1Planet4All - Razem dla klimatu!

8/10/2020
Projekty

Redakcja Świadomych Świata ma zaszczyt ogłosić początek swojej działalności! Obecnie tworzą ją: Anna, Dorota i Katarzyna Sulima, Monika Musiejuk, Piotr Łukowski, Piotr Chodorowski, Monika Klejno i Weronika Sawicka. Opiekunkami są: pani Małgorzata Szwabowicz i pani Małgorzata Kossakowska.

Za nami pierwsze spotkanie redakcyjne, na którym wyznaczyliśmy cele, kanały przekazu informacji oraz tzw. target (no i przede wszystkim - nazwę, przy czym udało nam się nie pokłócić).

Czym będziemy się zajmować? Na razie naszym głównym tematem będzie ekologia ze szczególnym uwzględnieniem zmian klimatu, ale nie będziemy gardzić też innymi ważnymi tematami.

Działamy w ramach programu "1Planet4All -razem dla klimatu". Oto kilka informacji o programie, może Was zainteresuje  i zechcecie się do nas przyłączyć?

„1Planet4All –Razem dla klimatu!” to program łączący elementy edukacji klimatycznej, globalnej, obywatelskiej i medialnej. Stanowi on część międzynarodowego projektu „1Planet4All” realizowanego w dwunastu krajach Unii Europejskiej, który ma na celu pokazać, że zmiana klimatu zachodzi na naszych oczach i dotyczy nas wszystkich. Tylko wszyscy razem możemy chronić naszą planetę.

W programie„1Planet4All – Razem dla klimatu!” będziemy pracować metodą projektu. Oznacza to, że to sama młodzież – członkowie i członkinie redakcji szkolnej – wybierze temat i określi cel wspólnej pracy, zaplanuje działania i weźmie odpowiedzialność za rezultat swojego projektu.

Praca projektowa rozwija aktywność uczniów i uczennic. Poprzez doświadczenie zdobywają oni kompetencje ważne z punktu widzenia ich przyszłej kariery zawodowej, ale również życia w społeczeństwie. W „1Planet4All – Razem dla klimatu!” będziemy rozwijać następujące kompetencje:

·        krytyczne rozumienie języka i komunikacji,

·        zdolności analityczne i krytycznego myślenia,

·        umiejętność rozumienia i tworzenia informacji,

·        umiejętności cyfrowe,

·        samodyscyplina i umiejętność samodzielnego uczenia się,

·        zaangażowanie społeczne,

·        umiejętność budowania relacji i pracy w zespole.

 

Program rozwija również postawy odpowiedzialności, sprawczości, decyzyjności i obywatelskości. Są one kluczowe dla tworzenia otwartej i demokratycznej społeczności, której członkowie i członkinie są gotowi do odpowiadania na globalne wyzwania.