Doradztwo zawodowe

19/10/2020
Aktualności

Czym jest doradztwo zawodowe, do kogo jest skierowane i dlaczego warto uczestniczyć w zajęciach? 

Pani Joanna Sobolewska - szkolny doradca zawodowy - informuje:

Doradztwo zawodowe to, najprościej ujmując, wszystkie działania wspierające uczniów i ich rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru typu szkoły ponadpodstawowej, kierunku dalszej edukacji i zawodu.
Niezależnie od wiedzy o świecie i o sobie samym wyniesionej z domu, uczestnictwo uczniów w zajęciach szkolnych sprzyja lepszemu samopoznaniu. Ucząc i bawiąc się w grupie, uczniowie stopniowo uświadamiają sobie własne zdolności, zainteresowania, mocne strony, umiejętności, predyspozycje i preferowany styl komunikowania się w grupie.

Lekcje doradztwa zawodowego jako przedmiotu szkolnego prowadzone są dla uczniów klas 7i 8. W czasie zajęć omawiany jest system szkolnictwa w Polsce, podstawowe zagadnienia związane z planowaniem nauki po ukończeniu szkoły podstawowej oraz z rynkiem pracy. Ważną częścią tych zajęć są ćwiczenia, testy i rozmowy pozwalające na lepsze poznanie samego siebie oraz doskonalenie umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie.

           Zachęcam uczniów i rodziców do skorzystania z materiałów i narzędzi przydatnych przy wyborze dalszej ścieżki kształcenia, a w przyszłości zawodu.