Dziecięcy Telefon Zaufania

14/12/2020
Aktualności

Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele

 Rzecznik Praw Dziecka informuje, że ze względu na pogarszającą się sytuację psychiczną młodych ludzi, narażonych na przemoc, depresję, hejt, brak zrozumienia i zaufania, borykających się z licznymi problemami, samotnością i uzależnieniami, postanowił utworzyć całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów.

Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji można uzyskać natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem problemów.

Dzwoniący pod numer telefonu zaufania nie ponoszą żadnych kosztów.

Także czat internetowy ma charakter nieodpłatny, nie wymaga również logowania ani instalowania aplikacji. Komunikacja odbywa się na stronie internetowej rzecznika – brpd.gov.pl, a obsługujący czat eksperci są osobami profesjonalnie przygotowanymi do udzielania wsparcia dzieciom i młodzieży.

 Jeśli masz problemy, z którymi nie możesz sobie dać rady, jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń lub napisz na czacie.

 Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12

Czat internetowy prowadzony na stronie - https://brpd.gov.pl/sos-czat/.

  

Więcej na ten temat przeczytać można na stronie https://brpd.gov.pl/2020/12/07/startuje-calodobowy-dzieciecy-telefon-zaufania-iczat-

internetowy/.