Opłata za obiady w marcu

19/2/2020
Stołówka

OBIADY – MARZEC

Płatność za obiady marcowe wynosi 88,00 złotych – 22 dni obiadowe.

Prosimy o terminowe płatności.