Zadania dla kl. Vc

10/5/2020
Aktualności

Rozkład zajęć online

Zadania dla klasy Vc

Język polski

Dorota Moniuszko – Puczyńska

Poniedziałek

Temat: Spacerkiem wśród słowników

1.        Otwórz niebieski podręcznik na stronie 148.

2.        Wykonaj ustnie polecenie 1 ze str. 148.

3.        Wykonaj pisemnie ćwiczenia 2 i 3 ze stron 148  – 149.

4.        Przepisz informacje o słowniku ortograficznym,  wyrazów bliskoznacznych, języka polskiego i wyrazów obcych.

 

Wtorek, środa

Temat: Gołębie wszystkich placów, wzywam was

1.        Otwórz podręcznik pomarańczowy na stronie  190  i przeczytaj tekst ze strony 190 –  191. Pamiętaj o przeczytaniu przypisów.

2.        Zapisz jednym zdaniem, co jest tematem  fragmentu tekstu Mariusza Wollnego.

3.        W 3 – 4 zdaniach opisz wiedźmę ze Zwierzyńca.

4.        Wyjaśnij w jednym zdaniu, kim był Henryk  Probus.

5.        Zapisz na kolorowo i zapamiętaj, czym jest  legenda.

 

Środa, czwartek, piątek – lekcja on-line

 

Język angielski

Emilia Grabowska gr. A1

Lekcja  1                    poniedziałek

 

Subject:  Utrwalamy FORMY PRZESZŁE CZASOWNIKÓW REGULARNYCH.

 

1.      Wykonaj  ćwiczenia klikając w link poniżej

https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple/regular-forms

https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple-regular

https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple/affirmative-regular-verbs-write

 

2.      Wykonaj zadania  1,2,3/ 40 w zeszycie ćwiczeń.

 

Lekcja 2

Subject: On the phone.

LEKCJA  ONLINE- WTOREK GODZ.10:00

Przygotuj  podręcznik str. 93

 

LEKCJA  3

Subject:  Past Simple- ćwiczenia na czasowniki regularne w formie przeszłej.

1.      Wykonaj zadania  online:

https://agendaweb.org/verbs/past-simple-regular/index.html

https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple-regular-d-ed-ied.htm

http://www.adelescorner.org/grammar/past_tense/past_regular.html

https://learningapps.org/11510101

https://learningapps.org/8442981

 

 LEKCJA  4

Subject:  Czasowniki nieregularne w czasie Past Simple.

LEKCJA  ONLINE, PIĄTEK GODZ. 10:00

 

Justyna Jezierska

GR.  A1

PONIEDZIAŁEK 11.05 LEKCJA ONLINE

 

SUBJECT: WERE YOU AT THE BANK?

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WTOREK 12.05 MATERIAŁ DO  SAMODZIELNEJ PRACY

 

SUBJECT: WHERE  WAS BIRDY? GDZIE BYŁA BIRDY?

Aim: I read and  understand the story "The Superfriends".

               Czytam i rozumiem historyjkę  "Superkumple"

 

1. Posłuchaj historyjki na str  81

* nagranie otrzymasz na maila  (track 2.52)

W zeszycie zrób ćw 8/81  (Wybierz właściwe słowo)

 

2. Zamiana czasów-ćw 9/81

W zeszycie zapisz pytania w czasie teraźniejszym, zamień je na czas  przeszły i podaj odpowiedzi.

Przykład również przepisz do zeszytu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CZWARTEK 14.05 LEKCJA ONLINE

**KARTKÓWKA:  WAS/WERE-TWIERDZENIA, PYTANIA, PRZECZENIA

 

SUBJECT: "GHOST  TOWN"-READING

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIĄTEK 15.05 MATERIAŁ DO  SAMODZIELNEJ PRACY

 

SUBJECT:/AIM: I CAN WORK WITH TEXTS.

PODRĘCZNIK STR 86

 

HOWEWORK: ZOSTAWIAJĄC  MIEJSCE NA NOWY TEMAT WYPISZ ZAWODY WG OBRAZKÓW (PODR 1/89)

 

NI - Emilia  Grabowska

Lekcja

Załącznik

Język rosyjski

Halina Kuźmicka

Środa 13.05.2020

Temat: Na zakupach-ćwiczenia w czytaniu

1.       Na str. 110  znajduje się tekst „За покупками”. Przeczytajcie go, jeżeli macie możliwość,  wysłuchajcie na płycie.

2.       Wpiszcie do  zeszytu nowe dla Was słownictwo:

oбычно - zazwyczaj

Иногда- czasem

cливки-śmietanka

окраина города-obrzeża miasta

3.       Przepiszcie do  zeszytu i nauczcie się na pamięć konstrukcji w żółtej tabeli:

ходить (за чем? N.) –  chodzić (po co ? B.)

ходить за хлебом – chodzić po chleb

ходить за сыром – chodzić po ser

(przepiszcie wszystkie  przykłady, omówimy je na lekcji online)

 

Czwartek

Temat: Lubię chodzić na  zakupy-ćwiczenia w utrwaleniu słownictwa

LEKCJA ONLINE WE  CZWARTEK 14 MAJA O GODZ. 10.00

1.       Przeczytajcie  minimum dwa razy tekst na str. 110 w podręczniku.

2.       Wpiszcie do  zeszytu zdania zgodne z treścią z ćwicz. 12 na str. 111

( tekst i zadanie sprawdzimy na lekcji online)

3.       Zastanówcie się,  czy lubicie chodzić na zakupy, gdzie, z kim (ustnie)

 

 

 

Historia

Krzysztof Wolański

Poniedziałek

Lekcja online.

 

 Piątek

Temat: Rozbicie dzielnicowe Polski.

Podręcznik s. 166-170.

 

1)       Przeczytaj „Czym  było rozbicie dzielnicowe ?” s. 166.

Odpowiedz na pytania:

Dlaczego po 1138 roku , Polska  dzieliła się na coraz mniejsze   księstwa?

Co nazywamy rozbiciem  dzielnicowym Polski?

 

2)       Na podstawie tekstu „Straty terytorialne” s.  167 uzupełnij tabelę.

3)       Sprowadzenie Krzyżaków do Polski s. 168.

W zeszycie odpowiedz pisemnie:

Gdzie i w jakim celu powstał zakon krzyżacki?

Kto i kiedy sprowadził Krzyżaków do Polski?

 

*Zadanie tylko dla chętnych.

 

Zagraj w grę  https://postaci.gwo.pl/#/gra-db792df2-d94a-11e9-b439-b119dfabdc8c

Historia  IND

Krzysztof Wolański

Środa

Temat: Początki Polski.

Lekcja na platformie NUADU.

 

Matematyka

Alina Pieszko

Poniedziałek 11.05

1.       Zapisz  w zeszycie temat: Pole trapezu – zadania.

2.       Przypomnij  wzór na pole trapezu z poprzedniej lekcji.

3.       Obejrzyj  film: https://www.youtube.com/watch?v=V1VCKTWKJTE

4.       Rozwiąż  zadania z ćwiczeń: 3,4,5/100,101

Wtorek 12.05

Lekcja  online o godz.  13:00. Na maila otrzymasz zaproszenie.

1.       Na  lekcji omówimy zadania z poniedziałku.

2.       W  zeszycie zrobimy zadania z podręcznika: 2/199 oraz jeden przykład z 3/199

Czwartek 14.05

Lekcja  online o godz.  11:00. Na maila otrzymasz zaproszenie.

1.       Zapisz  w zeszycie temat: Rozwiązywanie zadań o trapezach.

2.       W  zeszycie rozwiążemy zadania z podręcznika: 5/199, 4/199 oraz 7/203

3.       Kartkówka  na NUADU – pole trójkąta i trapezu ( dostępna do 15 maja do godz. 19:00)

Piątek 15.05

1.       Zapisz  w zeszycie temat: Pola różnych wielokątów.

2.       Rozwiąż  w zeszycie zadania z podręcznika: 4,5/202

 

 

5c – IN – Marysia - Matematyka  – Alina Pieszko

Poniedziałek  11.05

1.        Zapisz w zeszycie temat: Mnożenie i  dzielenie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

2.       Obejrzyj  film: https://www.youtube.com/watch?v=rugBJ6W2wlM

3.       Zrób w  zeszycie zadania z podręcznika :   dokończyć 1/172 oraz  d), e), f)  z 2 / 172

Wtorek  12.05

Lekcja  online o godz.  11:00. Na maila otrzymasz zaproszenie.

1.       Zapisz w  zeszycie temat: Ćwiczenia w działaniach na ułamkach.

2.       Dokończymy  zadanie z podręcznika: 2/172

3.       W ćwiczeniach  zrobimy zadania: 8,10/89 oraz 11,12/90

Czwartek  14.05

1.       Zapisz w  zeszycie temat: Pole prostokąta i kwadratu.

   
 1. Obejrzyj       filmy:
 2.  

https://www.youtube.com/watch?v=Sc63Y-BK8BY

https://www.youtube.com/watch?v=b7npHmoV-AE

3.        Wysłuchaj uważnie lektora i przeanalizuj przykłady

   
 1. Zapisz       w zeszycie wzory:
 2.  

Pole prostokąta: P =  a ⋅ b

Pole kwadratu: P = a  ⋅ a =  a2

5.        Zrób w ćwiczeniach zadania:  1/93,  2/93

 

Biologia

Wojciech Poznański

ZACZYNAMY NOWY DZIAŁ –Różnorodność roślin

Temat:  Rośliny nagonasienne. /zapisz  temat w zeszycie i poniższą notatkę uzupełniając ją/

Dziś poznamy grupę roślin  zaliczanych do nagonasiennych – czyli roślin iglastych

   
 1. Charakterystyka roślin       nagonasiennych: /uzupełnij zdania/
 2.  

a)      wytwarzają  kwiaty- (str 131-podręcznik)  służące  do rozmnażania ……………………………

b)      szyszka  to -………………………….., w której powstają ……………………………… .

c)       wytwarzają  typowe organy roślinne np. liście, które u nich mają postać ………………………. .

d)      większość  nagonasiennych to drzewa iglaste np……………………….., …………………………. ,……………………..,  rzadziej krzewy np. …………………………,   …………………………………… .

e)      rośliny  te nazywamy zimozielonymi ponieważ nie zrzucają igieł na zimę oprócz ……………………  .

f)       w  zapylaniu roślin iglastych główną rolę odgrywa ……………………………….. .

   
 1. Znaczenie nagonasiennych:
 2.  

a)      dla  przyrody: ………………………………………………………………………………………………………………

b)      dla  człowieka: ……………………………………………………………………………………………………………..

Dla chętnych!  Skąd wzięła się nazwa  nagonasienne  (inaczej nagozalążkowe)-wyjaśnij  i przyślij na e-dziennik swoją odpowiedź.

 

UWAGA KONKURS!!! Na najbliższej lekcji odbędzie się  konkurs ze znajomości drzew i krzewów  iglastych. Kto chce może dodatkowo przygotować się oglądając podręcznik i  materiały w Internecie. Zadanie będzie polegało na rozpoznaniu po  rysunkach roślin, liści i szyszek jak największej ilości roślin  nagonasiennych –będzie do rozpoznania 10 gatunków (proszę przygotować  karteczkę /zeszyt i wypisać literki od A do J) po zapisaniu nazw po konkursie  czekam na odpowiedzi na e-dzienniku. Pierwsze 3 osoby, które prześlą  prawidłowe nazwy dostaną szóstki.

 

 

Plastyka

Izabela Danilewska

Lekcja on –line  15.05. 2020 godz. 10:00 –  10:30. Zaproszenie otrzymasz w niedziele wieczorem. 

Przygotuj 2 kartki dowolnego formatu, ołówek i  mazak.   

Uczniowie, którzy nie mogą uczestniczyć w lekcji  wykonują prace według opisu.   

Temat: projektujemy  „Monetę lub medal okolicznościowy dla mam,  z okazji ich dnia”. Przyjrzyj się  dowolnej monecie, zwróć uwagę jak przedstawiają się napisy i inne  elementy na niej występujące.  Naszkicuj na kartce swój pomysł w  kompozycji koła, monety lub medalu dla mamy. Zastanów się nad hasłem,  które tam byś umieścił. A może dodasz portret swojej mamy w taki sposób  aby cała praca wyglądała jak moneta, medal? Pracę wykonaj w  kompozycji zamkniętej, koła, tylko ołówkiem, zastosuj różne rodzaje,  natężenie oraz  grubości kreski. Liczę na twoją pomysłowość. Zdjęcie pracy  zamieść na tablecie do 22.05.2020 

Jeżeli wolisz wykorzystaj wieczko od jogurtu, okrągłego serka  o średnicy ok. 10 cm i zamiast na kartce ołówkiem na srebrnej  części za pomocą końcówki cyrkla odciśnij napisy, wzory rysunki, pobaw się  nową techniką.

 

Muzyka

Urszula Zajkowska

Tym razem osobom chętnym proponuję wykonanie zadania  długoterminowego. Żeby dowiedzieć się więcej, przeczytajcie informacje  zamieszczone na plakacie.

Informatyka

Małgorzata Kossakowska gr. 02

Kontynuujemy poznawanie Excela. Tym razem będziemy to robić wspólnie  w Teamsach. Tuż przed lekcją wyślę Wam na maila link, dzięki któremu  będziecie mogli wspólnie pracować nad plikiem w Excelu. Proszę zatem przed  lekcją informatyki zalogować się na swojego maila i sprawdzić pocztę.

W poniedziałek 11.05.2020 o godz. 13.00  zapraszam na spotkanie w Teamsach.

 

Technika

Jerzy Zielinko

11.05. 2020 (poniedziałek)

 Temat: Podstawowe metody konserwacji żywności.

Kliknij na  link o obejrzyj krótki film:

https://www.youtube.com/watch?v=RCaFNBVJ1XI

W zeszycie  pod tematem wyjaśnij następujące pojęcia: solenie, słodzenie, marynowanie,  wędzenie, pasteryzacja, sterylizacja, liofilizacja oraz kiszenie.

Swoje odpowiedzi wyślij (jeśli potrafisz) na adres: jziel1@wp.pl

Powodzenia!

 

 

 

WF

Sylwia Czech

11.05

Nauka i doskonalenie rzutu  pozycyjnego  

https://ewf.h1.pl/student/?token=q88RwSMN8g4FdTKOmQh9TKxJCFGv89xb7vc48x6rXD7bN3GQFy  

12.05

Nauka prawidłowego ustawienia  w ataku- Piłka siatkowa

https://ewf.h1.pl/student/?token=SB51mOkJr61Bni3s65mtyGJu2wN1KVxNraAb8N2KmEARLNNz58  

 13.05

Przygotowanie do lepszego  wykonania testu sprawności – gibkość

https://ewf.h1.pl/student/?token=NEB99VDpSFeR8JckDtFykYsn3CiL95JFd4rivJlh44cCwSa9Dh  

 15.05

Przygotowanie do lepszego wykonania testu sprawności- skoczność

https://ewf.h1.pl/student/?token=TjwYcBpMxLERBHq6JKrd6y8mrg9qojISdzTPf6ovDGibfu2DEx

 

 

Religia

Religia katolicka

Prowadzący:  ks. Łukasz Wysocki SJ

Katecheza  11.05.2020  r. (poniedziałek)

Temat:  Biblia  księga spotkania

Zrób  znak krzyża +

Odmów  modlitwę:

Zdrowaś Maryjo...

 

Zapisz  temat w zeszycie

1.     Obejrzyj  dwa filmiki:

https://www.youtube.com/watch?v=gp_iEdFQ18s&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=10

https://www.youtube.com/watch?v=Y3r93HbCKPs&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=11

2.     Odpowiedz  w zeszycie lub na kartce na pytania:

a)     Na  jakie dwie główne części dzieli się Biblia?

b)     Co  zawiera?

c)     Na  jakie mniejsze części dzieli się Biblia ?

d)     Kto  zadecydował o tym co jest w Biblii?

3.     Znajdź  w Biblii Psalm 23 i przeczytaj go na głos.

 

Zrób znak krzyża +

Odmów: Modlitwę Chwała Ojcu ...

 

Katecheza  13.05.2020  r. (środa)

Temat:  Troskliwa  Królowa – święta Jadwiga

Zrób  znak krzyża +

Odmów  modlitwę:

Zdrowaś Maryjo...

 

Posłuchaj  audiobooka

https://www.youtube.com/watch?v=Jl3zaxsp__4

Zrób znak krzyża +

Odmów: Modlitwę Chwała Ojcu ...