X Giełda Szkół

14/3/2019
Aktualności

To już dziesiątka! 13 marca odbyła się w naszej szkole X Giełda Szkół, zorganizowana przez panie: Joannę Sobolewską i Barbarę Nowicką. Jak zwykle było to bardzo duże przedsięwzięcie. W sali gimnastycznej swoje stoiska rozstawiło kilkanaście różnorodnych szkół, zarówno ogólnokształcących, jaki i technicznych oraz zawodowych. Każda starała się przyciągnąć zainteresowanie uczniów klas 3 i 8. Przedstawiciele wyczerpująco odpowiadali na pytania, opowiadali o swoich placówkach, informowali o zasadach rekrutacji i profilach, a przy okazji demonstrowali roboty, mundury, broń, malowali lub czesali włosy, itd. Gimnazjaliści i ósmoklasiści, stojący przed nie lada problemem, jakim jest wybór ścieżki kształcenia, mogli zorientować się w ofercie i specyfice każdej z goszczących u nas placówek.

Giełda szkół to niezwykle istotny punkt w realizacji doradztwa zawodowego i już swego rodzaju tradycja naszej szkoły. W tym roku została ona wsparta spotkaniem zorganizowanym dla rodziców, którzy również mogli wiele dowiedzieć się o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.