Rekrutacja do Szkół Ponadpodstawowych 2020/2021 przydatne informacje

20/5/2020
Aktualności

1. Prezentacja dla rodziców i uczniów na temat warunków, zasad, terminów rekrutacji

https://view.genial.ly/5eac791f32376f0d7de3f1c4/presentation-rekrutacja-20202021-do-szkol-srednich

2. Informacje na temat rekrutacji z Urzędu Miasta Białegostoku

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/rekrutacja-dla-absolwentow-szkol-podstawowych.html

3. Informacje odnośnie rekrutacji na stronie MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021

4. Informacje o rekrutacji na stronie kuratorium

https://www.kuratorium.bialystok.pl/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja

5. Informacje na temat egzaminu na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży:

https://www.oke.lomza.pl/images/pliki/aktualnosci/2020/harmonogram/20200424_E8_EG_EM_Harmonogram3a.pdf

6. Warunki i zasady przeprowadzania egzaminu z uwzględnieniem sytuacji pandemii:

https://www.kuratorium.bialystok.pl/wazne/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis.html

7. Linki do stron poświęconych rekrutacji poszczególnych szkół ponadpodstawowych:

https://ksrabczynski-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dyrektor_ksrabczynski_onmicrosoft_com/EQqWtmveKihFlpz3g-CK-W8BzjKR1ewEirFcrKm4mg6sBA?e=TPNNuy

8. Miejsce przydatne do określania wyborów zawodowych i edukacyjnych- „Mapa Karier”

https://mapakarier.org/

9. Zaproszenie na darmowy webinar dla rodziców w środę, 27 maja 2020 r., o godz. 18:30

 „Jak pomóc dziecku w wyborach edukacyjno-zawodowych?”,

https://www.facebook.com/events/249091832993434/

https://fundacjakatalysteducation.clickmeeting.pl/jak-pomoc-dziecku-w-wyborach-edukacyjno-zawodowych-/register?fbclid=IwAR1ft8h3s2emIMO7_v7W4cwoLUpJpU4SqV0gcYUxi-4yDXCwXsu0ALXenXw

10. Test predyspozycji zawodowych „e- zamek”

http://www.e-zamek.pl/

9. Prezentacje o stresie egzaminacyjnym i jak sobie z nim radzić

https://view.genial.ly/5ea07b7160e2f20daa698883/presentation-stres-egzaminacyjny

https://view.genial.ly/5eac69a47b8ef50d76d1f080/horizontal-infographic-timeline-stress-etapy

https://view.genial.ly/5eaf30bc4655ba0d31b203f9/presentation-techniki-relaksacyjne

W razie pytań zapraszam do kontaktu droga elektroniczną

Joanna Adamska