Rekrutacja

11/3/2019

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 25 stycznia 2018 r. nr XLI/357/18   w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wasilków, oraz postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły informujemy, że:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie prowadzi zapisy do klasy pierwszej, czwartej oraz siódmej w roku szkolnym 2019/2020.

1.     W pierwszej kolejności do naszej szkoły przyjmowani są uczniowie zamieszkali na terenie obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego.

Warunkiem przyjęcia jest złożenie wypełnionego „Zgłoszenia o przyjęcie ucznia” podpisanego przez rodziców lub opiekunów. 

Obwód Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wasilkowie :

Miejscowości: Dąbrówki i Nowodworce.

W mieście Wasilków następujące ulice: Bagienna, Białostocka, Błękitna, Bociania, Ciemna, Cisowa, Czysta, Dereniowa,Dworna, Emili Plater, Elektryczna, Gajna, Edwarda Godlewskiego, Łukasza Górnickiego, Grodzieńska do numeru 57, Jana Pawła II, Jurowiecka, Kamienna,Kościelna (domy - do numeru 72 oprócz numerów: 62, 62/1, 65, 65A, 65B, 65C,65D, 65E, 67, 69 i 71), Tadeusza Kościuszki, Kryńska, Kupiecka, Leśna, Łazienna, Mickiewicza, Nadawki, Nadrzeczna, Nowa, Ogrodowa, Piasta, Pogodna, Produkcyjna, Przejazdowa, Przemysłowa, Przytorowa, Rynek Kilińskiego, Rzemieślnicza, Henryka Sienkiewicza, Skrzatów, Słoneczna, Spożywcza, Supraślska, Stanisława Staszica,Stawowa, Wincentego Witosa, Wojtachowska do numeru 76, Wołowicza, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Zachodnia, Zakładowa, Zaułek, Zielona.

 

2.     Dzieci spoza obwodu szkoły przyjmowane są do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie na wniosek rodziców ,,Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu”, jeśli szkoła po zebraniu zgłoszeń z obwodu będzie dysponowała wolnymi miejscami.

„Zgłoszenie o przyjęcie ucznia”  i ,,Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu” przyjmowane są codziennie w sekretariacie szkoły w terminie od 18 lutego do 08 marca 2019 r., w godzinach od 7.30  do 15.00. 

Pliki do pobrania znajdują się na stronie szkoły w zakładce: " Szkoła/ Rekrutacja "