Dni Języków Obcych

7/10/2020
Aktualności

W dniach 5-9października w naszej szkole obchodzone są Dni Języków Europejskich, których celem jest ciągłe uświadamianie wszystkim dookoła, jak ważną rolę pełni nauka języków obcych. Nasi uczniowie przygotowali plakaty na temat krajów, z którymi współpracujemy w programie Erasmus+. Znajdziemy tam popularne zwroty grzecznościowe w językach obcych oraz trudne do wymówienia „łamańce językowe”. Plakaty można podziwiać na drzwiach sal w szkole. Dodatkowo uczniowie klas 1 i2 razem z wychowawczyniami przygotowali piękną gazetkę ścienną na I piętrze. W przyszłym tygodniu odbędzie się quiz  online na temat ogólnej  wiedzy o krajach europejskich. Do wzięcia udziału w quizie zostaną zaproszone szkoły partnerskie.