Tu czyta sobie pierwsza klasa

5/10/2020
Aktualności

Od października klasy 1a i 1brozpoczęły udział w projekcie czytelniczym „Czytam sobie. pierwsza klasa!” Pro gram ma na celu zachęcić dzieci do nauki samodzielnego czytania, pokazać, że czas z książką może być przyjemny, ale też aktywny i twórczy oraz ma pozytywny wpływ na naszą przyszłość. 

Zaczynamy wielkie czytanie i oczywiście zachęcamy wszystkich do przeniesienia się w magiczny świat książek. 

grupka dzieci, któym wychowawczyni pokazuje plakat programu Tu czyta sobie pierwsza klasa
Dziewczynka pochylona nad otwartym kartonikiem z książkami
Dzieci z klasy 1 siedzą w kole i czytają lub przeglądają otrzymane książki
Dzieci oglądają materiały promocyjne programu
Plakat programu: na czarnym tle z lewej strony niebieskimi literami napisany tytuł programu Czytam sobie. Pierwsza klasa. Pod spodem białymi literami informacje o programie. Po prawej stronie Uśmiechnięty chłopiec mówiący: Zobaczcie, nasza klasa Czyta sobie! (napis umieszczony w chmurce).