Zadania dla kl. Vc

3/5/2020
Aktualności

Rozkład lekcji online

Zadania dla klasy Vc

Język polski

Dorota Moniuszko – Puczyńska

Poniedziałek

Temat: Powtarzamy  wiadomości o mitach  - wykonujecie  zestaw zadań w Nuadu

 

Wtorek

Temat: Spacerkiem  przez wieki, czyli z wizytą u Piasta – C. Niewiadomska „Piast”

1.        Otwórz podręcznik pomarańczowy na stronie 184.  

2.        Przeczytaj przypisy do tekstu.

3.        Przeczytaj dokładnie podanie o Piaście.

4.        Przeczytaj: Wiem więcej i zrób krótką notatkę  o Piastach.

5.        Ustnie wykonaj polecenie 1 str. 187.

 

Środa

Lekcja on – line  godz. 13.00 – lekcja będzie dotyczyła podania o Piaście

 

Czwartek

Lekcja on – line  godz. 12. 00 – przypomnijcie sobie wiadomości o okoliczniku.

 

Piątek

Temat: Spacerkiem  wśród słowników

1.        Otwórz niebieski podręcznik na stronie 148.

2.        Wykonaj ustnie polecenie 1 ze str. 148.

3.        Wykonaj pisemnie ćwiczenia 2 i 3 ze stron 148  – 149.

4.        Przepisz informacje o słowniku ortograficznym,  wyrazów bliskoznacznych, języka polskiego i wyrazów obcych.

 

Pozdrawiam!
 
 

 

Język angielski

Emilia Grabowska gr. A1

Lekcja  1                    poniedziałek

 

Subject:  Utrwalamy nazwy zawodów.

 

1.      Wykonaj  ćwiczenia klikając w link poniżej

https://quizizz.com/join?gc=055543

2.      Wykonaj zadania  1,2,3,5 w zeszycie ćwiczeń.

 

Lekcja  2

Subject:  Różne zawody w kontekście przeczytanej historyjki obrazkowej. LEKCJA ONLINE-  WTOREK GODZ.10:00

 

LEKCJA  3

Subject:  Functional language.

1.      Wykonaj  zadanie 1,2 w zeszycie ćwiczeń.

2.      Wykonaj  zadania online:

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/jobs/occupations-1

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/jobs/occupations-2

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/jobs/occupations-3

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/jobs/jobs-1

 

Lekcja  3

Subject:  Zastosowanie czasu Past Simple do opisywania zdarzeń z przeszłości.  Czasowniki regularne.  LEKCJA ONLINE –  PIĄTEK 10:00

LEKCJA  4

Subject:  Zastosowanie czasu past simple do opisywania zdarzeń z przeszłości. LEKCJA  ONLINE, PIĄTEK GODZ. 10:00

 

Justyna Jezierska

GR. A1

PON.  04.05 LEKCJA ONLINE

 Subject:  Excuse me. Where is... Agata  and friends.

Praca  domowa na czwartek(7.05): Znajdź  i wypisz wyrażenia w dialogu na str 76-77:

1. Czy możesz nam pokazać  miasto?(oprowadzić po mieście)

2. Jesteś świetnym przewodnikiem.

3. Patrz, turyści za nami idą.

4. Gdzie terasz jesteśmy?

5. To było więzienie, ale teraz jest  tu muzeum i hotel.

6. Co za strata czasu!

7. Kręcimy się w kółko!

8. Zgubiliśmy się!

9. Może do biblioteki uniwersyteckiej?

10. Na jak długo tu jesteś?

11. Maja darmowe zwiedzanie z  Marcusem.

12. On nie wie gdzie jest!

 

WT. 05.05 - MATERIAŁ DO  SAMODZIELNEJ PRACY

 

SUBJECT: GIVING  DIRECTIONS. WSKAZYWANIE KIERUNKÓW

Aim: I can ask  for sand give directions. Potrafię  pytać o kierunek i go wskazywać

 

NOTATKA  DO ZESZYTU:

1.  How to ask for directions: Jak pytać o kierunek.

Excuse me, could you tell me  where ...(the police station) is?

Przepraszam, czy mogłaby mi Pani/czy  mógłby mi Pan powiedzieć, gdzie jest...

*COULD /kud/- jest to forma  grzecznościowa, gdy zwracasz się np. do kogoś starszego ;lub po prostu chcesz  być uprzejma/y

 

Excuse me. Where is the  nearest/niirest/ ...(bus stop), please?

Przepraszam,  gdzie jest najbliższy...

 

Excuse me, can you tell me  the way to...(the hospital), please?

Przepraszam, czy możesz mi wskazac  drogę/podać drogę do...

 

Excuse me. How do I get to ... (Mickiewicza Street)?

Przepraszam. Jak dostanę się do..?

 

Excuse me. How far is ...(the post office) from here?

Przepraszam, jak daleko stąd jest...

 

2. How to give directions:  Jak wskazywać kierunki:

a) Prepositions-przyimki

along-wzdłuż                                                                       up- w górę

across-przez (przecinajac coś, np. ulicę)                       down-w dół

through/0ru/-przez(np. tunel)                                                                            

straight/strejt/-prosto                                                      

opposite - na przeciwko

next to-obok

between....and...-pomiędzy...i....

on the corner - na rogu

 

b) Expressions-wyrażenia

Of course, ....

It's not far away./To niedaleko.

Go  along...Kościelna Street, then..../Idź wzdłuż ulicy Kościelnej,  potem...

Cross/Go across the  street.../Przejdź przez ulicę.

Go up/down the street.../Idź w górę/w dół  ulicy...

Go straight on (for about 50 metres).../ Idź prosto (przez około 50 metrów)...

Take  the first left./Skręć w pierwszą  (ulicę) w lewo.

Take the second right./Skręć w drugą  (ulice) w prawo.

Turn left/right./Skręć w  lewo/prawo.

Go past ..the  park./Miń(przejdź obok)..

The..(nearest bus stop) is.../Najbliższy...jest...

It's opposite  the...(bank); It's next to the...(post  office)...

It's on your  right/left./To jest po twojej prawej/lewej stronie

 

3. Starting and finishing conversation./Zaczynanie i kończenie  rozmowy:

Excuse  me-Przepraszam (ale nie za cos,  tylko "zaczepiając" kogoś)

Thank you very much.

Thanks a lot!

You are very kind/kajnd/. Jest Pan/Jesteś bardzo uprzejmy.

That's  kind of you./To miło z  Pani/Pana/twojej strony.

Of course. Not a problem.

You're  welcome/jorłelkam/-Nie ma za co.

Good luck!

 

CZWARTEK 07.05 LEKCJA ONLINE  

Subject/Aim:  Giving directions.

Podręcznik str 79

 

PIĄTEK  08.05 -  MATERIAŁ DO SAMODZIELNEJ PRACY

 

W  ćwiczeniach: ćw. 2,3,4 str. 32 oraz 1,2 str. 33

 

NI Emilia Grabowska

Subject:    Forma  najwyższa przymiotników. LEKCJA ONLINE.

 Zapraszam na lekcję w  poniedziałek o godz. 9:00. Kliknij proszę w link otrzymany na swoją pocztę.

Do zobaczenia!

Emilia G.

 

Język rosyjski

Halina Kuźmicka

Środa 06.04.2020

Temat:  : Wiem, co chcę kupić-artykuły spożywcze i dział w sklepie

1.      Przypomnijcie słownictwo dotyczące  nazw produktów żywnościowych, działów w sklepie spożywczym – znajdziecie na  str. 102-105

2.      Przepiszcie do zeszytu ćwiczenie 14  na str. 112. Obrazki zastąpcie słowami i podkreślcie je kolorowym długopisem,  kredką. Uczcie się tych słówek na  pamięć.

Czwartek 07.04.2020

Temat: Ile to kosztuje?-karta pracy  utrwalająca pisownię liczebników

LEKCJA  ON-LINE WE CZWARTEK 7 MAJA GODZ. 10.00

1.      W załączniku odnajdziecie kartę  pracy, możecie wydrukować kartę  i  uzupełnić lub wpisać zadania do zeszytu: Załącznik  str. 57, załącznik 59.

 

 

 

Historia

Krzysztof Wolański

Poniedziałek

Temat: Polska pierwszych Piastów .

Lekcja online.

 

Piątek

Temat: Polska Bolesława Krzywoustego. 

Podręcznik 159-164.

 

1)            Zapoznaj się z  ilustracją przedstawiająca władców Polski z dynastii Piastów na stronie  160.   Wymień królów Polski.

2)            Obejrzyj  prezentację: https://prezi.com/f_mgvqi-2c9r/panowanie-bolesawa-krzywoustego/

3)            Polska księstwem  s. 159.Odpowiedz na pytanie.

Wyjaśnij, jak została podzielona Polska po śmierci Władysława  Hermana.

 

4) Wojna z Niemcami s. 161.

Przeczytaj tekst źródłowy i  wybierz wydarzenie, z którym jest związany  ten tekst.

Nikt nie śmiał wychylić się z obozu,  żaden giermek nie poważył się trawy zbierać, nikt nie wychodził nawet za swą  potrzebą poza rozstawioną linię straży. Obawiano się Bolesława w dzień i w  nocy, nazywano go „Bolesławem, który nie śpi”. Dlatego też rycerstwo cały  dzień szło w pełnym rynsztunku, spodziewając się nieustannie zjawienia się  Bolesława. W nocy także wszyscy spali w kolczugach lub też stali na  stanowiskach, albo przez całą noc obchodzili obóz dookoła, albo wołali:  „Czuwajcie, strzeżcie się, pilnujcie!”.

□ A. podbój Pomorza przez Bolesława  Krzywoustego

□ B. spisanie testamentu przez  Bolesława Krzywoustego

□ C. wojna Bolesława Krzywoustego z  Niemcami

□ D. konflikt między Bolesławem a  Zbigniewem

 

5) Podział państwa  s.  163.  W zeszycie napisz na czym polegała  zasada senioratu?

 

Historia klasa 5 C IND.    

Krzysztof Wolański

Środa

 Temat: Duchowieństwo i kultura średniowiecza. 

Lekcja  na platformie NUADU.

 

Matematyka

Alina  Pieszko

Poniedziałek 4.05

1.        Zapisz w zeszycie temat: Pole trójkąta.

2.        Przeczytaj temat z podręcznika str. 193, 194

3.        Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=H53me0iGng8

4.        Zapisz w zeszycie

 

                                                                   

5.        W zeszycie zrób zadanie z podręcznika: 1/195  według wzoru

                           

Wtorek 5.05

Lekcja  online o godz. 13:00.  Na maila otrzymasz zaproszenie.

1.        Zapisz w zeszycie temat: Ćwiczenia w  obliczaniu pola trójkąta.

2.        Zrób zadania w ćwiczeniach: 4,5,6,7/99

Czwartek 7.05

Lekcja  online o godz. 11:00.  Na maila otrzymasz zaproszenie.

1.        Zapisz w zeszycie temat: Ćwiczenia w  obliczaniu pola trójkąta.

2.        W zeszycie wykonaj zadania z podręcznika:  2/195, 6/196, 7/196

Piątek 8.05

1.        W zeszycie zapisz temat: Pole trapezu

2.        Przeczytaj temat z podręcznika str. 197 oraz  przykłady ze strony 198

3.        Przepisz do zeszytu:

4.        W zeszycie zrób zadanie z podręcznika: 1/198

 

 

 

5c – IN – Marysia - Matematyka

Alina Pieszko

Poniedziałek 4.05

1.        Zapisz w zeszycie temat: Ćwiczenia w dzieleniu  ułamków dziesiętnych.

2.        Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=NmuR91sLyLk

3.        W zeszycie wykonać  zad. 1/167, 2/168

4.        W ćwiczeniach zrobić zadania ze str. 85 i 86  (kalkulator)

5.        Rozwiąż zadania na platformie NUADU (będą one  dostępne do 7 maja do 18:00)

Wtorek 5.05

Lekcja  online o godz. 11:00.  Na maila otrzymasz zaproszenie.

1.       Zapisz w zeszycie temat: Zamiana   ułamków zwykłych  na dziesiętne  i odwrotnie.

2.       Przeczytaj temat  na str.  171 z podręcznika

3.        Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=k8I6gDSwpxk

4.        Wykonaj ćwiczenia ze strony 88.

Czwartek 7.05

1.        Zapisz w zeszycie temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

2.        Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=k5_tz-ERxKU

3.        Zrób w zeszycie zadania z podręcznika :  1a), b), c), d) oraz 2a), b), c)str. 172

 

Biologia

Wojciech Poznański

 

ZACZYNAMY NOWY DZIAŁ –Różnorodność roślin

Temat:  Paprotniki. /zapisać temat  w zeszycie/

Dziś poznamy grupę roślin  zaliczanych do paprotników, oraz podobnie jak mchy roślin  zarodnikowych-ponieważ rozmnażają się głównie przez zarodniki /to wspólna  cech mchów, paproci, widłaków i skrzypów/. Jak macie problemy z uzupełnieniem  tabelki to poczekajcie na lekcję online.

   
 1. Charakterystyka roślin       zarodnikowych: /wykonaj tabelkę i uzupełnij ją/
 2.  

Środowisko życia: lasy, pola, łąki ale preferują miejsca  zacienione….

   
 1. Znaczenie paprotników:
 2.  

a)      dla  przyrody: ………………………………………………………………………………………………………………

b)      dla  człowieka: ……………………………………………………………………………………………………………..

Dla chętnych!  Opisz krótko jak powstawał węgiel (warunki  i w jakiej erze) i które rośliny brały w tym udział miliony lat temu. Kto  zrobi to ciekawie ma szanse na super ocenę. (szukamy ciekawostek)

 

 

Geografia

Sylwester Woś

Drodzy Uczniowie.

Przed Wami kartkówka z geografii. Kontynenty i oceany oraz południki i równoleżniki.

https://www.testportal.pl/test.html?t=NzENihgY6bmP

Kartkówka będzie aktywna w poniedziałek od 00:00 do 23:59.

Będziecie mogli zrobić test o dowolnej porze dnia, a nawet nocy.

Na wykonanie zadań będziecie mieli 10 min. Poszczególne pytania nie będą ograniczone czasowo. Możecie wrócić do poprzednich pytań.

Macie tylko jedno podejście.

Na początku pojawi się instrukcja. Wpisujecie numer z dziennika, imię i nazwisko oraz klasę (proszę wpisać klasę liczbami arabskimi: 5A, 5B, 5C, 5D).

Potem rozpoczynacie właściwe zadania.

Na końcu testu pojawi się ilość zdobytych punktów, odsetek punktów i ocena.


POWODZENIA!"

Plastyka

Izabela Danilewska

My spotkamy się dopiero na TEAMSACH  w piątek w drugim tygodniu  maja.
 
 

Dziękuję za zamieszczanie prac na padlecie.  Ostatnia praca, każda zamieszczona, podpisana otrzyma  ocenę według kryteriów zamieszczonych w temacie.  Komentarz będzie pod każdą pracą  oraz otrzymana ocena. Prace ocenione nauczyciel przenosi do kolumny  tematu.  A  co w tym tygodniu? Zapraszam was na wycieczkę do muzeum wsi białostockiej.  Wejdź na stronę  http://www.skansen.bialystok.pl/galeria/skansen/ znajdź jeden zproponowanych obiektów  muzealnych WIATRAK, DWÓR, KAPLICZKA. Narysuj, namaluj lub wykorzystaj  kawę jako materiał pozostawiający śladhttps://www.youtube.com/watch?v=wEQ2KBoz0Vk.  Zadbaj o oryginalną kompozycjęwykonanie jednego dzieła  zgodnie z jego kształtem, proporcjami, cechami szczegółowymi. Ty  decydujesz w jakiej porze roku, dnia pokażesz obiekt muzealny i w jakim  otoczeniu. Zdjęcie pracy zamieść na padlecie do 10.05.2020. Za  tą prace otrzymasz ocenę zgodnie z pogrubionymi kryteriami.

 

Muzyka

Urszula Zajkowska

Temat: Stanisław Moniuszko i jego pieśni.

Zadanie:

1. Odszukaj w Internecie trzech pieśni Stanisława Moniuszki  (dowolnych).

2. Posłuchaj każdą kilkakrotnie i wybierz tę, która spodoba Ci  się najbardziej.

3. W kilku zdaniach napisz co wpłynęło na to, że właśnie ta  pieśń została przez Ciebie wybrana (możesz napisać o emocjach, które Ci  towarzyszyły podczas słuchania, może o nastroju czy tempie wybranej pieśni).

4. Swoją wypowiedź prześlij do 8 maja 2020 roku na adres chocho29@wp.pl

Życzę miłego słuchania i będę czekać na Wasze pisemne refleksje.

 

Informatyka

Małgorzata Kossakowska gr. 02

W tym tygodniu zrobimy przerwę od Excela. Proponuję Wam stworzenie  krzyżówki online. Zapoznajcie się z instrukcją w załączniku, następnie  wejdźcie na stronę: https://www.krzyzowki.edu.pl/generator.php

instrukcja

Waszym zadaniem jest wykonanie dwóch krzyżówek:

1.      Tematem pierwszej krzyżówki jest  Polska Piastów. Możecie korzystać z notatek w zeszycie do historii lub z  informacji w książce. Koniecznie zwróćcie uwagę na pisownię (w wyrazach  krzyżówki i ich opisie). Następnie krzyżówkę przesyłacie do mnie na adres:  margo2410@wp.pl oraz do nauczyciela historii.

2.      W drugiej krzyżówce umieśćcie  następujące wyrazy: Eniac, Windows, Excel, Jobs, Torvalds, Internet, Neumann,  Uniprinter,Berners Lee, Odra (w znaczeniu komputerowym), Mosaic, Atari.

Waszym zadaniem jest wykonanie do nich opisu (ułożenie definicji). W tym  celu posłużcie się Wikipedią bądź innymi stronami internetowymi, na których  znajdziecie informacje o historii informatyki. Drugą krzyżówkę również  przyślijcie do mnie.

 

Sylwester Woś gr. 01

Drodzy Uczniowie. Przypominam, że jutro mija termin wykonania prac w programie Scratch "Labirynt". We wtorek widzimy się WSZYSCY na lekcji on-line. Pokażę jak łatwo zrobić krzyżówkę i inne gry on-line. Praca zaliczeniowa będzie związana z historią Polski. UWAGA PROMOCJA. Za jedną krzyżówkę będzie ocena z informatyki i z historii. Fajnie?

Klasy 5A i 5B spotykamy się o 15:00 (link aktywny będzie od 14:45)  https://livewebinar.com/401-251-031

Klasy 5C i 5D spotykamy się o 16:15 (link aktywny będzie od 15:45)  https://livewebinar.com/195-845-136

Technika

Jerzy Zielinko

04.05.2020 (wtorek)

Temat: Jak przygotować zdrowy posiłek?

   
 1. Rozwiąż krzyżówkę, odczytaj       hasło i wyjaśnij jego znaczenie. Uwaga, to trudne zadanie! Możesz       poprosić o pomoc dorosłych.
 2.  

   

1)      Biały  napój. Należy go przechowywać w chłodnym miejscu.

2)      Kapusta  … jest przechowywana w beczce.

3)      Przechowujemy  je w zamrażalniku.

4)      Produkowana  z mięsa, konserwowana przez wędzenie.

5)      Owoce  w słoiku.

6)      Dary  lasu, które mogą być marynowane w occie.

7)      Mięso  w puszcze.

8)      Olej  wytwarzany z rośliny o żółtych kwiatach.

9)      Chleb,  bułki, obwarzanki, drożdżówki.

10)   Naturalny  lub owocowy. Są w nim żywe kultury bakterii.

11)   …  gryczana.

 

Objaśnienie hasła:

Tylko hasło główne (kolumna o ciemnym tle) oraz jego znaczenie wyślij  na adres: jziel1@wp.pl

Powodzenia!

 

 

WF

Sylwia Czech

4.05

https://ewf.h1.pl/student/?token=jBESLgPwM9rz5fmgIeSpt92884kSClsJvHqlKdht3A15Oo8Tto  

 5.05

https://ewf.h1.pl/student/?token=Ay351RiQ1TsSUXBlkTf3V8mKgOqrACOfWxScnAXAhOCTaREgyT  

6.05

 https://ewf.h1.pl/student/?token=hXjyhVxloYS5cFUaLJEXgUebBuVCN9xIyOqe78obmSEryWFdrx  

8.05

https://ewf.h1.pl/student/?token=ITR962TunKA8N8ILWBoc7NEkjSycWJ5dIJz7c074OWroRz9fLq  

 

Religia katolicka

Prowadzący:ks. Łukasz Wysocki SJ

Katecheza 6.05.2020r. (środa) godz. 11:00– 11:30

Temat: Nauczyciel – przewodnik w drodze

Lekcja będzie prowadzona on-line.

Skupimy się głownie na waszych wątpliwościach, pytaniach, wnioskach i prośbach oraz na wystawianiu ocen proponowanych.

W skrzynce e-mailowej szukaj zaproszenia na zajęcia.