Regulamin pracy zdalnej ucznia na platformie Teams

24/10/2020
Aktualności

Regulamin pracy zdalnej ucznia na platformie Teams  

 

1.       Platforma Teams służy wyłącznie do nauki zdalnej, nie może być wykorzystywania do innych celów.

2.       Uczeń musi być zapisany imieniem i nazwiskiem, aby nauczyciel dołączył go do lekcji. Nie podszywamy się pod kogoś innego, zmieniamy nicków podczas lekcji.

3.       Nauczyciel otwiera spotkanie. Uczeń dołącza wyłącznie do spotkania otwartego przez nauczyciela na 5 minut wcześniej.

4.       Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy dostępu do naszych zajęć.

5.       Szkoła nie wyraża zgody na nagrywanie przez ucznia spotkań z nauczycielem.

6.       W przypadku powzięcia informacji o rozpowszechnianiu nagrania nauczycielowi przysługuje szereg środków prawnych mających na celu ochronę jego wizerunku łącznie z drogą postępowania sądowego.

7.       W trakcie lekcji online uczeń uważnie słucha, co mówi nauczyciel i wykonuje jego polecenia.

8.       Ekran to teraz nasza klasa online – podobnie jak podczas lekcji na żywo i online, podobnie tutaj NIE odzywamy się wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy.

9.       Czat jest otwierany przez nauczyciela i to on w każdej chwili może go wyłączyć.

10.   Uczeń dba o ciszę podczas lekcji online, ponieważ wszystkie dźwięki są słyszane przez innych uczestników spotkania.

11.   Włączanie kamery jest obowiązkowe, na polecenie nauczyciela uczeń powinien ją wyłączyć.

12.   Platforma jest przestrzenią pracy edukacyjnej, uczeń ponosi odpowiedzialność za to, co umieszcza na platformie.

13.   W przypadku naruszenia powyższego regulaminu wychowawca może obniżyć uczniowi ocenę z zachowania.

W zakładce Szkoła - Prawo szkolne - znajduje się Regulamin zdalnego nauczania.