14 października – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

9/10/2020
Aktualności

Informujemy, że 14 października jest dniem ustawowo wolnym od zajęć dydaktycznych.

Organizowane będą natomiast zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas 1-2.