Plecionki - kreatywne zajęcia Odysei Umysłu

30/5/2019
Odyseja

Uczennice uczęszczające na zajęcia Odysei Umysłu w tym tygodniu uczyły się pleść makatkę. Dziewczyny pomimo początkowych trudności, szybko nauczyły się splotu tkackiego prostego i wyplotły małe ozdoby.