Zadania dla kl. V

21/3/2020
Aktualności

Zadania dla klasy V

Język polski

V A - prowadząca: Katarzyna Rybnik

Moi Drodzy, czytajcie lektury, które Wam podałam – to zadanie długoterminowe . Codzienne czytanie jest niezbędne.  Cieszcie się odkrywaniem świata, czytając książki, artykuły z różnych dziedzin – tych, które was interesują.

Proponuję Wam pracę z dwoma tekstami– wszystkie znajdują się poniżej.

Przypominam, że w przypadku pojawienia się słów, których nie znacie, szukacie ich znaczenia – w ten sposób uczymy się też języka polskiego.

Tydzień z mitami – co Wy na to?Trochę powtórzymy ważne w kulturze teksty, zapewne coś nowego odkryjemy.

Ćwiczenia wykonujcie na kartkach lub w brudnopisie – to do tych, których zeszyty zostały w szkole. Notatki  z polskiego porządkujcie w jednym miejscu.

1.     Marzenia o lataniu – mit o Dedalu i Ikarze.

2.     Skąd się wzięły pory roku – mit o Demeter i Korze.

3.     Nauczcie się ładnie opowiadać -  ustnie – te mity.

Załącznik z materiałami do pobrania

V B - prowadząca: Katarzyna Rybnik

Moi Drodzy, czytajcie lektury, które Wam podałam – to zadanie długoterminowe . Codzienne czytanie jest niezbędne.  Cieszcie się odkrywaniem świata, czytając książki, artykuły z różnych dziedzin – tych, które was interesują.

Proponuję Wam pracę z dwoma tekstami– wszystkie znajdują się poniżej.

Przypominam, że w przypadku pojawienia się słów, których nie znacie, szukacie ich znaczenia – w ten sposób uczymy się też języka polskiego.

Tydzień z mitami – co Wy na to?Trochę powtórzymy ważne w kulturze teksty, zapewne coś nowego odkryjemy.

Ćwiczenia wykonujcie na kartkach lub w brudnopisie – to do tych, których zeszyty zostały w szkole. Notatki  z polskiego porządkujcie w jednym miejscu.

1.     Marzenia o lataniu – mit o Dedalu i Ikarze.

2.     Skąd się wzięły pory roku – mit o Demeter i Korze.

3.     Nauczcie się ładnie opowiadać -  ustnie – te mity.

Załącznik z materiałami do pobrania

Vc -prowadząca: Dorota Moniuszko-Puczyńska

Zadania do wykonania w bieżącym tygodniu

 Temat: Teraz Zeus ma głos…….

1.      Przeczytaj bardzo uważnie tekst z pomarańczowego podręcznika – strony 143 – 147.

2.      Dokończ zdanie:

Zeus opowiada historię Demeter młodemu N…………….

3.      Wymień bogów, którzy występują w micie. Napisz,czego są bóstwami, np.

Helios – bóg słońca,

Zeus - ……………………………………………………….

Demeter - ………………………………………………..

Hades -…………………………………………………….

Hermes - …………………………………………………

Notos - ……………………………………………………

Kora (Persefona)  – żona………………………………………………  

4.      Zapisz w kolejności punkty planu.

a.      Spotkanie z pastuchem i jego opowieść.

b.     Narodziny Kory i szczęśliwe życie z matką.

c.      Porwanie dziewczyny.

d.     Przybycie zrozpaczonej matki na Olimp i rozmowa z Zeusem.

e.     Pobyt u boga Heliosa.

f.       Wizyta Hermesa u zrozpaczonej Demeter.

g.      Zmiany na ziemi.

h.     Odwiezienie Persefony do matki.

i.        Decyzja Zeusa dotycząca losów Persefony.

j.       Radość kobiet z ponownego spotkania.

k.      Informacja o zjedzeniu przez Korę ziaren granatu.

5.      Przepisz z tekstu mitu jedno zdanie mówiące o uczuciach Demeter.

6.      Przepisz z niebieskiej ramki na stronie 148, co to jest personifikacja.

7.      Dokończ zdanie:

Mit o Demeter i Korze wyjaśniał starożytnym Grekom, jak powstały ……………………………………………………………….

8.      Napisz list do Demeter – w imieniu bogów lub ludzi- w którym poprosisz ją o ponowne objęcie opieki nad ziemią. Napisz,dlaczego prosisz, aby Demeter znowu zaopiekowała się ziemią. List napisz na komputerze i wyślij w ciągu tygodnia na adres : dormicha@wp.pl.

Jeśli się nie wyrobicie, to list można wysłać dzień lub dwa później.

 

Odpowiedzi do zadania 4:b,c,a,e,d,g,f,h,j,k,i

 

 Temat: Orzeczenie

1.      Przeczytaj uważnie to, co jest napisane pod spodem.

Orzeczenie

a.        informuje o stanie lub czynności wykonywanej w zdaniu,

 

b.      Jest wyrażone czasownikiem w formie osobowej ( biega, skacze, myśli ),

 

c.       Odpowiada na pytania: co robi?, co się z nim dzieje?

 

d.       np. Ania szybko biegnie. Orzeczeniem w tym zdaniu jest wyraz biegnie, gdyż nazywa on czynność wykonywaną w zdaniu i odpowiada napytania: co robi?, co się z nim dzieje? i jest to czasownik w formie osobowej.

 

2.      Zapisz w zeszycie, co to jest orzeczenie.

3.      W podanych zdaniach wstaw orzeczenia ( przepisz zdania ).

Tomek ………………………….. książkę.

Magda od wczoraj …………………………… obraz.

Dzieci ……………………………. od kilku dni do szkoły.

Nie ………………………….. chodzić do lekarza.

Zadowolone dziewczynki ……………………………..wczoraj na wycieczkę.

4.      Przepisz podane zdania i podkreśl w nich orzeczenia.

Meduza czarami zamieniała wszystko w kamień.

Dzielny Perseusz pokonał potwora.

Dokonał tego dzięki pomocy Ateny i Aresa.

Boski posłaniec ofiarował śmiałkowi czapkę niewidkę.

Lśniąca tarcza ochroniła śmiałka.

Groźna meduza skamieniała.

 

Odpowiedzi do zadania 2. ( zamieniła,pokonał, dokonał, ofiarował, ochroniła, skamieniała).

 

Kochani, jeszcze taka prośba, na TVP Kultura obejrzyjcie 25.03. o godz. 13.00 „Dzieje mistrza Twardowskiego” – oba teksty będziemy przerabiali.

 

Życzę powodzenia, w razie pytań lub wątpliwości kontaktujcie się ze mną przez Dziennik elektroniczny.

Vd - prowadzący Halina Kuźmicka

Temat: Kim jest ten więzień?-Wanda  Markowska „Prometeusz”(2h)

1.       Przeczytaj  fragment mitu ze str. 138-141

2.       Posługując się  tekstem uporządkuj zdarzenia -zad. 1 str.141-nazwij zdarzenie przedstawione  na rysunku

3.       Jak żyli ludzie  stworzeni przez Prometeusza ludzie(4 akapit w tekście)? Zapisz od myślników,  np. snuli się nie słysząc i widząc jak zjawy, nie znali narzędzi pracy…

4.       Co zmieniło się  w ich życiu za sprawą tytana?-wylicz od myślników np. podarował ogień,  nauczył budowania domów…

5.       Napisz krótką  notatkę na temat:

Który z darów Prometeusza był wg  Ciebie najcenniejszy? Dlaczego tak sądzisz?

6.       Odpowiedz na  pytanie: W jaki sposób Zeus ukarał tytana? Zapisz odpowiedź w zeszycie

7.      Jaki był Prometeusz?-zad. 5 str. 142(  najlepiej w formie mapy mentalnej, zapisy dookoła pojęcia)

                                    Np.  PROMETEUSZ-mądry, opiekuńczy

8.      Kolorem zapisz do zeszytu pojęcie:  prometejski (jest na marginesie tekstu) i zapamiętaj, co znaczy

9.      Posługując się informacjami z  internetu, z własnego doświadczenia, przygotuj plakat -format dowolny, może  być prezentacja: (Praca długoterminowa)

A)      Przykłady osób, których współcześnie   możemy nazwać dobroczyńcami ludzkości

B)      Przykłady osób, których znamy z historii, naukowców i  możemy nazwać dobroczyńcami ludzkości

 

Temat: Wiem,  umiem-ćwiczenia ortograficzne(2h)

1.      Z dowolnego mitu wypisz 10 wyrazów z  „ó”, i 10 wyrazów z „rz”, wpisz je do zeszytu i zapamiętaj pisownię.

2.      Ułóż dyktando o bogach i ich czynach,  wykorzystując wiedzę ze znanych ci mitów. Postaraj się, aby znalazły się w  nich wyrazy z utrudnieniami ortograficznymi. (8-10 zdań).

3.      Wejdź na stronę www. dyktanda.net,  wybierz dyktanda dla klas 4-6, np. Koralowce i rafy koralowe, Filmy i  książki, Stany skupienia wody.

Wykonaj je, sprawdź a wyrazy niepoprawnie uzupełnione zapisz w  zeszycie

 

Temat: Mity  ożywają – bogowie i bóstwa(1h)

 1.       Przeczytaj  wiadomości na str. 130-135- wykonaj notatkę do zeszytu, może być w formie  tabeli, postaraj się zapamiętać wiadomości, np.

                     

Bogowie    i Bóstwa

Kim są?

Hera

Królowa    Olimpu, troszczyła się o kobiety i wdowy;

Atena

Bogini    mądrości

 

 

Język angielski

V AB grupa A2 - prowadząca Agnieszka Polak

Hello students! Let’s start week 2!

Zaczynamy  drugi tydzień naszej zdalnej nauki. Dziękuję tym, którzy wykonali powierzoną  pracę, ale niestety nie byli to wszyscy. Cele na ten tydzień to:

·          ćwiczenie użycia nazw miejsc w mieście.

·          ćwiczenie twierdzeń i przeczeń z czasownikiem  BE w przeszłości – WAS / WASN”T i WERE / WEREN’T;

·          ćwiczenie czytania ze zrozumieniem;

·          ćwiczenie opisywania miejsc w przeszłości  przy użyciu there was i there  were.

W razie jakichkolwiek pytań  napiszcie wiadomość przez dziennik lub na adres e-mail:  angielski.polak.agnieszka@gmail.com . Rozwiązanie zadania, zdjęcie lub zrzut  ekranu wysyłajcie mi na adres e-mail angielski.polak.agnieszka@gmail.com ,  ponieważ będę Waszą pracę starała się skontrolować i w późniejszym czasie –  ocenić. Jeśli pojawią się quizy na KAHOOT lub QUIZIZZ to podpisujecie się PEŁNYM IMIENIEM I NAZWISKIEM.

Pozdrawiam  serdecznie!

Agnieszka  Polak

 

Dopasuj nazwy miejsc do zdań. Wyślij odpowiedzi przez dziennik lub na  podany adres e-mail: angielski.polak.agnieszka@gmail.com

department  store  /  theatre     / post office   /    town hall   /   train station  

1  I'm buying clothes. ______________________________

2  I'm getting on a train. ______________________________

3  I'm watching a play. ______________________________

4 I’m buying  stamps. ___________________________

5  I'm paying a parking ticket. ______________________________

 

Uzupełnij brakujące  wyrazy. Wyślij odpowiedzi przez dziennik lub na podany adres e-mail:  angielski.polak.agnieszka@gmail.com

1  You can buy food at the s __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ .

2  You can post a letter at the p __ __ __  o __ __ __ __ __.

3  Where’s the cinema? It’s o __ __ __ __ __ __  __ the train station.

4  You can see a doctor at the h __ __ __ __ __  __ __ __.

5  Where’s the library? It’s n __ __ __  to the book shop.

6  You can report a stolen bicycle at the p __  __ __ __ __  s __ __ __ __ __ __.

7  You can get money at the b __ __ __.

8  Where’s the park? It’s b __ __ __ __ __ __  the church and the library.

 

W czasie przeszłym w  twierdzeniach czasownik BE ma dwie formy WAS  oraz WERE, a przeczenia od nich to WASN’T (was not) i WEREN’T (were not).

Formę WASN’T stosujemy przy osobach I  (ja), he (on), she (ona), it (ono) oraz przy rzeczownikach w liczbie  pojedynczej (Anna, Adam, Mike, a bike,  milk itp.).

Formę WEREN’T stosujemy przy osobach we (my), you (ty / wy), they (oni, one) oraz przy rzeczownikach w  liczbie mnogiej (Adam and Anna, Mike  and I, my parents, children itp.).

Jako ćwiczenie wykonaj  zadania:

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/was_not_were_not.htm

http://www.adelescorner.org/grammar/past_tense/was_were_neg.html

 

Uzupełnij quiz z WASN’T i  WEREN’T. Pamiętaj, aby w nazwie użytkownika wpisać swoje pełne imię i  nazwisko. Quiz jest ważny do 28.03.2020.

https://kahoot.it/challenge/0283302?challenge-id=bddd24ce-e722-4a70-a0bb-b88f1338dd6c_1584719094441

 

Przeczytaj trzy  teksty.   Na  podstawie  informacji   zawartych  w  treści zdecyduj, czy podane zdania są  prawdziwe (TRUE), czy fałszywe (FALSE). Wyślij odpowiedzi przez dziennik lub  na podany adres e-mail: angielski.polak.agnieszka@gmail.com

Tekst 1.

Boy: Listen, Meg, it  was a wonderful idea! This CD you gave me for my birthday is great! Thank you  so much.

Girl: Oh, I’m glad  you like it.

1. The boy thanks for the present.

 

Tekst 2.

Girl: I’m  Monica.   I  have  a   younger  sister,  Claudia.   She’s  in  class   5A.  She’s  a   very  good student. I’ve got a  brother, too. He studies in London.

2. The girl talks about her school.

 

Tekst 3.

Boy: Mum, what are  you doing after work today?

Woman: I’m going  shopping.

Boy: I can go with  you. And later we could go for a walk and have some ice-cream together.

Woman: OK. Great  idea!

3. The boy suggests spending time with his mum.

 

W teraźniejszości, aby  powiedzieć, że coś się gdzieś znajduje używamy THERE IS, czyli (tam) jest lub znajduje się (w liczbie  pojedynczej) oraz THERE ARE, czyli  (tam) są lub znajdują się (w liczbie mnogiej). Np.:

There is a gym in our school.

There are 25 chairs in classroom 13.

Podobnie mamy w czasie  przeszłym. Aby powiedzieć, że coś gdzieś się znajdowało w liczbie pojedynczej  użyjemy THERE WAS (gdyż WAS jest  czasem przeszłym od IS) i będzie to oznaczało (tam) było lub była, czy też znajdowało się. W liczbie mnogiej  natomiast użyjemy THERE WERE (gdyż  WERE jest przeszłością od ARE) i będzie to oznaczało (tam) były lub byli, czy też znajdowały się. Np.:

There was an English lab in room 5 last year.

There were students at school last month.

 

W liczbie pojedynczej od  THERE WAS mamy przeczenie THERE WASN’T, a pytanie WAS THERE…?

W liczbie mnogiej of THERE  WERE mamy przeczenie THERE WEREN’T, a pytanie WERE THERE...?

 

Jako ćwiczenie wykonaj  zadania:

https://elt.oup.com/student/englishfile/beginner/a_grammar/file06/grammar06_b01?cc=global&selLanguage=en

https://www.montsemorales.com/gramatica/therewaswere24.htm

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=5211

 

Uzupełnij quiz z THERE WAS i THERE WERE. Pamiętaj, aby w nazwie użytkownika wpisać swoje pełne imię i  nazwisko. Quiz jest ważny do 28.03.2020.

https://kahoot.it/challenge/0819857?challenge-id=bddd24ce-e722-4a70-a0bb-b88f1338dd6c_1584721871023

 POWODZENIA!

 

 

KLASA 5c/d gr. A1

PROSZĘ PRZEPISAĆ NOTATKĘ DO  ZESZYTU:

 

Subject:  GIVING DIRECTIONS. UDZIELANIE WSKAZÓWEK W MIEŚCIE.

 

CELE:

·          WIEM  JAK ZAPYTAĆ O DROGĘ, KIEDY SIĘ ZGUBIĘ

·          UMIEM  POMÓC KOMUS KTO SIĘ ZGUBIĆ DOTRZEĆ DO JAKIEGOŚ MIEJSCA.

 

ZADANIE 1.

W RAMACH POWTÓRKI MIEJSC W  MIEŚCIE UZUPEŁNIJ QUIZ DO 27.03.2020

https://kahoot.it/challenge/0520247?challenge-id=8efcf187-de65-44ca-86ce-f2108d58c2b6_1584719628143

 

ZADANIE 2.

1.       Zapisz wyrażenia do zeszytu:

 

GIVING DIRECTIONS / Udzielanie wskazówek w mieście.

·          Excuse  me, how do I  get to…, please? –  Przepraszam,  jak dojść do…?

·          Excuse me, where is the…?- przepraszam,  gdzie jest…?

·          Go up the street – idz w gore ulicy

·          Go Down the street - w dól ulicy

·          Go along the street- idź wzdłuż ulicy

·          Go  straight on- idź prostp

·          Go over the bridge- przejdź mostem

·          Go through the park-przejdź przez park

·          Cross the street-przejdź przez ulicę

·          Go past the post office- miń pocztę

·          Turn  left/ right- skręć w lewo/prawo

·          Take  the first right/left- skręć w pierwszą w prawo/lewo

·          Roundabout-  rondo

·          Traffic  lights- światła/sygnalizacja świetlna

·          crossroads,  junction  - skrzyżowanie

·          way-  droga

·          opposite-na  przeciwko

·          just round the corner- tuż za rogiem

·           

 

2.        Obejrzyj  filmik kilka razy, zatrzymuj nagranie i powtarzaj. Śledź drogę na mapie.

https://www.youtube.com/watch?v=-_YoeEY8FPM#action=share

 

3.       Wykonaj  ćwiczenia online:

http://users.skynet.be/fa598346/leshoekje/ICT-oef%20ENG2/unit4-traffic.htm

http://users.skynet.be/fa598346/leshoekje/ICT-oef%20ENG2/traffic_signs_voc.htm

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/directions

 

SUBJECT: PAST SIMPLE.  NEGATIVE FORMS AND QUESTIONS WITHE THE VERB „BE”.  PYTANIA I PRZECZENIA Z CZASOWNIKIEM  “BYĆ” W CZASIE PRZESZŁYM.

 

 ZADANIE 1.

OBEJRZYJ FILMIK I PRZYPOMNIJ SOBIE FORMY PRZESZŁE CZASOWNIKA „BE”

https://www.youtube.com/watch?v=IxSO1LQpJHg

 

ZADANIE 2.

WYKONAJ ZADANIA NA KAHOOT DO PIĄTKU.

https://kahoot.it/challenge/0204298?challenge-id=8efcf187-de65-44ca-86ce-f2108d58c2b6_1584722477401

 

ZADANIE 3.

https://quizizz.com/join/pre-game/running/U2FsdGVkX18v48TT0eCvzUcjgJjgBOkSFfEyNEgt5wSLL%252BfGK2vQOaBDuCS0NmhAYGQtJFLGJ4rPi4W839%252BdVg%253D%253D/start

 

ZADANIE 4.

https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/past-simple-forms

https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/past-simple-forms-2

https://agendaweb.org/verbs/tobe-past-simple/index.html

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/was_were.htm

https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/past-simple-write-1

Osoby,  które mają ćwiczenia proszę o uzupełnienie zad 1,2,3/34

KLASA  5C     ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

 

SUBJECT : NATURE (NEJCZER). NATURA.

 

1)     ZAPISZ NOWE SŁÓWKA DO ZESZYTU I POSTARAJ SIĘ JE  ZAPAMIĘTAĆ:

1.    MOUNTAIN  (małtejn) –góra

2.    Valley- (wali)  dolina

3.    Hill- wzgórze

4.    Waterfall  (łoterfol) –wodospad

5.    Lake (lejk)-  jezioro

6.    River-rzeka

7.    Cliffs- (klifs)  klify

8.    Woods (łuds)  –lasy

9.    Island  (ajland)- wyspa

10.                     Field (fild) –  pole

11.                     Sea (si)- morze

12.                     Beach (bicz)  –morze

  

2)    Przećwicz  słownictwo za pomocą zadań online:

 

https://quizizz.com/join?gc=854572

https://quizizz.com/join?gc=666122

 

3)     Połącz sylaby z obu kolumn i zapisz wyrazy do  zeszytu. Użyj różnych kolorów:

Riv

Mount

Val

Is

Be

Fie

 

land

ld

ach

ain

ley

er

KLASA 5AB / CD - prowadząca J. JEZIERSKA

Lesson 3  

SUBJECT: My town

AIM: I canname places in town. (Potrafię nazwać miejsca w mieście)

Mam  nadzieje, że macie w domach podręczniki. Podaję ćwiczenia z książki, ale także online.

I. Places in town.

Poćwiczcie nazwy miejsc online:

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/places-town

Tu zróbcie wszystkie 4 ćwiczenia:

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=6165

Ćw 2 (zdanka)-do zeszytu poproszę;-)

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/city/places-1

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/city/places-2

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/city/places-3

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2009

https://www.vocabulary.cl/Games/Places_City.htm

https://www.montsemorales.com/vocabulario/PlacesTown2.htm

DLA CHĘTNYCH:

http://digitalcampus.free.fr/Level1/Unit13/SubUnit131/PlaceDescrip01.jmt.htm

Z podręcznika do zeszytu: Ćw 2/75 Uzupełnij zdania słówkami z ćw 1.

Nie przerażajcie się ilością linków. To są naprawdę fajne i nietrudne ćwiczenia.

Proszę także WSZYSTKICH o przesłanie mi na mój adres mailowy Waszych adresów (z imieniem i nazwiskiem). Zapewne będziemy pracować zdalnie jeszcze dłuższy czas, więc Wasze maile ułatwią nam przepływ informacji i wspólną pracę. Podajcie tylko ten adres, którego będziecie regularnie używać.Najlepiej, aby to był WASZ adres, a nie rodzeństwa lub rodziców.

Mój:jot.jezierska@o2.pl

Let's keepin touch!

JJ

LESSON 4

Subject: We were at home last week.

              W tamtym tygodniu byliśmy w domu)

Aim: I can use past form of "to be" (Potrafię używać formy przeszłej czasownika"być")

Znacie już czasownik BYĆ. Czas na opowiadanie o przeszłości:-)

Zapoznajcie się z odmianą tego czasownika w czasie przeszłym, czyli jak powiedzieć, że byłem, byłeś..itd).

https://www.youtube.com/watch?v=IxSO1LQpJHg

A teraz czas na ćwiczenia:

https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be-past-simple.htm

https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/past-simple-forms

https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/past-simple-forms-2

https://agendaweb.org/verbs/tobe-past-simple/index.html

https://www.grammarbank.com/was-or-were-exercise.html

https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/past-simple-write-1

Good luck!

JJ

Język rosyjski

Va,b,c,d

Temat: Święta i tradycje w Polsce i w  Rosji (2h)

1.       Posłuchaj na  płycie tekstu ze str. 91-92, przeczytaj tekst jeszcze raz.

Wypisz  nazwy świąt, o których jest mowa. Wybierz jedno święto, np. Wielkanoc (Пасха),  wymień tradycje z nim związane (zapis w  zeszycie oczywiście po rosyjsku).

 

2.       Co to jest  „Maslenica”? zapoznaj się z wiadomościami na str. 94 i napisz krótka notatkę  do zeszytu.

 

3.       Poszukaj w  Internecie wiadomości na temat najważniejszych świąt w Rosji-wpisz je do  zeszytu.

 

4.       Przygotuj na  kartce A4 pracę: Święta w Polsce – w jakim miesiącu są obchodzone (nazwa  miesiąca po rosyjsku, nazwa święta po polsku)

 

Język  niemiecki

Klasa Va -  grupa z niemieckiego                 

 https://kast6.testportal.pl/test.html?t=TtPyeCZAwHe9

 

Historia

5d

Drodzy uczniowie, zaczynamy nowy dział Polska Piastów , proszę go zapisać na nowej stronie zeszytu

Temat: Początki Polski

Podręcznik s. 137- 141, w zeszycie uzupełnić informacje

1. Plemiona polskie

2. Uzupełnij tekst

Pierwszym historycznym władcą Polski był ...........  . W ......... roku przyjął ................od Czechów. Ożenił się z księżniczką czeską  o imieniu .............  .

Oblicz ile lat temu Polska przyjęła chrzest.

3. Wymień 3 przyczyny  chrztu Polski

4. Wymień 3  skutki przyjęcia chrześcijaństwa przez Polskę

Obejrzyj film edukacyjny państwo Mieszka   https://gwo.pl/panstwo-mieszka-i-p4407

5A  5B 5C

Temat: Mieszkańcy średniowiecznego miasta

 

1)     https://epodreczniki.pl/a/mieszkancy-sredniowiecznego-miasta/D1Amcmt2V

2)     Na podanej stronie wykonaj ćwiczenie  1 i 2

3)     W podsumowaniu tematu odpowiedz na pytania:

Czym zajmowali się mieszkańców średniowiecznego miasta?

Historia 5C IND

Temat: Europa Karola Wielkiego.

1)     Zapoznaj się z tematem w podręczniku s. 94-98.

2)     https://epodreczniki.pl/a/europa-karola-wielkiego/DCqJiIwqV

3)     Odpowiedz na pytanie : Gdzie znajdowała się stolica Imperium Karolińskiego? (podręcznik s.97)

4)     W zeszycie napisz jakie przedmioty były uczone w szkołach karolińskich ( podręcznik s .98)

Matematyka

MATEMATYKA– prowadzący:  HENRYKA KACZYŃSKA

Klasa Va, Vb

WTOREK 24.03.2020

Temat:  Zadania wykorzystujące diagramy procentowe

   
 1. Obejrzyj prezentację: https://epodreczniki.pl/a/diagramy-procentowe/D19LrCsEC
 2.  
 3. Wysłuchaj uważnie lektora       i przeanalizuj przykłady
 4.  
 5. Wykonaj ćwiczenia: 1,2,3,       które są pod omawianymi przykładami. Odpowiedzi zapisz w zeszycie
 6.  

UWAGA:

Wszystko zapisuj w zeszycie do matematyki

POWODZENIA!

 

ŚRODA 25.03.2020

Temat:  Utrwalamy wiadomości dotyczące ułamków dziesiętnych

   
 1. Rozwiąż test online, który znajdziesz w materiałach Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego GWO. Znajdziesz go w tym miejscu:
 2.  

Ø   gwo.pl

Ø   strefa ucznia

Ø   szkoła podstawowa

Ø   klasa 5

Ø   matematyka

Ø   testy online

Ø   ułamki dziesiętne

Pamiętaj!  Aby rozwiązać test musisz najpierw wykonać obliczenia w zeszycie. Niewiele  zadań zrobisz w pamięci. Jeżeli po sprawdzeniu okaże się, że masz błędy, wróć  do testu i spróbuj wykonać te zadania jeszcze raz.

POWODZENIA!

 

CZWARTEK 26.03.2020

Temat:  Powtarzamy wiadomości o ułamkach z  zwykłych

1.        Rozwiąż test online, który znajdziesz w materiałach Gdańskiego  Wydawnictwa Oświatowego GWO. Znajdziesz go w tym miejscu:

Ø   gwo.pl

Ø   strefa ucznia

Ø   szkoła podstawowa

Ø   klasa 5

Ø   matematyka

Ø   testy online

Ø   ułamki zwykłe

Pamiętaj!  Aby rozwiązać test musisz najpierw wykonać obliczenia w zeszycie. Niewiele  zadań zrobisz w pamięci. Jeżeli po sprawdzeniu okaże się, że masz błędy, wróć  do testu i spróbuj wykonać te zadania jeszcze raz.

POWODZENIA!

 

PIĄTEK 27.03.2020

Temat: Powtarzamy wiadomości o figurach geometrycznych  

Od przyszłego tygodnia wracamy do geometrii i będziemy się uczyć o  polach figur, dlatego powtórz to, co już wiesz o figurach geometrycznych. W  tym celu:

1.        Rozwiąż test online, który znajdziesz w materiałach  Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego GWO. Znajdziesz go w tym miejscu:

Ø   gwo.pl

Ø   strefa ucznia

Ø   szkoła podstawowa

Ø   klasa 5

Ø   matematyka

Ø   testy online

Ø   figury na płaszczyźnie

Pamiętaj!  Aby rozwiązać test musisz najpierw wykonać obliczenia w zeszycie. Niewiele  zadań zrobisz w pamięci. Jeżeli po sprawdzeniu okaże się, że masz błędy, wróć  do testu i spróbuj wykonać te zadania jeszcze raz.

UWAGA:

JEŻELI COŚ SPRAWI CI WYJĄTKOWĄ TRUDNOŚĆ, ZAZNACZ  TO W ZESZYCIE. PO POWROCIE DO SZKOŁY WYJAŚNIMY WSZELKIE TRUDNOŚCI. MOŻESZ  RÓWNIEŻ ZADAWAĆ MI PYTANIA POPRZEZ POCZTĘ W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM.

 POWODZENIA!

 

Matematyka – kl. 5c –Alina Pieszko  (23 – 25.03.2020)

1)     Zapisać temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych

·        Przeczytać temat z podręcznika str.167

·        Z uwagą obejrzeć film   - https://www.youtube.com/watch?v=NmuR91sLyLk

·        W zeszycie wykonać  zad. 1/167 oraz 2/168, 6/168

·        W ćwiczeniach zrobić zadania ze str. 85 i 86

Matematyka – kl. 5c –Alina Pieszko  (26 – 27.03.2020)

2)     Zapisać temat: Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych

·        Przeczytać temat z podręcznika str.169

·        W zeszycie wykonać  zad. 1/169 oraz 2/170, 3/170,  5/170

·        W ćwiczeniach zrobić zadania ze str. 87

 

Matematyka – kl. 5c NI Marysia M. – Alina Pieszko - (23 – 25.03.2020)

1)     Zapisać temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych

·        Przeczytać temat w podręczniku str.151 - 152

·        Z uwagą obejrzeć filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=JhsRo2EdyQw

https://www.youtube.com/watch?v=jr58hkXreQQ

·        W zeszycie wykonać zadania z podręcznika 1/152,3/152

·        W ćwiczeniach zrobić zadania 1,3/74 , 4,6,7/75

Matematyka – kl. 5cNI Marysia M. – Alina Pieszko - (26 – 27.03.2020)

2)     Zapisać temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych  - zadania

·        W zeszycie wykonać zadania z podręcznika 7/153,8/153

5d - prowadzący Ewa Karpacz

Temat 1(poniedziałek): Ćwiczenia  w dzieleniu ułamków zwykłych.

Zadania 97,98,99 strona 256 w  podręczniku

Temat 2(wtorek): Doskonalenie  dzielenie ułamków zwykłych.

Wykonaj ćwiczenia ze stron 85 i 86.
 
 

Temat 3(środa): Działania  na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

1. Przeczytaj tekst z podręcznika  ze strony 171.

2. Obejrzyj film na youtube.pl  : https://www.youtube.com/watch?v=-kA_OmaLT9U

3. Zrób w zeszycie zadanie 1 i 2 ze  strony 172 z podręcznika.

Temat 4(czwartek): Ćwiczenia  wykonywania działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

Wykonaj ćwiczenia ze strony 88.

             Rozwiązania zadań zapisujemy w  zeszytach do matematyki. W razie jakichkolwiek wątpliwości kontaktujemy się  przez dziennik elektroniczny.

POWODZENIA!

             Jeżeli coś sprawi Ci dużą trudność,  zaznacz to w zeszycie. Po powrocie do szkoły wyjaśnimy wszelkie niejasności.

 

Biologia

Na drugi tydzień przerwy proszę o realizację drugiego tematu z nowego  działu 4:  „Tkanki i organy roślinne”

Proszę sporządzić notatkę w zeszycie korzystaj z podręcznika str. 92

Temat: Korzeń-organ podziemny  rośliny.

   
 1. Budowa korzenia: /narysuj korzeń i opisz jego       budowę-podręcznik str 98/            

                                                                                                                                                   

   

2. Funkcja korzeni /podstawowa/:

   

a)      ………………………………………………………………………………………..

b)      ………………………………………………………………………………………..

   
 1. Systemy korzeniowe: /narysuj, podaj nazwy i przykłady       roślin o takim systemie/:

   

4. Przekształcenia korzeni /podaj 3 przykłady oraz       przykłady roślinny/

   

a)      korzenie  spichrzowe-gromadzą substancje zapasowe-np. marchew, pietruszka…

b)      ………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Plastyka

Wymyśl szkolną maskotkę. możesz ja narysować,  namalować, wykorzystać program graficzny do jej stworzenia. A może ktoś z was  pokusi się aby ją uszyć? To by było wyzwanie! Nadaj jej imię, Każdy kto  chciałby ja opisać też może się wykazać. Na papierze format A4, wszystkie  inne pomysły wielkość dowolna> Zwróć uwagę na jej kształt, kolory,  fakturę, elementy charakterystyczne (może kilka rąk - aby mogła  pomagać?)  Tworzymy z wyobraźnią 

Informatyka

Gr. 02

Drodzy Uczniowie,

Dziękuję tym, którzy wykonali zadania przewidziane na poprzedni  tydzień. Te osoby proszę, by na dodatkową ocenę wykonały zadania z tematu  „Suma i różnica” (lekcja 2). Pozostałym przypominam, że zadania są oceniane,  również ich brak!  Do piątku 27.03.2020  proszę wykonać zadania, po tym czasie, wstawię ocenę.

Jeśli ktoś ma trudności z wykonaniem pracy, zawsze może się ze mną  skontaktować przez dziennik lub e-mail (margo2410@wp.pl)

Wejdźcie na stronę instakod.pl, zalogujcie się na swoje konto i  zróbcie zadania z lekcji:

Lekcja 7 – Suma i różnica (lekcja 1)

 

WF

Zadania dla uczniów klas: 5A cała, 5BD dz., 5C cała

Poniżej zamieszczamy linki do ćwiczeń, które każdy uczeń powinien  wykonać w ciągu najbliższych trzech tygodni (po 4 tygodniowo).

Zadanie do wykonania na ocenę:  nagraj samodzielne wykonanie jednego z podanych zestawów. Jeżeli nie masz możliwości  nagrania filmiku – opracuj w formie jednostronicowego referatu jeden z  tematów Edukacji Zdrowotnej.

Materiały podlegające ocenie (tekst, filmik) przynieś na pierwszą  lekcję wf po świętach.

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8  

https://www.youtube.com/watch?v=zn9M1BADSpw  

https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc  

https://www.youtube.com/watch?v=PAUmNKJNPsA  

https://www.youtube.com/watch?v=tJhmUawhHbA  

https://www.youtube.com/watch?v=6zL8zd1fDZU  

https://www.youtube.com/watch?v=kC7iE0JEZQA  

https://www.youtube.com/watch?v=lJn9NDL8E8A  

https://www.youtube.com/watch?v=5mvnN-OFvTw  

https://www.youtube.com/watch?v=s7PPhjgVU2k  

https://www.youtube.com/watch?v=_RZ9W_RP3-k  

https://www.youtube.com/watch?v=m7E3iXWkWU0  

tematy Edukacja Zdrowotna:

Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia.

Piramidy żywienia i aktywności fizycznej.

Zasady zdrowego odżywiania.

Zasady doboru stroju do warunków atmosferycznych w trakcie zajęć    ruchowych.

Higiena osobista i czystość odzieży.

Prawidłowa postawa ciała w różnych sytuacjach.

Pojęcie zdrowia.

Pozytywne mierniki zdrowia.

Zasady i metody hartowania organizmu.

Sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem i niską temperaturą.

5 b/d chłopcy

Drodzy uczniowie, przesyłamy Wam kolejne propozycje ćwiczeń. Jednak, oprócz dbania o swoją tężyznę fizyczną, nie zapominajcie o zdrowym odżywianiu. Starajcie się, aby Wasze posiłki były różnorodne oraz bogate w warzywa i owoce. Poniżej w linku, zamieszczamy kilka propozycji. Mamy nadzieję, że z nich skorzystacie. Możecie spróbować wykonać je sami, z rodzeństwem lub z rodzicami.

Trzymajcie się zdrowo! Jesteśmy z Wami, dostępni poprzez dziennik elektroniczny.

Przykłady posiłków dostępne na stronie https://ncez.pl/przepisy

https://damianrudnik.com/wfwdomu/ (ruletka)

https://damianrudnik.com/rozciaganie-statyczne-po-treningu-unikaj-kontuzji-dbaj-o-zdrowie/ (ruletka)

Religia

Klasa:   V A, B,C

Katecheza  23.03.2020  r.

Temat:  Noe -  Bóg ocala człowieka

Zrób  znak krzyża +

Odmów  dziesiątek różańca razem z Modlitwą w Drodze w intencji osób chorych.

Tajemnice  światła.  

https://modlitwawdrodze.pl/index.php?id=464#c4714

Zapisz  temat w zeszycie.

Obejrzyj  filmik.

https://www.youtube.com/watch?v=cyTnpKbV_jE

Narysuj  w zeszycie historię Noego w formie komiksu.

 

Teraz  obejrzyj filmik

https://www.youtube.com/watch?v=umYIMTmEqVc

 

Napisz, w zeszycie (jeśli go masz) co  może być naszą duchową ochroną przed duchowymi bakteriami, wirusami i  toksynami (czyli pokusami, grzechami i złymi uczynkami)? Jeśli nie masz  zeszytu, zapisz na kartce i włóż to teczki. Teczkę z naszymi odpowiedziami i  pracami przynosimy do szkoły po zakończeniu pobytu w domu z powodu wirusa.

 

+

Zrób znak krzyża

Pomyśl za kogo chcesz się pomodlić w tym czasie?

Odmów modlitwę Ojcze Nasz polecając tę osobę  lub te osoby opiece Boga Ojca.

 

 

Klasa:   V A, B,C

Katecheza  25.03.2020  r.

Temat:  Pan Bóg nas stwarza i wyznacza nam zadania

Zrób  znak krzyża +

Odmów  modlitwę:

Pod  Twoją obronę

Zapisz  temat w zeszycie.

Posłuchaj czym jest Stworzenie według Kościoła?

https://www.youtube.com/watch?v=2ZWM7nailnE&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=21

Postaraj się dostrzec i podziękować Panu Bogu za to jak dobrze Cię stworzył.

Napisz, w zeszycie (jeśli go masz) za  jakie dary od Pana Boga chciałbyś Mu podziękować. Co dobrego jest w Tobie?

Jeśli nie masz zeszytu, zapisz na  kartce i włóż to teczki. Teczkę z naszymi odpowiedziami i pracami przynosimy  do szkoły po zakończeniu pobytu w domu z powodu wirusa.

 

+

Zrób znak krzyża

Pomyśl za kogo chcesz się pomodlić w tym czasie?

Odmów modlitwę Ojcze Nasz polecając tę osobę  lub te osoby opiece Boga Ojca.