgZMqJ  

 

 

Religia

Ks. Tadeusz

Szczęść Boże

Moi drodzy dnia 18 maja 1920 r. urodził  się -  dziś już święty Jan Paweł II –  nasz wielki rodak, Papież, Karol Wojtyła. Dokładnie w poniedziałek 18 maja  2020r. obchodzimy setną rocznicę jego urodzin, dlatego proszę aby:

1.      Pokolorować  jeden poniższy rysunek Papieża (do wyboru)

rys.1, rys. 2

2.      Napisać  korzystając z internetu krótki życiorys św. Jana Pawła II (przynajmniej 7  zdań)

3.      Ułożyć krótką  modlitwę do Boga przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II w intencji naszej  ojczyzny Polski.

 

Przypominam tez o przesyłaniu zdjęć  prac bądź prezentacji do dnia 22 maja na adres: szkolawasilkow80@gmail.com (Tematy:Wielki Post, Wielkanoc, Matka Boża, św. Jan  Paweł II)