Zadania dla kl. V b

17/5/2020
Aktualności

Rozkład zajęć online

Zadania dla klasy Vb

Język polski

Katarzyna  Rybnik

Spotkania online :     poniedziałek    18.05.20r.  godz. 11:00 – 11:30,

                                        piątek    22.05.20r.     godz. 10:00 – 10:30

 

1.      Poniedziałek –  lekcja online – powtórzymy wiadomości o mitach.

 

2.       Wtorek  -    Zadnia związane z mitami –  kontynuacja powtórzenia.

Odpowiedzi na  poniższe pytania przesyłacie do mnie    dziś po uzupełnieniu – w oddzielnym pliku lub treści maila . Nie  przesyłajcie zdjęć.

 

MITY

   
 1. Dokończ zdanie:
 2.  

Mit jest to opowieść starożytnych o  ……………………………………………………………

2.     Siedzibą bogów greckich była góra  ……………………………………………………

   
 1. Dzięki czemu bogowie greccy byli nieśmiertelni i wiecznie młodzi?
 2.  

………………………………………………………………………………………………………………

   
 1. Czym zajmowali się bogowie i boginie?
 2.  

a)    Zeus -  ………………………………………………………………………………………………………

b)    Posejdon -  ……………………………………………………………………………………………….

c)    Hermes -  ………………………………………………………………………………………………….

d)    Demeter -  ……………………………………………………………………………………………….

e)    Hades -  ……………………………………………………………………………………………………

f)     Persefona - ………………………………………………………………………………………………

   
 1. Odpowiedz na pytania       dotyczące mitu o Dedalu i Ikarze:
 2.  

a)    Co zbudował na Krecie  Dedal?

…………………………………………………………………………………………………………………

b)    Dla kogo była przeznaczona  budowla – jak nazywał się potwór, który              w nim zamieszkał?

………………………………………………………………………………………………………………..  

c)    Dlaczego ojciec Ikara  skonstruował skrzydła?

………………………………………………………………………………………………………………..

d)    Co powiedział Dedal  synowi przed wyruszeniem w drogę?

……………………………………………………………

e)    Dlaczego Ikar zginął?

……………………………………………………………………………………

f)     Co wyraża mit o Dedalu  i Ikarze?

………………………………………………………………………………………………

   
 1. Bohaterem, który wszedł do niezwykłej budowli zbudowanej przez       Dedala był Tezeusz. W jakim celu tam się udał?
 2.  

………………………………………………………………………………………..

   
 1. Dzięki czemu i komu udało mu się  Tezeuszowi wydostać się z labiryntu?
 2.  

………………………………………………………………………………………………………………

   
 1. Za co został ukarany  Syzyf i       na czym polegała jego kara?
         …………………………………………………………………………………………………………..........
 2.  
 3. Starożytni Grecy tworząc mit       o Demeter i Korze,  chcieli       wyjaśnić powstawanie        ………………………………………………………………………………………………..
 4.  
 5. Kim był Narcyz? Dlaczego był       nieszczęśliwy?
 6.  

………………………………………………………………………………………………………………

   
 1.  Prometeusz nazywany jest       dobroczyńcą ludzkości, ponieważ ……………………………………………………………………………………………………………………
 2.  
 3. Herakles był skazany na wykonanie       (ilu? Zapisz słownie  )       …………………………………………. bardzo trudnych prac.
 4.  
 5. Wymień jedną z prac Herkulesa  ……………………………………………………      
 6.  
 7. Wyjaśnij znaczenia frazeologizmów:
 8.  

a)    stajnia Augiasza -  …………………………………………………………………

b)    koń trojański -  ……………………………………………………………………………

c)    syzyfowa praca -  ………………………………………………………………

d)    znaleźć się w  labiryncie - ……………………………………………………………

e)    nić Ariadny -  ………………………………………………………

f)    pięta Achillesa -  …………………………………………………
 
 

Środa i czwartek – Poznajemy balladę „Pani Twardowska”  Adama Mickiewicza.

Link             https://epodreczniki.pl/a/spotkanie-z-czartem/DN72LYYUI

 

Ćwiczenie 3. – film -   recytacja ballady, możecie słuchać i  czytać tekst, który znajduje się   niżej.

        Wyodrębnijcie bohaterów, miejsce  akcji, ćw. 5 – na brudno

 

Piątek  – lekcja online – omawiamy balladę.

 

Język angielski

Justyna Jezierska

GR. A1

PONIEDZIAŁEK  18.05 MATERIAŁ DO SAMODZIELNEJ PRACY.

do zeszytu: ćw. 4,5,6/85 podręcznik

4/85: Ułóż zdania z  podanych wyrazów z przeszłą forma czasownika to be; twierdzenie  i przeczenie.

5/85: Uzupełnij dialog  właściwa formą przeszłą czasownika to  be (was/wasn't/were/weren't). Na lekcji posłuchamy i sprawdzimy.

6/85:Ułóż pytania z  podanych wyrazów (po polsku: Czy...?) i podaj krótkie odpowiedzi zgodnie z  prawdą. Zacznij pytania od Was...  lub Were...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WTOREK  19.05 LEKCJA ONLINE

SUBJECT: WHAT DO YOU DO?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚRODA  20.05 MATERIAŁ DO SAMODZIELNEJ PRACY

SUBJECT: A VISIT TO  BLENHEIM

Aim: I read and  understand the story of Agata and friends.

 

1. Listen to the story, then read it aloud. Posłuchaj nagrania, następnie przeczytaj  historyjkę na głos.

**nagranie otrzymasz na maila (track 3.3).

Zwróć uwagę, ze Sophie opowiada o przeszłości.

 

2. Find in the text these sentences. Write  them in your notebook.

1. Winston Churchill (czytaj: Czerczil), brytyjski premier w latach  40-tych, urodził się w Blenheim.

2. Jaką historie?

3. Nie wierzycie mi?

4. Około 200 lat temu, w domu nad tym, jeziorem żyła dziewczyna ze  swoja rodzina.

5. On zasadził te drzewa.

6. Dziś, pałac jest otwarty dla zwiedzających.

7. Nabraliśmy cię!

8. Co masz na myśli?

9. Mój dziadek pracował tu za   młodu.

10. Wpadła do jeziora i zginęła.

11. Opowiadaj! O czym to?

12. Jej ubrania były mokre.

13. Mój dziadek widział jej ducha.

14. Co to było?!

15. Dziewczyna kochała to jezioro, ale ono ją zabiło.

16. Opowiedział mi historię jeziora.

17. Nie wierzysz w duchy, nieprawdaż?

18. Była tu nad jeziorem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CZWARTEK  21.05 LEKCJA ONLINE

 

 

 Agnieszka Polak

Gr. A2

https://drive.google.com/drive/folders/15gNE6OiQJ1z0TmrUbzQwxafceGEfTyLz?usp=sharing

 

Język rosyjski

Halina Kuźmicka

Poniedziałek

Temat: W  sklepie-dialogi

1.       Wpiszcie do  zeszytu zwroty stosowane podczas robienia zakupów:

Дайте,пожалуйста. -   Proszę mi podać.

Принесите,пожалуйста. - Proszę mi przynieść.

Покажите,пожалуйста. - Proszę mi pokazać.

Сколько стоит? – Ile kosztuje?

С вас 100 рублей. Pan/Pani płci 100 rubli.

Платите в кассу. Proszę zapłacić w kasie.

 

1 рубль -1 rubel

2,3,4 рубля – 2,33,4 ruble

5...рублей – 5…rubli

 2. Ułóżcie krótki  dialog na temat: Robię zakupy. Wykorzystajcie podane zwroty i słownictwo  nazywające artykuły żywnościowe

Środa

Temat: Powtarzamy,  utrwalamy: zakupy, sklep

LEKCJA ON-LINE WE ŚRODĘ  20 MAJA O GODZ. 15.00

1.       W podręczniku na str.  113 znajdziecie ćwicz.16. Wpiszcie je do zeszytu. Przypominam o konstrukcji:  chodzić po…- ходить за...

2.      Uzupełnijcie kartę  pracy, która znajdziecie w ZAŁĄCZNIKU

(możecie wpisać zadania  do zeszytu, jeżeli nie macie drukarki)

 

Język  niemiecki

Monika Ziemiacka

18.05.2020 (poniedziałek)

Lekcja 17

Temat: Komm essen! Poznajemy tryb rozkazujący.

Przepisujemy do zeszytu notatkę i uczymy się reguły gramatycznej na  pamięć (będzie nam potrzebne na lekcji online podczas robienia ćwiczeń)

Utrwalamy poznane słówka w aplikacji instaling. (wpisujemy w  aplikacji tłumaczenie słówek!)

 

Tryb rozkazujący tworzymy dla 2. osoby liczby pojedynczej, 1., 2., i  3. osoby liczby mnogiej.

 

2.os.l.poj – pomijamy zaimek osobowy du i końcówkę -st,  czasownik jest na 1. miejscu.

du kommst – komm!  Komm essen!  (Chodź jeść!)

 

2.os.l.mn – pomijamy zaimek osobowy ihr

ihr kommt – kommt!  Kommt  essen! (Chodźcie jeść!)

 

1. i 3. os l.mn – zamieniamy miejscami zaimek osobowy wir/Sie i  czasownik

wir kommen - kommen  wir!  Kommen wir essen! (Chodźmy  jeść!)

Sie kommen - kommen Sie!   Kommen Sie bitte essen!   (Proszę, niech Pani przyjdzie jeść!)

 

 

21.05.2020 (czwartek)

Lekcja 18

Lekcja online MS TEAMS godz.15.00 Obecność obowiązkowa!

Proszę przygotować zeszyt, podręcznik i ćwiczenia.

 

 

 

Historia

Krzysztof Wolański

Wtorek

Temat:   Dążenie do jedności państwa.

Lekcja na platformie NUADU.

 

Czwartek

Lekcja online.

 

Matematyka

prowadzący: HENRYKA KACZYŃSKA

WTOREK 19.05.2020

Temat: Liczby całkowite; liczby przeciwne

1.        Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=zitTB3GOuuE

2.        W zeszycie zapisz temat, oraz:

- kilka przykładów liczb  dodatnich: 12,  34,  127….

- kilka przykładów liczb  ujemnych: -22, -67, -132….

- kilka przykładów par liczb  przeciwnych:

4 i -4

12 i -12

356 i -356

         3. Napisz gdzie w  otaczającym nas świecie spotkamy się z liczbami ujemnymi

         4.  W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw. 1,2 str. 104  oraz 11,12 str. 106

POWODZENIA!

ŚRODA 20.05.2020

Temat:  Liczby całkowite na osi liczbowej

1.       Obejrzyj  film: https://www.youtube.com/watch?v=O1PoQzlZK80

2.       Zapisz  temat w zeszycie.

3.       W  zeszycie zrób zad.2, 3 str. 208 z podręcznika

4.       W  zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw. 3, 4 str. 104, 105

POWODZENIA!

CZWARTEK 21.05.2020

Temat:  Porównywanie liczb całkowitych

1.        Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=88_lpDJSbN8

2.        W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw. 5, 6, 7 str.  105

Dzisiaj o godz. 13:00  spotkamy się na lekcji online. Omówimy problemy związane z liczbami  całkowitymi.  Zaproszenie wysłałam we  środę.

Do zobaczenia!

POWODZENIA!

 

PIĄTEK 22.05.2020

Temat: Zadania  dotyczące liczb całkowitych

Dzisiaj  sprawdzisz swoje wiadomości o liczbach całkowitych

1.       Wykonaj  test:  https://szaloneliczby.pl/termometr/

2.       Wykonaj  test:  https://szaloneliczby.pl/czy-dana-liczba-jest-calkowita/  

 

POWODZENIA!

 

Biologia

Wojciech Poznański

ZACZYNAMY NOWY DZIAŁ –Różnorodność roślin

Temat:  Rośliny okrytonasienne. /zapisz  temat w zeszycie i poniższą notatkę uzupełniając ją/

Dziś poznamy grupę roślin  zaliczanych do okrytonasiennych – czyli pozostałe rośliny występujące na  świecie (ponad 250 tyś gatunków)

   
 1. Formy : /uzupełnij zdania       podając przykłady roślin/
 2.  

a)      Zielne-………………………………………………………………………………………………………………………..

b)      Krzewy-………………………………………………………………………………………………………………………

c)       Drzewa-……………………………………………………………………………………………………………………..

   
 1. Cechy roślin okrytonasiennych:       …………………………………………………………………………………
 2.  
 3. Budowa kwiatu i rozmnażanie       się: /narysuj i opisz kwiat/
   

                                                                     

wyjaśnij  pojęcia:

-zapylanie- …………………………………………………………………………………………………………………..

-zapłodnienie:  ………………………………………………………………………………………………………………

podaj przykłady:  rośliny wiatropylne-……………………………………………………………………………...,

rośliny  owadopylne-………………………………………………………………………………………………………….

 

Geografia

Sylwester Woś

Drodzy Uczniowie:

Poniżej link do poprawy lub zaliczenia kartkówki Pojezierza i Nizina Mazowiecka.

https://www.testportal.pl/test.html?t=MNENSYSNihDu

Kartkówka będzie dostępna przez 3 dni (od poniedziałku 00:01 do środy 23:59)

Powodzenia.

Kartkówkę poprawkową z Krajobrazu miejsko-przemysłowego udostępnię w środę i będzie aktywna do piątku.

Drodzy Uczniowie, poniżej link do lekcji samoedukującej;

https://view.genial.ly/5ec4f71caced720d95448ae1/presentation-pogoda

Zapraszam do nauki.


Poprawa kartkówki "Krajobraz miejsko-przemysłowy".

Dostępna do piątku do 23:59

https://www.testportal.pl/test.html?t=yFcsnN6BwUCS      

Plastyka

Izabela Danilewska

klasa 5 b lekcja on-line 18.05. o godz.9;00 -9;30

“Pejzaż z mojego okna”. O potrzebie tworzenia ekspresji i kontakcie z  naturą. Malowanie w plenerze – na miarę naszych możliwości. Jeśli chcesz  możesz obejrzeć filmik przygotowany przez edukatorów Muzeum Narodowego w  Warszawie https://youtu.be/HAc2e8ID3bY. Zainspiruj się  pejzażem zza okna wielkiego twórcy.  Zadanie Twoje polega na  namalowaniu, narysowaniu “Widoku z Twojego okna”, przyjrzyj się co widzisz,  zerknij w różnych porach dnia. Zobacz, jak światło wydobywa przedmioty,  postacie, ptaki na które nie zwróciłbyś uwagi wcześniej. Dostrzeż przyrodę i  jej ciekawe kształty. A może są rzeczy, na które nie zwracałeś/łaś wcześniej  uwagi. Pokaż jak najwięcej szczegółów i kolorów. Pamiętaj o pokazaniu głębi,  perspektywy obrazu. Jeżeli nie masz farb, kredek znajdź rozwiązanie. (A może  masz stare cienie do powiek, które też można wykorzystać? Jak oddać kolor za  pomocą malowania rozpuszczoną kawą? A może masz dużą ilość przypraw, które  mama pozwoli wykorzystać? Możesz ułożyć pracę ze skrawków materiałów). Tu  liczy się Twoja wyobraźnia i jak pamiętasz nie technika jest ważna, ale twój  przekaz! Zdjęcie pracy proszę o zamieszczenie do 26.05.2020 na padlecie,  zostaną ocenione. Nie zapomnij: Imię, pierwsza litera nazwiska i tytuł pracy.

 

Muzyka

Urszula Zajkowska

Zadanie dla chętnych

Informatyka

Małgorzata Kossakowska gr. 02

Dalej będziemy pracować w Excelu. Znowu będziemy to robić wspólnie w  Teamsach. Tuż przed lekcją wyślę Wam na maila link, dzięki któremu będziecie  mogli wspólnie pracować nad plikiem w Excelu, tak jak poprzednio. Proszę  zatem przed lekcją informatyki zalogować się na swojego maila i sprawdzić  pocztę.

W poniedziałek 18.05.2020 o godz.  10.00, o godz. zapraszam na spotkanie w Teamsach.

 

Technika

Jerzy Zielinko

20.05. 2020 (środa)

Temat: Jak  obliczyć kaloryczność posiłku?

Kliknij na  link:

https://www.youtube.com/watch?v=X2LprFayMBM

Na  podstawie filmu wyjaśnij, jak obliczamy wartość kaloryczną posiłku?

Swoje odpowiedzi wyślij (jeśli potrafisz) na adres: jziel1@wp.pl

Powodzenia!

 

WF

5b chłopcy  Dorota Cywoniuk 

Zadania do wykonania na ten tydzień. Powodzenia.

 https://ewf.h1.pl/student/?token=DovaY25PUVw4fa0jLshN6rDEQiJ0X630ncMBpRIQn0WvUIPYOf

 https://ewf.h1.pl/student/?token=iSKVGMWCEANIwDqnfFMvoLz9Gyc4TjWwrnvI7JaXMyc61y452r

 https://ewf.h1.pl/student/?token=BPUoEYYc63cJMxgn8mzFThpT2L4b7pCYYdhst7FtzCyb5q2IZ7

 https://ewf.h1.pl/student/?token=db5vWismU6QCNIywOoGGWF1VCmrLEP8q8G9lneKwXdSScVttnE

 

 

 5b dziewczęta – Sylwia Czech

18.05

Piłka ręczna sposoby poruszania się w ataku i w obronie

https://ewf.h1.pl/student/?token=c6Z4I8AUOJ2AWAPHsyATe9t6Hx8ozgbqEsY6bj9Am4tiRBLpfk  

 

 20.05

Piłka ręczna- Omówienie i ćwiczenia  doskonalące chwyt piłki, podania oraz kozłowanie.

https://ewf.h1.pl/student/?token=sCHEfGLsfrT7swWJv5VHa8aErqa5RqAsqHKMujXM1QjLtmoaLs  

21.05

Podstawowe ćwiczenia piłkarskie doskonalące prowadzenie  piłki wewnętrzną częścią stopy.

https://ewf.h1.pl/student/?token=IObYYsOjcyFElhQYW9myfrviS09QpbD98adzU5uk5s6DbtrAWB  

 

22.05

Quiz, zasady, ciekawostki związane z siatkówką.

https://ewf.h1.pl/student/?token=i8YoMrGH611Q0S4TJkIjV34vjvpqaQIfNFi9qbeHTTPBRgZMqJ  

 

 

Religia

Religia katolicka

Prowadzący:  ks. Łukasz Wysocki SJ

Katecheza  19.05.2020  r. (wtorek)

Temat:  Polak  dla całego świata – Jan Paweł II, Część I

Zrób  znak krzyża +

Odmów  modlitwę:

Ojcze Nasz…

 

Zapisz temat  w zeszycie.

W ramach  dzisiejszej lekcji zobacz film.

https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s

Zastanów się  i odpowiedz na pytania w zeszycie:

1.     Gdzie  i kiedy urodził się Jan Paweł II

2.     Jak  się nazywał?

3.     Jaki  był ojciec Karola?

4.     Kto  po śmierci mamy Karola stał się jego matką?

5.     Jakie  były pasje Karola?

6.     Co  bardzo często robił Karol?

7.     Jakie  motto przyjął jako biskup i papież?

8.     Jaka  cecha człowieka była dla niego najważniejsza?

9.     Jaką  rocznicę obchodzimy 18.05.2020 r.?

Zrób znak krzyża +

Odmów: Modlitwę Chwała Ojcu …

 

Katecheza  20.05.2020  r. (środa)

Temat:  Polak  dla całego świata – Jan Paweł II, Część II

Zrób  znak krzyża +

Zobacz  film

https://www.youtube.com/watch?v=2luPuThCeSY

 

Odmów  modlitwę:

Pod Twoją obronę