Opłata za obiady

23/9/2020
Stołówka

Opłata za obiady październikowe – 84,00  złote (21 dni obiadowych)

Uwaga: 14 października nie będzie dniem obiadowym – kwota nie zawiera płatności za ten dzień.

Wpłat za miesiąc październik należy dokonywać do 30 września 2020 r.