Zadania dla kl. IV

21/3/2020
Aktualności

Zadania dla klasy IV

Język  polski

Dzień dobry, mam nadzieję, że czytanie lektury dobrze Wam idzie, w  połowie tego tygodnia zaczniemy ją omawiać. Na razie przesyłam zadania na  poniedziałek, wtorek i środę.

1.        Żeby podsumować zadanie ortograficzne,  wykonajcie dyktando, link poniżej.

https://dyktanda.online/app/#   „Tajemnicze pudełko”.

2.        Przeczytajcie w internecie biografię Janusza Korczaka i na jej podstawie zapiszcie w zeszycie 5-7 zdań o autorze  (najciekawsze i najważniejsze informacje).

3.        Czytając lekturę zaznaczajcie następujące  informacje:

a)       charakterystyka bohatera

b)       wprowadzane reformy

c)        wypowiedzi Maciusia na temat tego, co to  znaczy być królem.

4.        Przygotuj 10 poleceń, które mogłyby być na  kartkówce ze znajomości treści lektury, poniżej zapisz do nich odpowiedzi,  zadanie w oddzielnym pliku prześlij na email malgorzatasz.22@gmail.com

Nacobezu do zadania:

- 10 pytań

- 10 odpowiedzi

- pytania i odpowiedzi zapisane pełnymi  zdaniami

- poprawność ortograficzna.

Dziękuję za Waszą systematyczność. Życzę  dużo zdrowia. Gorąco ściskam.

Język  angielski

IV A grupa A1 23-27.03.2020 - prowadzący Agnieszka Polak

Hello students! Let’s start week 2!

Zaczynamy  drugi tydzień naszej zdalnej nauki. Dziękuję tym, którzy wykonali powierzoną  pracę, ale niestety nie byli to wszyscy. Mam nadzieję, że zapoznaliście się z  informacją zwrotną, którą Wam odesłałam. Naszym cel w tym tygodniu na języku  angielskim obieracie:

·          ćwiczenie twierdzeń i przeczeń z czasownikiem  HAVE GOT;

·          ćwiczenia w użyciu przymiotników w zdaniach;

·          dopasowywanie przymiotników, aby stworzyły  pary przeciwieństw;

·          ćwiczenie czytania ze zrozumieniem.

W razie jakichkolwiek pytań  napiszcie wiadomość przez dziennik lub na adres e-mail: angielski.polak.agnieszka@gmail.com  . Jeśli w zadaniach będzie zaznaczone, że podlega ocenie, to zdjęcie lub  zrzut ekranu wysyłajcie mi na adres e-mail angielski.polak.agnieszka@gmail.com  , ponieważ będę Waszą pracę starała się skontrolować i w późniejszym czasie –  ocenić.

Pozdrawiam  serdecznie!

Agnieszka  Polak

 

Pamiętajcie, że przy  osobach:

     
  • I,       you, we, they i liczbie mnogiej (Anna and James,       children, parents itp.) w       twierdzeniach stosujemy formę HAVE GOT, natomiast w przeczeniach HAVEN’T       GOT.
  •  
  • he,       she, it i liczbie pojedynczej (James, a cat, a       child, Laura itp.) w       twierdzeniach stosujemy formę HAS GOT, natomiast w przeczeniach HASN’T       GOT.
  •  

 

Uzupełnijcie teraz luki w  zdaniach wstawiająć HAVE GOT, HAVEN’T  GOT, HAS GOT lub HASN’T GOT. V – to twierdzenie, a X – to przeczenie.  Rozwiązanie prześlijcie przez dziennik lub na adres e-mail:  angielski.polak.agnieszka@gmail.com .

1  Michal  ________ a cat.  V

2  We  _________ a pet. X

3  My  hamster ___________ a short tail. V

4  Wiktor  and Magda __________ a goldfish  X

5 I _____________ a dog. X

6 My uncle ____________ a parrot. V

7 I ___________ a pet. X

8 Zosia ___________ a guinea  pig. V

9 Walter ________ a dog. X

10 Marek and Kristof / a  ferret. V

 

Napiszcie mi 10 zdań o tym  co masz Wy i Wasza rodzina. Pamiętaj, że pisząc I – użyjesz have got,  natomiast pisząc my mum – użyjesz has got. Rozwiązanie prześlijcie przez  dziennik lub na adres e-mail: angielski.polak.agnieszka@gmail.com .

 

Zapoznajcie się z listą  przymiotników. Skorzystajcie z internetowego słownika lub aplikacji DIKI, aby  sprawdzić i powtórzyć wymowę. Wystarczy, że wpiszecie słowo w DIKI i  naciśniecie głośniczek, który znajdzie się przy tym słowie.

clean –  czysty

dirty –  brudny

fast –  szybki

fat –  gruby

long -  długi

new –  nowy

noisy – głośny, hałaśliwy

old –  stary

quiet –  cichy

short –  krótki, niski

slow –  powolny

tall –  wysoki

thin –  szczupły

young – młody

 

Pamiętaj, że przymiotnik  stawiamy przed rzeczownikiem i odpowieda on na pytania JAKI?, JAKA?, JAKIE?

 

Wybierz właściwy przymiotnik. Rozwiązanie prześlijcie przez dziennik lub na adres e-mail:  angielski.polak.agnieszka@gmail.com .

1  He's  got a fast / tall car.

2  I've  got a fat / clean T-shirt.

3  That's  a very noisy / old baby.

4  She's  got a tall / fast friend.

5  They're  on a thin / slow bus.

 

 

Dopasuj wyrazy o przeciwnym znaczeniu.  Rozwiązanie  prześlijcie przez dziennik lub na adres e-mail:  angielski.polak.agnieszka@gmail.com .

1  ___   2 ___   3 ___    4 ___   5 ___

1  old                                                a   dirty

2  slow                                              b   short

3  noisy                                             c   fast

4  clean                                             d   quiet

5  tall                                                e   young

 

Przeczytaj tekst. Oznacz zdania jako prawdziwe (V) lub fałszywe (X).  Rozwiązanie prześlijcie przez dziennik lub na adres e-mail:  angielski.polak.agnieszka@gmail.com .

 

My  name is Sara. I’ve got one sister, Grace, and two brothers, Adam and Jack. Grace  has got curly, blond hair and brown eyes. Adam has got curly, blond hair too,  but his eyes are blue. Jack has got big, blue eyes, but he hasn’t got any  hair. He’s a baby!  We’ve got a nice  house with a big garden. We’ve got a puppy, too. Her name is Daisy  and she’s very friendly!

 

1 Sara has got two sisters.                

2 Sara’s brothers are Adam and Jack.  

3 Grace has got straight, blond hair.    

4 Jack has got blue eyes.                  

5 They’ve got a small garden.          

6 Daisy is a baby.

 POWODZENIA!

 

kl. 4a gr. A2- prowadzący J. JEZIERSKA

LESSON 3

Hello my dear class:-)

Kolejna porcja ćwiczonek:

Lesson 3

Subject: I have got many cool exercises to do! (Mam wiele świetnych ćwiczeń do zrobienia!)

Aim: I canuse HAVE GOT.

Pobawcie się i utrwalcie czasownik MIEĆ.

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/have-got

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/have-got

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=8410

https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-64573.php

GOOD LUCK!

JJ

Kartę pracy z lekcją 4 można pobrać, klikając na obrazek

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/animals/index.php

 http://en.ver-taal.com/voc_animals1.htm

 http://en.ver-taal.com/voc_animals2.htm

 http://s.mound.free.fr/skyblues67/animals/aCLICKanimalshtml1.htm

Język  rosyjski

IV a -Temat: Rosyjski da się lubić -  ćwiczenia słownikowe (2h)

 

1.Na kartce A4 narysuj drzewo  genealogiczne swojej rodziny. Uwzględnij dziadków, rodziców, siebie i  rodzeństwo. Podpisz każdą z osób po rosyjsku (wzór na str. 84-85 w  podręczniku)

2. Powtarzaj litery alfabetu-obejrzyj  film na youtube -Rosyjski  z Maszą odc.  4-Alfabet rosyjski

3. Wybierz z podręcznika 20 wyrazów,  które trudno ci zapamiętać lub mają trudną pisownię (np. zawierają znak  miękki lub twardy). Przygotuj fiszki – kartki np. 5cm na 3cm, z jednej strony  może być rysunek lub wyraz po polsku, z drugiej po rosyjsku. Fiszki gromadź w  koszulce lub kopercie.

4. Znasz już wiele wyrazów po  rosyjsku.  W zeszycie ułóż słowniki  tematyczne, korzystając z podręcznika i słowników,  wokół wyrazów:

Школа (szkoła) -np. klasa, tablica,  zeszyt…

Животные (zwierzęta)

Семья (rodzina)

5. Tekst „Rodzina Pawła” ze str. 91  przepisz do zeszytu-kaligrafia

 

Język  niemiecki

Klasa IVa  - grupa z niemieckiego

 

https://kast6.testportal.pl/test.html?t=Vc4wh7RwzAxx

 

 Historia

Temat: Powstanie styczniowe

Podręcznik s. 116-120 proszę przeczytać temat i uzupełnić  tekst

Powstanie styczniowe wybuchło w nocy z ...... na .......stycznia  ....... roku. Wojska powstańcze liczyły .........tysięcy , wojsk rosyjskich było ....... tysięcy. Polacy prowadzili walki ...........  . Utworzyli................

państwo. Rząd wydawał podziemną ........, miał.........,  ..........,    policję i ...........  . Jednym z dyktatorów powstania był..........  ............. . Powstanie styczniowe zakończyło się klęską ...............  .  

Matematyka

MATEMATYKA   prowadzący: HENRYKA KACZYŃSKA

WTOREK 24.03.2020

Temat: Wyrażenia dwumianowane i liczby dziesiętne

1.        Wejdź na stronę: https://epodreczniki.pl/a/zapisywanie-wyrazen-dwumianowanych-w-postaci-liczb-dziesietnych/DL7fWV9b6

2.        Pomiń temat: Ułamki i liczby dziesiętne i  zjedź niżej do tematu:

Wyrażenia  dwumianowane i liczby dziesiętne

3.        Wysłuchaj lektora i obejrzyj przykłady

Temat zapisz w zeszycie do matematyki,  na kolorowo zapisz zależności między jednostkami:

1 zł =100gr

1 dag = 10 g

1kg = 1000g

1 kg = 100dag

1 t = 1000kg

1 cm = 10 mm

1 dm =10 cm

1 dm = 100 mm

1m = 100cm

1 m = 1000 mm

1 km =1000m

 

1.        Wykonaj ćwiczenia: 7, 8, 9, 10 i sprawdź  wyniki

POWODZENIA!

ŚRODA 25.03.2020

Temat: Wyrażenia dwumianowane i liczby dziesiętne- ćwiczenia

1.        Wejdź na stronę: https://epodreczniki.pl/a/zapisywanie-wyrazen-dwumianowanych-w-postaci-liczb-dziesietnych/DL7fWV9b6

2.        Pomiń temat: Ułamki i liczby dziesiętne i  zjedź niżej do tematu:

Wyrażenia  dwumianowane i liczby dziesiętne

3.        Wysłuchaj lektora i obejrzyj ponownie  przykłady

4.        Temat zapisz w zeszycie do matematyki

PAMIĘTAJ:

1 zł =100gr

1 dag = 10 g

1kg = 1000g

1 kg = 100dag

1 t = 1000kg

1 cm = 10 mm

1 dm =10 cm

1 dm = 100 mm

1m = 100cm

1 m = 1000 mm

1 km =1000m

5.        Wykonaj w zeszycie ćwiczenia: 11, 14

6.        Wykonaj online ćwiczenia: 12, 13, 15, 16

 

POWODZENIA!

CZWARTEK 26.03.2020

Temat: Utrwalamy wiadomości o wyrażeniach dwumianowanych

1.        Przypomnij z poprzednich lekcji zależności  między jednostkami

2.        Uzupełnij ćwiczenia na stronach: 75, 76, 77,  78

3.        Jeżeli to jest dla ciebie za dużo, zrób  połowę, a resztę wykonaj np. w weekend

 POWODZENIA!

 

PIĄTEK  27.03.2020

 

Temat: Różne zapisy tego samego ułamka  dziesiętnego

 

1.        Przeczytaj temat z podręcznika na stronach:  191 i 192

2.        Napisz w zeszycie temat

3.        Wykonaj w zeszycie ćwiczenia zapisane na  niebiesko (w podręczniku na stronach 191, 192)

4.        Uzupełnij ćwiczenia na stronie 79 (w zeszycie  ćwiczeń)

 

UWAGA:

JEŻELI COŚ SPRAWI CI  WYJĄTKOWĄ TRUDNOŚĆ, ZAZNACZ TO W ZESZYCIE. PO POWROCIE DO SZKOŁY WYJAŚNIMY  WSZELKIE TRUDNOŚCI. MOŻESZ RÓWNIEŻ ZADAWAĆ MI PYTANIA POPRZEZ POCZTĘ W  DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM.

 POWODZENIA!

Przyroda

Na drugi tydzień przerwy proszę o realizację tematu 2 z nowego  działu 5 „odkrywamy tajemnice zdrowia”.   Tym razem wczujemy się w rolę lekarza-ale żeby być nim trzeba zapoznać  się i poznać podstawowe pojęcia i choroby oraz ich objawy.

Temat: Choroby, którymi można się  zarazić. (zapisz w zeszycie)

Na co zwrócić uwagę podczas czytania podręcznika:

co to są choroby zakaźne,  przykłady chorób zakaźnych i pasożytniczych oraz ich objawy, drogi  przenoszenia chorób (pokarmowa, oddechowa, przez uszkodzoną skórę,  ugryzienia.

Uczeń wykonuje ćwiczenia: 1,3,4,5,/76-77  w oparciu o podręcznik. (byłoby  fajnie gdyby pomogli w tym twoi rodzice)

 

Technika

Temat: Skrzyżowania ze znakami – ćwiczenia.

 

Wejdź na stronę: https://brd.edu.pl/

a)       Wybierz zakładkę  Skrzyżowania ze znakami

b)       Naciśnij  Chcę poćwiczyć!

c)        U dołu strony wybierz zestaw 1,  2

Powodzenia!

Plastyka

Drzewo - Kompozycja symetryczna. 

Co to symetria/ pomyśl o swojej twarzy (GDYBYŚ POPROWADZIŁ LINIĘ PRZEZ ŚRODEK  CZOŁA NOSA I UST TO PO OBU STRONACH MASZ TE SAME ELEMENTY: OCZY, USZY ITD.)

Narysuj, namaluj wyklej drzewo, które ma koronę, pień i korzenie w taki  sposób aby po obu stronach było jak najbardziej podobne. Możesz ułożyć je ze  swoich  kredek, klocków albo wykorzystać owoce i warzywa do ułożenia  drzewa (wykonaj zdjęcie swojej pracy).

Twórczej pracy!

 

Informatyka

GR. 02

Drodzy Uczniowie,

Dziękuję tym, którzy wykonali zadania przewidziane na poprzedni  tydzień. Te osoby proszę, by na dodatkową ocenę wykonały zadania z tematu:  „Suma i różnica” (lekcja 2).

Pozostałym przypominam, że zadania są oceniane, również ich brak!  Do piątku 27.03.2020 proszę wykonać zadania,  po tym czasie, wstawię ocenę.

Jeśli ktoś ma trudności z wykonaniem pracy, zawsze może się ze mną  skontaktować przez dziennik lub e-mail (margo2410@wp.pl)

Wejdźcie na stronę instakod.pl, zalogujcie się na swoje konto i  zróbcie zadania z lekcji:

Lekcja 7 – Suma i różnica (lekcja 1)

 

WF

4a dziewczyny

Drodzy uczniowie, przesyłamy Wam kolejne propozycje ćwiczeń. Jednak, oprócz dbania o swoją tężyznę fizyczną, nie zapominajcie o zdrowym odżywianiu. Starajcie się, aby Wasze posiłki były różnorodne oraz bogate w warzywa i owoce. Poniżej w linku, zamieszczamy kilka propozycji. Mamy nadzieję, że z nich skorzystacie. Możecie spróbować wykonać je sami, z rodzeństwem lub z rodzicami.

Trzymajcie się zdrowo! Jesteśmy z Wami, dostępni poprzez dziennik elektroniczny.

Przykłady posiłków dostępne na stronie https://ncez.pl/przepisy

https://damianrudnik.com/wfwdomu/ (ruletka)

https://damianrudnik.com/rozciaganie-statyczne-po-treningu-unikaj-kontuzji-dbaj-o-zdrowie/ (ruletka)

Zadania dla uczniów klas: 4A chł.

Poniżej zamieszczamy linki do ćwiczeń, które każdy uczeń powinien  wykonać w ciągu najbliższych trzech tygodni (po 4 tygodniowo).

Zadanie do wykonania na ocenę:  nagraj samodzielne wykonanie jednego z podanych zestawów. Jeżeli nie masz  możliwości nagrania filmiku – opracuj w formie jednostronicowego referatu  jeden z tematów Edukacji Zdrowotnej.

Materiały podlegające ocenie (tekst, filmik) przynieś na pierwszą  lekcję wf po świętach.

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8  

https://www.youtube.com/watch?v=zn9M1BADSpw  

https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc  

https://www.youtube.com/watch?v=PAUmNKJNPsA  

https://www.youtube.com/watch?v=tJhmUawhHbA  

https://www.youtube.com/watch?v=6zL8zd1fDZU  

https://www.youtube.com/watch?v=kC7iE0JEZQA  

https://www.youtube.com/watch?v=lJn9NDL8E8A  

https://www.youtube.com/watch?v=5mvnN-OFvTw  

https://www.youtube.com/watch?v=s7PPhjgVU2k  

https://www.youtube.com/watch?v=_RZ9W_RP3-k  

https://www.youtube.com/watch?v=m7E3iXWkWU0  

tematy Edukacja Zdrowotna:

Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia.

Piramidy żywienia i aktywności fizycznej.

Zasady zdrowego odżywiania.

Zasady doboru stroju do warunków atmosferycznych w trakcie zajęć    ruchowych.

Higiena osobista i czystość odzieży.

Prawidłowa postawa ciała w różnych sytuacjach.

Pojęcie zdrowia.

Pozytywne mierniki zdrowia.

Zasady i metody hartowania organizmu.

Sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem i niską temperaturą.

Religia

Katecheza  23.03.2020  r.

Temat:   Iskra Miłosierdzia Bożego

Zrób  znak krzyża +

Teraz odmów modlitwę: Ojcze Nasz...

Zapisz  temat w zeszycie.

Przeczytaj  tekst ze strony: 132 i 133.

Odpowiedz  na pytania:

1.     Ci  jest największym przymiotem Boga?

2.     Jak  nazywała się święta której Pan Jezus objawiał się w Łagiewnikach?

3.     Co  Pan Jezus polecił jej zrobić, o co poprosił?

Odpowiedzi  zapisz w zeszycie.

Narysuj  w zeszycie różaniec i podpisz w jaki sposób odmawia się na nim Koronkę do  Miłosierdzia Bożego.

 

+

Zrób znak krzyża

Pomyśl za kogo chcesz się pomodlić w tym czasie?

Odmów modlitwę: Chwała Ojcu i Synowi...

 

Katecheza  25.03.2020  r.

Temat:   Dom Ojca – cel naszej wędrówki

 

Zrób  znak krzyża +

Odmów  modlitwę do Ducha Świętego i wysłuchaj pieśń.

Modlitwa  św. Augustyna

Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał.
 Przymuszaj mnie, abym święcie postępował.
 Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte.
 Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym  Cię nigdy nie utracił.

https://www.youtube.com/watch?v=PCrtevuAsRA

 

Zapisz  temat w zeszycie.

Przeczytaj  tekst ze strony: 124.

1.     O  jakim domu mówi nam Pan Jezus?

2.     Czyj  jest ten dom, kto w nim mieszka obecnie?

3.     Jaka  atmosfera panuje w Domu Ojca?

 

Narysuj  Dom Ojca na dużej kartce papieru. Najlepiej formatu A-3. Na rysunku przedstaw  także mieszkańców Domu Ojca oraz Twój pokój w tym Domu.

 

Konkurs dla chętnych

Zbuduj  z tektury, papieru oraz innych dostępnych materiałów Dom Ojca, w  którym będzie miejsce dla Ciebie i Twoich bliskich. Poproś Twoich rodziców  lub opiekunów o przesłanie mms ze zdjęciem tego domu do ks. Łukasza na numer:  664172205. Sam/a nic nie przesyłaj.   Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Rozwiązanie konkursu: 1.04.2020 r.  Do wygrania ciekawe nagrody.

+

Zrób znak krzyża

Pomyśl za kogo chcesz się pomodlić w tym czasie?

Odmów modlitwę: Ojcze Nasz...