Odyseusze działają

29/10/2019
Odyseja

Uczniowie zaczęli przygotowania do tegorocznego konkursu Odysei Umysłu. Uczą się współpracować w grupie, niestandardowo myśleć oraz kreatywnie rozwiązywać napotkane problemy.