Sobota 8.06.2019 dniem pracy!

4/6/2019
Aktualności

Dnia 8.06.2019 r. (sobota) odpracowujemy dzień pracy: 2.05.2019 r. Obecne powinny być wszystkie klasy, z wyjątkiem tych, które były zaangażowane podczas Pikniku charytatywnego na rzecz Marysi.

Spotykamy się przy naszej szkole o godz. 14.00. Uczniowie powinni mieć mundurki, zaś klasy 4a i 5a stroje sportowe, by godnie reprezentować Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w pochodzie zorganizowanym z okazji Dni Wasilkowa.