Wykaz podręczników

27/6/2019
Aktualności
do pobrania :

Wykaz podręczników do nabycia we własnym zakresie

Uczniowie klas IV, V i VI  kupują podręczniki TYLKO do religii katolickiej,  oraz do nauki drugiego języka obcego, w zależności od tego jaki język został zadeklarowany we wniosku podaniowym do szkoły. Uczniowie klas VII i VIII tylko do religii. Pozostałe podręczniki zapewnia szkoła. zostaną one wręczone uczniom we wrześniu.